مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 31033
چاپ
 • بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها
 • بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM
 •  بررسي تاثير خودآگاهي، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي دانشجویان
 • بررسي تاثير خودآگاهي با خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسي رابطه هوش هيجاني با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي از توسعه
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك هاي اسنادي دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري، جمع گرايي و عزت نفس دانشجويان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود  تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی
 • بررسی تطبیقی جامعه شناختي ترس از جرم در ميان زنان و مردان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگري روستايي با تلفیق روشهای MADM  و فازی
 • شناسایی عوامل موثر در شكل گيري انواع گرايشات ديني در بين دانشجويان
 • شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان
 • شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان
 • سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی(مقایسه بین دانشجویان دختر و پسر)
 • بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان
 • نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان
 • بررسی رابطه فردگرايي، انزوا و خودشيفتگي
 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي
 • بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران
 • رفتار باروري گروه هاي قومي در ايران
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهرها
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهکاری نوجوانان
 • مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمايه اجتماعي با هويت ملي با استفاده از معادلات ساختاری
 • رابطه سرمایه فرهنگی و سرمايه اجتماعي با سبك زندگي
 • رابطه محرومیت نسبی با شکل گیری هویت و امید به زندگی جوانان
 • رابطه بين مسؤليت اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • سنجش میزان احساس امنيت اجتماعي زنان (موردی شهر تهران)
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تعارض نقش هاي شغلي وخانوادگي در بين زنان شاغل
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بيگانگي اجتماعي دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بي تفاوتي اجتماعي دانشجویان
 • الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بي تفاوتي اجتماعي و بيگانگي اجتماعي دانشجویان
 • شناسایی عوامل موثر بر شكل گيري كنش هاي جمعي
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي دانشجويان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي زنان شاغل
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرايي دانشجويان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجويان
 • بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي زنان
 • رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگیمالی و سرمایه  با بر سرمايه اجتماعي (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان)
 • تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشاركت سياسي دانشجويان
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستائیان)
 • زنان و مقوله جهانی شدن (سرمایه اجتماعی زنان، مشارکت سیاسی زنان و …)
 • تحلیل عوامل موثر بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري
 • آسیب شناسی توسعه شهرنشینی
 • عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخصهای شناسایی شده
 • رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی رابطه عملکرد رسانه های جمعی با اعتماد ميان فردي، عام و نهادي
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی
 • رابطه سرمايه هاي اجتماعي و كالبدي شهروندان با آسيب شناسي اجتماعي شهر
 • سنجش ابعاد مختلف هويت فرهنگي جمعي(هويت فرهنگي ديني، ملي، قومي درون مرزي، قومي فرامرزي)
 • عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن
 • بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني
 • بررسي عوامل اقتصادي، فرهنگی موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ناهنجاريهاي اجتماعي نوجوانان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر خشونت عليه زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر خشونت عليه زنان
 • بررسی رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي جوانان
 • بررسي رابطه سطح توسعه يافتگي اقتصادي اجتماعي با کیفیت زندگی
 • شناسایی و رتبه بندی  اولويت هاي ارزشي (مطالعه قیاسی مردان و زنان شاغل)
 • شناسایی و رتبه بندی  اولويت هاي ارزشي (مطالعه قیاسی روستاییان و شهرنشینان)
 • بررسی  ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل اقتصادي-فرهنگی
 • بررسی  ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل اجتماعی
 • بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضایت از زندگی در بين زنان سرپرست خانوار
 • بررسي رابطه سرمايه فرهنگی، اقتصادی و سلامت روان در بين زنان سرپرست خانوار
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت زناشویی با روش FAHP
 • بررسی موانع اعتمادسازی متقابل در سازمانها
 • رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی دانشجویان
 • بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران
 • مطالعه تطبیقی و سنجش وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي در جوامع روستایی و شهری
 • عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان
 • مدلسازی عوامل (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) موثر بر مصرف برق
 • الگوسازی ساختاری رابطه بين عوامل اجتماعي، تعهد سازماني و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی زنان
 • ارائه مدلی جهت رتبه بندي منزلت مشاغل با استفاده از رویکرد MADM و فازی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
 • بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هویت اجتماعی جوانان
 • بررسی رابطه ادراک کارکنان زن و فرهنگ سازمانی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان
 • بررسي عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجو
 •  تاثير عوامل فرهنگی، اجتماعي – اقتصادي بر تعداد فرزندان
 • بررسی رابطه سبک زندگی و باورهای دینی مذهبی جوانان
 • بررسی تاثیر سبک زندگی بر گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
 • : بررسي تاثير سبك زندگي بر هويت اجتماعی
 • : بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر گرايش افراد به ارزش هاي دموکراتيک
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس (با AHP فازی)
 • : تاثير عوامل اجتماعي بر گرايش هاي سياسي دانشجویان
 • : تاثير عوامل جمعيتي بر گرايش هاي سياسي دانشجویان
 • : تاثير عوامل فرهنگی بر گرايش هاي سياسي دانش جویان
 • رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی
 • باورهای غیر منطقی و الگوهای ارتباطی
 • رابطه باورهای مذهبی، دینی با استحکام پیوند زناشویی
 • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
 • -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
 • -تاثير سبک زندگی بر خلاقيت دانش آموزان
 • بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی با خلاقیت دانش آموزان
 • -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
 • -رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 • تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 • ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->