آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال 1398، در شش نوبت برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ١٠٠ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (٣٠ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴٠ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ٣٠ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ١٠٠نمره (بدون نمره ی منفی) است.


آزمون MHLE در سال ١٣٩٨، در شش نوبت به شرح زیر برگزار میشود:

نکات مهم:
1- در برخی از دوره ها، ممکن است آزمون در بیش از یک حوزه برگزار شود که هنگام آغاز نام نویسی همان دوره، به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. نشانی دقیق مکان برگزاری آزمون بر روی راهنمای داوطلبان (Examinees’ Guide) که همراه با کارت ورود به جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، یا بر روی کارت ورود به جلسه درج می شود.
2- تاریخ های در نظر گرفته شده برای پایان نام نویسی، قطعی نیست و در صورت تکمیل ظرفیت هر حوزه، نام نویسی برای آن حوزه زودتر از تاریخ های اعلام شده در جدول بالا، متوقف خواهد شد.
3- برای ورود به جلسه ی آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون میشود.
4- هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند دریافت و تأیید کارنامه، بخش: Check Certificate Validity) قابل استعلام است؛
بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد. مراجع گوناگون (دانشگاه ها، سازمان ها، …) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

5- پیش از مراجعه به حوزه ی آزمون از کارت ورود به جلسه ی خود پرینت تهیه فرمایید؛ در حوزه ی آزمون، امکانات تهیه ی کارت موجود نیست و از ورود افرادی که کارت ورود به جلسه و کارت ملی (یا شناسنامه) همراه نداشته باشند به سالن برگزاری آزمون، جلوگیری خواهد شد.
6- به دلیل لزوم برقراری نظم و حفظ سکوت و آرامش در سالن های برگزاری آزمون، درهای حوزه رأس ساعت ٠٨:۴۵ بسته و از ورود افرادِ دیرآمده، جداً جلوگیری خواهد شد.
7- هزینه ی نام نویسی قابل برگشت یا نگهداری برای دوره های بعدی نیست؛ پیش از اقدام به نام نویسی، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل فرمایید.

روش نام نویسی:
الف) آماده سازی مدارک: داوطلبان باید یک قطعه عکس پرسنلی تمام رخ با زمینه روشن (که در سال جاری گرفته شده باشد)، کارت ملی و صفحه ی اول شناسنامهی خود را اسکن نموده و هنگام نام نویسی، از طریق همین سایت به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.
توجه: هریک از تصاویر ارسالی باید با فرمت jpg و حجم ٢٠ تا ٣٠٠ کیلوبایت باشد.
ب) نام نویسی به صورت اینترنتی و به روش زیر انجام میشود:
1- اسکن و آماده کردن مدارک (طبق مندرجات بند الف)
2- ورود به صفحه ی اینترنتی www.sanjeshp.ir
3- انتخاب پیوند آزمون زبان MHLE
4- کلیک روی پیوند «Send Documents & Register» .
5- انتخاب پیوند پرداخت الکترونیکی هزینه ی نام نویسی، پرداخت هزینه ی نام نویسی ٧۵٠٠٠٠ ریال طبق دستورالعمل سایت (با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب)
6- بازگشت به صفحه ی نام نویسی
7- ارسال مدارک به صورت جداگانه و تک تک (پس از ارسال مدارک، دکمه ی Registration فعال میشود؛ کسانی که در دوره های پیشین نام نویسی کرده بوده اند، نیازی به ارسال دوباره ی مدارک ندارند و لینک Registration برای آنها فعال است.

هنگام ارسال مدارک باید عنوان درست مدرک ارسالی را از قسمت «نوع سند ارسالی» برای هر مدرک انتخاب و سپس آن را ارسال کنید:

  • عکس پرسنلی  Personal Photo 
  • کارت ملی  National Card 
  • شناسنامه ID Card

8- کلیک روی دکمه ی Registration و مشاهدهی فرم نام نویسی Registration Form
9- تکمیل فرم نام نویسی (فقط با استفاده از حروف الفبای انگلیسی) و دریافت (Registration Code) . دریافت نکردن کُد نام نویسی به معنی انجام نشدن نام نویسی است.

توجه ١ : فرم هایی که با استفاده از حروف الفبای فارسی پر شوند، حذف خواهند شد.

توجه ٢ :عدم ارسال مدارک به منزله ی انصراف از شرکت در آزمون است و پرداخت هزینه ی آزمون، انجام نام نویسی و داشتن کُد نام نویسی (Registration Code) بدون ارسال هر یک از مدارک فوق الاشاره، فاقد اعتبار بوده و مجوز شرکت در آزمون نیست. کسانی که در دوره های پیشین نام نویسی کرده بودهاند، نیازی به ارسال دوبارهی مدارک ندارند ولی باید فرم نام نویسی را کامل و Registration Code را دریافت کنند.
توجه ٣: فرم را چاپ نموده و در نگهداری از کُد نام نویسی (Registration Code) کوشا باشید؛ کلیه ی مراحل بعدی، از دریافت کارت ورود به جلسه تا دریافت کارنامه به وسیله ی این کُد انجام می شود.

توزیع کارت ورود به جلسه:

داوطلبان باید در بازه های زمانی اعلام شده در جدول بالا به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و کارت ورود به جلسه ی آزمون را دریافت کنند. همراه با کارت ورود به جلسه، یک برگ راهنما در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد که مطالعه ی آن ضروری است.
داوطلبان باید کارت ورود به جلسه ی آزمون را چاپ کرده و برای ورود به حوزه ی آزمون، آن را همراه با کارت ملی یا شناسنامه ی خود ارائه کنند.

MHLE >>> Get Admission Card آزمون زبان>>> sanjeshp.ir

دریافت کارنامه: داوطلبان می توانند در تاریخ های اعلام شده در جدول بالا به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و کارنامه ی اینترنتی خود را دریافت کنند.
کارنامه ی چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان صادر نخواهد شد.

MHLE >>> Show Exam Result آزمون زبان>>> sanjeshp.ir

نکته: هر کارنامه ی اینترنتی دارای یک کُد ویژه به نام Certification Code میباشد که درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل استعلام است.

MHLE >>> Check Certificate Validity آزمون زبان>>> sanjeshp.ir

توجه: مراجع گوناگون (دانشگاه ها، سازمان ها، …) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه ی شما اطمینان حاصل کنند.

منبع: سایت پی اچ دی تست