سؤالات 3 گروههاي آزمايشي آزمون سال 93 منتشر شد

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 4473
چاپ
سؤالات 3 گروههاي آزمايشي آزمون سال 93 منتشر شد
سؤالات گروههاي آزمايشي علوم تجربي، علوم انساني و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال 93 بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 93 می توانند به منظور دسترسي هرچه سريعتر به سؤالات گروههاي آزمايشي پنج گانه به سايت سازمان مراجعه کنند.

سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي ساعت 15:00 روز جمعه 6 تیرماه شامل دفترچه عمومي، دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي،  دفترچه اختصاصي و دفترچه اختصاصي (بهياري) منتشر شد.

سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي ساعت 19:00 روز جمعه 6 تیرماه شامل دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي،  دفترچه اختصاصي (زبان انگليسي)، دفترچه اختصاصي (زبان هاي فرانسه و آلماني) منتشر شد.

همچنین سوالات گروه آزمايشي علوم انساني ساعت 14:30 روز شنبه 7 تیرماه دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غيرانگليسي، دفترچه اختصاصي و دفترچه اختصاصي (اصول و عقاید) منتشر شد.

منبع:خبرگزاری مهر


скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России