مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه( سراسري و آزاد)
تعداد بازدید: 15923
چاپ

گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد زمین شناسی

گرایشهای کارشناسی ارشد زمین شناسی:

اين رشته داراي 10 گرايش در مقطع کارشناسی ارشد مي‌باشد:

1ـ پترولوژي

2ـ اقتصادي

3ـ تكتونيك

4ـ آب‌شناسي «هيدرولوژي»

5ـ چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي

6ـ رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي

7ـ نفت

8ـ مهندسي

9ـ زيست محيطي

10ـ ژئوشيمي

 

موقعيت‌هاي شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی:

اين رشته داراي 10 گرايش در مقطع كارشناسي ارشد مي‌باشد:

1ـ پترولوژي  2ـ اقتصادي  3ـ تكتونيك  4ـ آب‌شناسي «هيدرولوژي» 5ـ چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي 6ـ رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي 7ـ نفت 8ـ مهندسي  9ـ زيست محيطي 10ـ ژئوشيمي

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زمین شناسی (سراسری) چاپ

دروس امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زمین شناسی

دروس مشخص شده براي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه دولتي به قرار زير مي‌باشد:

1ـ زبان عمومي و تخصصي

2ـ رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

3ـ آب‌هاي زيرزميني

4ـ زمين‌شناسي ايران

5ـ زمين‌شناسي نفت

6ـ ژئوشيمي

7ـ سنگ‌شناسي و پترولوژي

8ـ ديرينه‌شناسي

9ـ زمين‌شناسي مهندسي

10ـ زمين‌شناسي ساختمان

11ـ چينه‌شناسي

12ـ زمين‌شناسي اقتصادي

13ـ زمين‌شناسي زيست محيطي.

ضرایب و گرایش های دانشگاه سراسری مجموعه زمین شناسی

نام درس

ضريب درس در كنكور

پترولوژي

اقتصادي

تكتونيك

آب‌شناسي «هيدرولوژي»

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

0

0

1

1

آب‌هاي زيرزميني

0

0

0

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

0

0

0

0

ژئوشيمي

1

1

0

0

سنگ‌شناسي

3

1

1

0

ديرينه‌شناسي

0

0

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

0

0

1

1

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

3

1

چينه‌شناسي

1

0

1

0

زمين‌شناسي اقتصادي

1

3

0

0

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

0

1

0

1

نام درس

ضريب درس در كنكور

چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي

رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي

نفت

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

1

3

1

آب‌هاي زيرزميني

0

0

0

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

1

1

3

ژئوشيمي

0

0

0

سنگ‌شناسي

0

1

0

ديرينه‌شناسي

2

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

0

0

0

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

1

چينه‌شناسي

2

1

1

زمين‌شناسي اقتصادي

0

0

0

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

0

0

1

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي

زيست‌محيطي

ژئوشيمي

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

0

1

1

آب‌هاي زيرزميني

1

1

0

زمين‌شناسي ايران

1

0

1

زمين‌شناسي نفت

0

0

0

ژئوشيمي

0

2

2

سنگ‌شناسي

1

0

1

ديرينه‌شناسي

0

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

3

1

0

زمين‌شناسي ساختمان

1

0

0

چينه‌شناسي

0

0

0

زمين‌شناسي اقتصادي

0

1

2

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

1

2

1

 


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زمین شناسی (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه زمین شناسی در دانشگاه آزاد دارای گرایش های زیر است:

1- زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

2- زمین شناسی - پترولوژی

3- زمین شناسی - تکتونیک

4- زمین شناسی - زمین شناسی نفت

5- زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی

6- زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

7- زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی

8- زمین شناسی - آبشناسی

9- زمین شناسی زیست محیطی

10- سنجش از دور زمین شناختی

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس

ضريب درس در كنكور

زمين‌شناسي اقتصادي

پترولوژي

تكتونيك

نفت

زبان تخصصي

2

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

صفر

صفر

3

صفر

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

2

صفر

سنگ‌شناسي و پترولوژي

2

3

صفر

1

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

3

2

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

2

2

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

2

2

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

فسيل‌شناسي و چينه‌شناسي

سنگ‌شناسي رسوبي و رسوب‌شناسي

زمين‌شناسي مهندسي

زبان تخصصي

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

صفر

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

3

سنگ‌شناسي و پترولوژي

1

2

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

3

3

صفر

زمين‌شناسي نفت

1

1

صفر

زمين‌شناسي ايران

2

2

1

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

آبشناسي

زمين‌شناسي زيست محيطي

سنجش از دور زمين‌شناختي

زبان تخصصي

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

2

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

3

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

2

صفر

2

سنگ‌شناسي و پترولوژي

صفر

2

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

2

2

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

3

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي ايران

1

1

صفر

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

3

منبع:http://www.modaresanesharif.ac.ir/


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->