دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری ( نیمه متمرکز) داخل سال 93 مجموعه علوم جغرافیای

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: دانلود رايگان
تعداد بازدید: 3233
چاپ

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری ( نیمه متمرکز) داخل سال 93 مجموعه علوم جغرافیایی

رشته جغرافیای سیاسی کد رشته 2101

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد رشته 2102

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کد رشته 2103

رشته ژئومرفولوژی کد رشته 2104

رشته آب و هوا شناسی ( اقلیم شناسی) کد رشته 2105

این دفترچه ها را می توانید از فایل پیوست دریافت کنید.

منبع: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России