یورس تحصیلی دکتری (گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شفیلد انگلستان)

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: بورسهاي تحصيلي خارج از كشور
تعداد بازدید: 2170
چاپ

موضوع: مدل سازی محاسباتی الکتروفیزیولوژی قلب

Computational modelling of Cardiac Electrophysiology

استاد راهنما و مشاور: Prof R Clayton

بیشتر...


скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России