دانلود رايگان آموزش فريدمن با نرم افزار SPSS

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود رايگان
تعداد بازدید: 15868
چاپ

 

در اين قسمت آموزش آزمون فريدمن با استفاده از نرم افزار SPSS آورده شده است.


پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (Friedman Test.pdf)آموزش آزمون فريدمن در SPSSآموزش آزمون فريدمن در SPSS508 Kb4137
скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России