سرفصلها و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت( كليه گرايشها)( سراسري و آزاد)

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي علوم فني و مهندسي( سراسري و آزاد)
تعداد بازدید: 1607
چاپ

گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد مهندسی نفت-

گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت:

اين رشته در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری شامل 3 گرايش زیر می باشد:

1ـ مهندسي اكتشاف نفت

2ـ مهندسي حفاري و بهره‌برداری نفت

3ـ مهندسی مخازن هيدروكربوری

موقعیت های شغلی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت:

بدون شك فارغ‌التحصيلان اين رشته اولين بازار كار را براي خود وزارت نفت مي‌دانند اما اين در صورتي قابل اجرا مي‌باشد كه از لحاظ علمي در سطح بالايي باشند و در غير اين‌صورت جذب بازار صنايع شيميايي مي‌شوند زيرا بعضي از دروس اين رشته با مهندسي شيمي داراي اشتراك مي‌باشد.

 

 

دروس امتحانی رشته مهندسی نفت آزمون کارشناسی ارشد

دروسي كه داوطلبان براي ورود به كارشناسي ارشد پاسخ مي‌دهند:

1ـ زبان عمومي و تخصصي

2ـ رياضي (عمومي 1 و 2 ـ معادلات ديفرانسيل ـ رياضي مهندسي)

3-دروس زمين‌شناسي

4ـ ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي

5ـ پتروفيزيك و چاه‌نگاري

6ـ دروس مهندسي نفت

7ـ زمين‌شناسي تخصصي (زمين‌شناسي تحت‌الارضي ـ سنگ‌شناسي رسوبي ـ زمين‌شناسي نفت ايران)

8ـ خواص سنگ و خواص سيال

9ـ چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه

10ـ مهندسي حفاري

11ـ مهندسي مخزن و بهره‌برداري

12ـ مباني حفاري و بهره‌برداي

13ـ مهندسي مخزن (2 و 1)

ضرایب دانشگاه سراسری مهندسی نفت

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي اكتشاف نفت

مهندسي حفاري و بهره‌برداري نفت

مهندسي مخازن هيدروكربوري

1

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

2

رياضي (عمومي 1و2، معادلات ديفرانسيل، مهندسي)

2

2

2

3

دروس زمين‌شناسي (عمومي، ساختماني، نفت)

2

2

2

4

ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي

3

0

0

5

پتروفيزيك و چاه‌نگاري

3

0

0

6

دروس مهندسي نفت (مخزن، حفاري، بهره‌برداري)

3

0

0

7

زمين‌شناسي تخصصي (زمين‌شناسي تحت‌الارضي، سنگ‌شناسي رسوبي، ...)

3

0

0

8

خواص سنگ و خواص سيال

0

3

3

9

چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه

0

3

3

10

مهندسي حفاري (مهندسي حفاري 1و2، سيمان حفاري و گل حفاري)

0

3

0

11

مهندسي مخزن و بهره‌برداري (مخزن، بهره‌برداري، مكانيك سيالات دوفازي)

0

3

0

12

مباني حفاري و بهره‌برداري (مباني حفاري، بهره‌برداري، مكانيك سيالات دوفاري)

0

0

3

13

مهندسي مخزن (1و2)

0

0

3

 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت (ویژه دانشگاه آزاد)

 

مجموعه مهندسی نفت در دانشگاه آزاد دارای گرایش های زیر است:

1- مهندسی نفت

2-مهندسی اکتشاف نفت

3- پژوهشی مهندسی نفت - پالایش

4- مهندسی نفت (بهره برداری)

5- مهندسی نفت (حفاری)

6- مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)

 

نام دروس و ضرایب مجموعه مهندسی نفت در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي نفت

مهندسي اكتشاف نفت

1

زبان تخصصي انگليسي

2

2

2

رياضي*

2

2

3

زمين‌شناسي**

3

3

4

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

2

5

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

2

6

ژوفيزيك و ژئوشيمي (آلي و اكتشافي)

صفر

3

7

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

3

2

8

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

صفر

 

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

پژوهشی مهندسي نفت - پالایش

مهندسي نفت (بهره برداری)

1

زبان تخصصي انگليسي

2

2

2

رياضي*

2

2

3

زمين‌شناسي**

3

2

4

مكانيك سيالات و ترموديناميك

2

3

5

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

2

6

ژوفيزيك و ژئوشيمي (آلي و اكتشافي)

صفر

صفر

7

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

3

2

8

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

3

 

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي نفت (حفاری)

مهندسي نفت (مخازن هیدروکربوری)

1

زبان تخصصي انگليسي

2

2

2

رياضي*

2

2

3

زمين‌شناسي**

2

3

4

مكانيك سيالات و ترموديناميك

3

2

5

نمودارگيري، خواص سنگ مخزن، خواص سيالات مخزن

3

3

6

ژوفيزيك و ژئوشيمي (آلي و اكتشافي)

صفر

صفر

7

مهندسي مخازن و چاه آزمايي

2

3

8

مهندسي حفاري، مهندسي بهره‌برداري و مكانيك سنگ

2

2

 

* ریاضی شامل: ریاضیات عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

** زمین شناسی شامل: زمین شناسی عمومی، زمین شناسی ساختمانی، سنگ شناسی و سنگهای رسوبی، زمین شناسی نفت

 منبع:http://www.modaresanesharif.ac.ir/

скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России