دانلود رايگان كتابهاي اصول مديريت و رفتار سازماني(سعادت- الواني- رضائيان)

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود رايگان
تعداد بازدید: 15839
چاپ

براي دانلود رايگان كتابهاي اصول مديريت  و رفتار سازماني(سعادت- الواني- رضائيان) به فايلهاي پيوست مراجعه نمائيد.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (hrm-saadat.pdf)2323615 Kb3732
دانلود این فایل (rezaeian.pdf)2222326 Kb2640
دانلود این فایل (theory-alvani.pdf)2121346 Kb2362
скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России