مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 35982
چاپ

تهيه وتنظيم مقاله علمي از پايان نامه

تدوين مقاله علمي  جهت انتشار در مجله هاي علمي از جنبه هاي مختلفي  حايز اهميت  است چرا كه محققان علاوه بر بهره مندي  از آثار  حقوقي ،  تا اداري و ...، مي توانند به ارتقاي  منزلت  اجتماعي واشتهارعلمي  دست پيدا كنند.

 در يك طبقه بندي كلي مي توان مقالات را به دو دسته  تقسيم  نمو د:

1-    مقالات علمي – پژوهشي

2-     مقالات علمي – ترويجي

 

مقالات علمي پژوهشي

 اين دسته ا زمقالات علي القاعده ، بايد از يك پروژه تحقيقاتي حاصل شده باشند و به توليد علمي حتي به ميزان كم منجر شوند ،  لذا شاهد نوعي نو آوري  علمي دراين گونه مقالات هستيم چنين  مقالاتي داراي هيئت  تحريريه هستند  و توسط  صاحبنظران مورد قضاوت و داوري قرار مي گيرند وپس از پذيرش، در مجله هاي معتبر علمي – پژوهشي  داخل يا خارج از كشور  منتشر مي شوند . دركشور ما ،  اعطاي  ارزش ودرجه علي – پژوهشي  به اين مقالات توسط  كميسيون  بررسي  نشريات علمي كشور  در وزارت علوم ،  تحقيقات وفناوري  صورت  مي پذيرد   معتبر ترين مجله  هاي علمي جهان  به وسيله  موسسه اطلاعات  علمي  ISI نمايه مي شوند  كه در سايت.com  WWW.isinet قابل  مشاهده اند .

 نكته قابل توجه در ارتباط  با اين دسته از مقالات اينست كه، مجلات علمي – پژوهشي  به هيچ وجه مقاله ترجمه  را چاپ ومنتشر  نمي كند،  در حاليكه  در مجلات علمي – ترويجي  ترجمه  مقالات همه پذيرفته مي شود .

مقالات علمي ترويجي 

اين مقالات بر پايه تركيب ،  تلفيق  وجابه جايي دانش موجود تهيه مي شوند و به روشن شدن مطالب كمك وافري مي نمايند اما ارزش  واعتبار علمي  اين دسته ا زمقالات  در مقايسه با مقالات علمي – پژوهشي  درسطح  پايين تري قرار دارد اين دسته از مقالات در گروههايي كه به آن ها اشاره مي شود قابل  مشاهده وبررسي  هستند .

1-    مقالات  مروري 

2-    مقالات تدويني

در اين مقالات محقق  با استفاده از كارهاي انجام گرفته در گذشته با يك هدف  معين مقاله جديد را تنظيم مي كند .

3-    مقالات ترجمه اي

 همانگونه   كه اشاره شد مقالات ترجمه اي در مجلات علمي – ترويجي  مورد استفاده   قرار مي گيرد.

4-    مقالات تحليلي 

در اين دسته تجزيه و تحليل  ونقادي به گونه اي هدفمند  صورت  مي پذيرد. 

 از بين گروههايي كه در بالا به آن ها اشاره شد ، مقالاتي كه جنبه  تحليلي  دارند از وزن و اهميت  بيشتري  برخوردارند.

 ساختار مقاله علمي :

 دراين قسمت  ساختار مقاله  علمي – پژوهشي  كه از يك پروژه تحقيقاتي  مستخرج مي شود  مورد  بحث و بررسي  قرار مي گيرد .

1-    مشخصات مقاله :

 عنوان مقاله : عنوان مقاله بايد كوتاه ، فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

 نام نويسنده يا نويسندگان مقاله :

 نام نويسندگان ، زمان ومكان تهيه و مقاله ، نام دانشگاه يا موسسه مربوط  ،  عنوان ورتبه  نويسندگان ، آدرس پستي و الكترونيكي و ... بايد  ذكر شود.

 در مقالات بايد به نام سازمان يا بنيادي كه در تامين مالي طرح مشاركت كرده اند اشاره كرد عموما مقالات علمي از يك حمايت  خارجي  بهره مند هستند.

 

1-چكيده

چكيده  بايد با خط ريز تر ودر فضاي  محدود تر ا زمتن اصلي مقاله آورده شود چنانچه  مقاله به زبان فارسي  باشد لازم است چكيده انگليسي  آن نيز  تهيه شود  درپايان چكيده واژه هاي كليدي  قرار مي گيرند كه شامل حداقل  سه وحداكثر  پنج  واژه مي باشد

 چكيده مقاله بايد شامل مطالبي  درباره ضرورت  پرداختن به موضوع، فرضيه  يا سوال  تحقيق  روش تحقيق وتجزيه و تحليل  ونتيجه گيري  باشد .

2-    مقدمه

در مقدمه  اشاره اي به مباني نظري موضوع ،  اهميت وابعاد مساله  مي شود  وبيان مي كند كه مقاله  از چند بخش  تشكيل  شده است .

3-    روش تحقيق

در اين بخش سوالات اساسي مقاله ، فرضيه ها ، جامعه آماري ، نمونه گيري ، روشهاي گرد آوري  اطلاعات وروش  تجزيه و تحليل  اطلاعات وساير مسائل   مربوط  توضيح داده مي شود .

4-    اطلاعات و داده ها

در اين قسمت  يافته هاي آماري  وغير آماري تحقيق كه مواد خام تجزيه و تحليل را تشكيل مي دهد ذكر مي گردد.

 

5-    تجزيه و تحليل

در اين قسمت به تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات كه در راستاي هدف  تحقيق  وآزمون  فرضيه ها ست،  پرداخته مي شود تمام قسمت اصلي  تحقيق  وكار علمي  درقسمت  تجزيه و تحليل  مقاله شكل مي گيرد . حدوداً نيمي از هر مقاله علمي مختص  تجزيه و تحليل  مي باشد .

6-    نتيجه گيري :

عمده ترين قسمت  مقاله بعد از تجزيه و تحليل ،  مباحث  مربوط به نتيجه گيري  ،‌جمع بندي  يا ملاحظات پا ياني است . در اين جا نتايج  حاصل از بررسي  وآزمون  فرضيه ها مورد بحث  قرار مي گيرد واز نتيجه  حاصل از تحقيق  در جهت دستيابي  به اهداف  جديد استفاده مي گردد. 

7-    فهرست منابع

در اين بخش  فهرست  منابع  وماخذ  ذكر مي شوند  مجله هاي علمي گاه سبك خاصي در نحوه  ارجاع دهي  دارند . لذا در هنگام نگارش  سبك و شرايط  ذكر شده در مجله  بايد رعايت  شود .

8-    ضمايم

دراين قسمت  محقق مي تواند نقشه ،  آمار ،  تصوير ،  نمودار و هر آنچه  را كه بر غناي مطلب مي افزايد و به درك مطالب  ارايه شده كمك  مي نمايد را ضميمه  مقاله كند .

ملاحظات مربوط  به تدوين  مقاله علمي

1-    نويسنده بايد از پرداختن به حاشيه ها خودداري نمايد يعني موضوعات فرعي وغير ضروري  را بيان نكند.

2-     از تكرار  غير ضروري  مطالب  مقاله خود داري كند.

3-     از منابع وماخذ  به روش  مورد نظر  مجله استفاه كند.

در فهرست  منابع وماخذ توجه به چند نكته ضروري است :

 بايد اطلاعاتي در خصوص  نويسنده ، مقاله ، ناشر،  محل نشر و... وجود  داشته باشد  اين امر در دو شكل صورت مي پذيرد.

 APA: اين فرم  بيشتر در ايران رايج است كه در آن سال انجام تحقيق بعداز نام ،نام خانوادگي و نام در پرانتز قرار مي گيرد .

 MLA: دراين سيستم سال چاپ  اثر  در قسمت  آخر  وبدون  پرانتز  قرار مي گيرد

سيستم هاي ارجاع دهي هم متفاوت  است ودر اشكال زير صو رت مي پذيرد  :

-ارجاع دهي به متن

-زير نويس

زير نويس ها مي توانند  داراي شماره مسلسل باشند يا از آن استفاده نشود .

4-    مقاله  علمي  از لحاظ  آداب  نگارش  بايد بدون غلط  باشد .

5-  بايد  بين مطالب ،  عنوان اصلي وفرعي ، چكيده،  مقدمه ومتن همواره ارتباط وانسجام وجود داشته باشد وتصاوير  ، جداول  ونمودار هاي  استفاده شده ، مرتبط  با بحث باشند ومحل  مناسب  درج آن ها مشخص گردد .

6-  در انتخاب  فونت ،  حاشيه ها ، پاراگراف  بندي ، عناوين اصلي و فرعي و... دقت لازم صورت  بگيرد و مقاله از ظاهر فيزيكي تميز وشكيل و زيبا برخوردار باشد .

7-     اخلاقي  علمي و آكادميك ايجاب مي كند كه نويسنده  مقاله آن را فقط براي يك مجله علمي – پژوهشي  ارسال  كند.

8-     حتي الامكان علاوه بر نسخه كاغذي بايد يك نسخه  نرم افزاري  مانند فلاپي ، CD و... توسط  محقق ارسال شود .

9-     عنوان مقالات وكتب  مورد استفاده  در فهرست  با حروف  كج تايپ شود

10-رعايت كردن قرار دادها در عمل

به هنگام استفاده از نام ،  تاريخ ،  عدد و رقم و... حتما در فهرست  منابع و ماخذ به منبع  آن  ارجاع داده شود.

11-به كاربردن نشانه ها، مقياسهاي رايج  وبين المللي  با توجه به رشته علمي مورد نظر  ويكسان سازي آن ها .

12- در صورت  فارسي  بودن مقاله بايد معادل لاتين واژه هاي تخصصي، اسامي و... اشاره شود .


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->