مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: معرفي و لينك مجلات علمي پژوهشي داخل
تعداد بازدید: 9656
چاپ

 

دو فصلنامه جامعه شناسي تاريخي

Social Sciences

  اين نشريه تا شماره اول سال سوم با نام دانشنامه علوم اجتماعي منتشر مي شد.

رتبه علمي:         علمي - پژوهشي (علوم انساني)

دوره انتشار:         دوفصلنامه

موضوع:              علوم انساني، علوم اجتماعي

ISSN:    1941-2322

زبان:                  فارسي - انگليسي

صاحب امتياز:       دانشگاه تربيت مدرس

مدير مسئول:       مهدي گلجان

سردبير:              دكتر سعيد معيدفر

مدير داخلي:        آذر قنبري 

هيئت تحريريه:      دكتر صادق آيينه وند، دكتر محمد حسين پناهي، دكتر باقر ساروخاني، دكتر سعيد رضا عاملي ، دكتر اصغر افتخاري، دكتر محمد رضا جوادي يگانه، علي اصغر مقدس، عليرضا هژبري نوبري، غلامرضا جمشيديها 

ويراستار فارسي:             اعظم فتحي هل آباد

ويراستار انگليسي:           ابراهيم پروين

محل انتشار:                   تهران

تلفن:                           82884681 (021)

نمابر:                           82884681 (021)

نشاني:  تهران، چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني ، طبقه چهارم ، دفتر مجلات علوم انساني ،اتاق شماره 5 ، مجله جامعه شناسي تاريخي 

صندوق پستي:                    تهران، 139-14115

سايت اختصاصي:                 jhs.modares.ac.ir

نشاني الكترونيك:                 socialjournalmodarares.ac.ir              

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

منبع : سایت مگ ایران         

             

             

           

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->