خانه ايران پژوهش ايران,پژوهان,تحقيق,پرسشنامه,تالار گفتگو,فروم,پروپوزال,فرم,بيان مساله پژوهشي, ايران پژوهش,ايران پژوهان, دانلود مقاله, دانلود رایگان, آموزش رایگان , روش شناسی , ریسرچ متودولوژی , فلسفه علم , iran,research,form,questionair,proposal,,weblog,search, research paper,methodology,philosephy,free, learn, download, ,روش_تحقیق ,پایان_نامه ,موضوع_پایان_نامه ,انتخاب_موضوع ,پرسشنامه ,روش_آماری ,پژوهش ,لیزرل ,مدیریت_دولتی ,مدیریت_بازرگانی ,مدیریت_اجرایی ,Mba ,فصل_اول_پایان_نامه ,فصل_دوم_پایان_نامه ,فصل_سوم_پایان_نامه ,فصل_چهارم_پایان_نامه ,فصل_پنجم_پایان_نامه ,تحلیل_آماری ,موضوع_تحقیق_از_کجا_پیدا_کنم؟ ,تحقیقات_کیفی ,تحقیقات_کمی ,روش_شناسی ,بورس_تحصیلی ,پرسشنامه_استاندارد ,پرسشنامه_محقق_ساخته ,جورنال_علمی_پژوهشی ,ژورنال_isi http://www.iranresearches.ir/component/content/?view=featured Tue, 21 Mar 2023 08:56:09 +0330 fa-ir شنایی با روش شبکه خزانه جورج کلی، روش تحقیقی مناسب برای تحقیقات کیفی در پارادایم تفسیری http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3752-شنایی-با-روش-شبکه-خزانه-جورج-کلی،-روش-تحقیقی-مناسب-برای-تحقیقات-کیفی-در-پارادایم-تفسیری.html http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3752-شنایی-با-روش-شبکه-خزانه-جورج-کلی،-روش-تحقیقی-مناسب-برای-تحقیقات-کیفی-در-پارادایم-تفسیری.html

George Kellyبر اساس نظریه سازه های  شخصی جورج کلی، هر فرد در زمینه تفکر درباره جهان پیرامون خود به طور کلی، با جنبه های ویژه ای از آن به طور خاص، «خانه ای از سازه های ذهنی و شخصی را با خود حمل می کند که از طریق آن به اندیشه ها و تجربه های خود نظم می بخشد و آنچه را در هر زمان برای او رخ می دهد، معنابخشی می کند.   دست یافتن به این کیفیت های ذهنی مستلزم ابزاری است که با به کار گیری آن بتوان دنیا را از نگاه دیگران مشاهده کرد و از این طریق به درک تفسیرهای آنها از پدیده ها و رویدادهای جهان پیرامون که به شکل گیری انتظارات آنها و به تبع آن نگرش ها، عقاید و افکار آنها منجر می شود.

جورج کلی (۱۹۵۵) روش شبكه خزانه را با این هدف و بر پایه شکل خاصی از مصاحبه ساختار یافته و مبنی بر تشریک مساعی معرفی کرد. فرایند انجام دادن مصاحبه ها و شکل گیری شبکه خزانه از طریق پیمودن سه گام اصلی است:

1.  انتخاب عناصر : عناصر نمونه های مفهومی خاصی اند که قلمرو موضوعی پژوهش را پوشش می دهند. عناصری که در شبکه خزانه به کار گرفته می شوند می توانند هر چیزی باشند، و کاملا به بستری که می خواهد واکاوی شود بستگی دارد. عناصر می توانند در قالب اشکال گوناگون شامل اشیا، افراد، رویدادها، فعالیت ها، با موجودیت های انتزاعی بیان شوند .

2.   استخراج سازه ها : سازه سنگ بنای معنا بخشی است و توسط افراد برای معنا دادن به پیرامونشان ابداع می شود. این مرحله می تواند با ابتکار محقق مثلا با سازه های سه عنصری، 5 عنصری و ... که توسط شرکت کنندگان بر روی کارتهای جداگانه نوشته شده است، انجام پذیرد .

3.  اتصال عناصر به سازه ها : در این مرحله خزانه ای از سازه های مفهومی ایجاد شده است که با اتصال و یکپارچه کرده آنها نظریه و مفهوم مد نظر سازماندهی و ایجاد می شود.

در ادامه کتاب جورج کلی (1992) با عنوان The psychology of personal constructs برای مطالعه علاقمندان آپلود شده است.

]]>
ویژه شده روش تحقيق علمي و پژوهشي بخش خدمات آموزشي خدمات Sun, 22 May 2022 08:10:34 +0430
اندازه گیری با طیف بندی مقیاس تورستون Thurstone http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3749-اندازه-گیری-با-طیف-بندی-مقیاس-تورستون-thurstone.html http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3749-اندازه-گیری-با-طیف-بندی-مقیاس-تورستون-thurstone.html

این مقیاس ابتدا در سال ۱۹۲۸ به وسیله لوئیس لئون تورستون و برای اندازه گیری نگرش گروهی خاص نسبت به موضوعی مشخص طراحی و ارائه شد (554-529 :1928 ,Thurstone). سپس در سال ۱۹۲۹ به وسیله وی و همکارش ارنست جان چاو" برای اندازه گیری نگرش مردم نسبت به کلیسای شیکاگو مورد استفاده قرار گرفت که گزارش آن منتشر شد.(Thurstone and Chave, 1929: 1-96)

در این مطالعه تورستون و چاو، برای اندازه گیری نگرش مردم نسبت به کلیسا ابتدا نظرات متفاوتی را که در مورد کلیسا قابل طرح بود، در ۱۳۰ گویه تنظیم کردند. سپس از ۳۰۰ نفر آشنا نسبت به مباحث کلیسا خواستند به عنوان داور نسبت به درستی هریک از گویه ها در مقایسه با سایر گویه ها در طیفی از نمرات ۱ تا ۱۱ امتیازدهی کنند.

در این امتیاز دهی نمره ۱ به معنی موافقت کامل است؛ بنابراین هرچه نمرات ازافزایش می یابد از شدت موافقت کاسته شده، به طوری که عدد ۵ کمترین نمره موافقت عدد ۶ به معنی عدم موافقت یا عدم مخالفت فرض می شود. همچنین نمره ۷ به معنا کمترین مخالفت است که هر چه این نمره به سمت ۱۱ زیاد شود به منزله افزایش یافتن میزان مخالفت است، به طوری که نمره ۱۱ مخالفت کامل تلقی می شود.

به این ترتیب بر اساس نظردهی ۳۰۰ داور برای هریک از ۱۳۰ گویه تنظیم شده امتیازهایی از ۱ تا ۱۱ مشخص گردید. در این مرحله میانه نمره یا میانگین هریک از گویه ها محاسبه می شود که به عنوان ارزش مقیاسی آن گویه محسوب خواهد شد (هو من، ۱۳۶۱).

با در نظر گرفتن میزان فراوانی نمره هر گونه از بین ۳۰۰ نظر داده شده به وسیله داوران و حذف گویه های نامناسب، ۴۵ گویه را برای نظرخواهی از مردم انتخاب کردند. در پرسش نامه ای با ۴۵ گویه که امتیاز آنها مشخص بود، از پاسخگویان خواستند که موافقت یا عدم موافقت خود با امتیازهای داده شده به هر گویه را به صورت (بلی یا خیر) اعلام نمایند.

در خاتمه تورستون و چاو معدل نمره گویه هایی که پاسخ گویان با امتیاز دهی داوران موافق بودند را به عنوان نمره نگرش پاسخ گویان نسبت به موضوع مورد مطالعه مبنای عمل قرار دادند (رفیع پور، ۱۳۷۲: ۲۳۷).

با توجه به اینکه با مقیاس تورستون امتیاز دهی هر گویه در مقایسه با گویه های دیگر و در یک طیف ۱۱ درجه ای و با فواصل ظاهرا برابر انجام می شود، بنابراین مقیاس تورستون را نوعی «مقیاس زوجی» و «برابرنما» دانسته اند که بر اساس «قانون قضاوت مقایسه ای» طراحی شده است (21-16 :1981 ,Mclver and Carmines).

منبع : روش تحقیق پیشرفته ، محمد باقر نوبخت

]]>
ویژه شده روش تحقيق علمي و پژوهشي بخش خدمات آموزشي خدمات Sun, 15 May 2022 10:05:28 +0430
بهترین مقالات در حیطه روش شناسی کیفی http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3748-بهترین-مقالات-در-حیطه-روش-شناسی-کیفی.html http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3748-بهترین-مقالات-در-حیطه-روش-شناسی-کیفی.html

مقالات و کتب زیر می تواند راهنماهای خوبی در این زمینه باشد که قطعا کتب و منابع ارزشمند دیگری نیز در منابع داخلی و خارجی موجود است که قابل اضافه شدن به این لیست می باشند.

مقالات همگی در فایل زیپ جهت علاقمندان ارائه شده است.

✅مقاله (2000) میرینگ : تحلیل محتوای کیفی

✅مقاله کارلایل و کریستنسن (2005): چرخه های نظریه پردازی

✅مقاله رایان و برنارد (2003) : فنون شناسایی مضامین در تحلیل مضمون

✅مقاله بارون و کلارک (2006): استفاده از تحلیل مضمون (تم) در روانشناسی و علوم رفتاری

✅مقاله کوربین و استراوس (1990) : تحقیقات داده بنیاد ( تئوری بنیادی): رویه ها ، احکام (قوانین) و معیارهای ارزیابی

✅روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی، تالیف دیوید مک ناب( ترجمه دکتر واعظی و محمد صادق آزمندیان)

✅روش تحقیق فراتحلیل با نرم افزار CMA2( تالیف دکتر قربانی زاده)

✅روش های تحقیق ترکیبی: تلفیق نظریه و عمل ( ترجمه دکتر قربانی زاده)

✅روشهای تحقیق در مدیریت منابع انسانی ( ترجمه دکتر میر علی سید نقوی و همکاران)

✅بازکاوی روش تحقیق آمیخته (جمعی از مولفان، نشر دانشگاه تهران)

✅روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت : رویکرد جامع ( دکتر دانایی فرد و همکاران)

]]>
ویژه شده روش تحقيق علمي و پژوهشي بخش خدمات آموزشي خدمات Sat, 14 May 2022 13:04:32 +0430
انواع مرور پیشینه در طرحهای تحقیقاتی رو بشناسیم... http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3747-انواع-مرور-پیشینه-در-طرحهای-تحقیقاتی-رو-بشناسیم.html http://www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان-خبرخوان-2/26-روش-تحقيق/3747-انواع-مرور-پیشینه-در-طرحهای-تحقیقاتی-رو-بشناسیم.html

۱- مرور استدلالی (Argumentative Review)
این شکل از پیشینه تحقیق به شکل گزینشی منابع علمی را بررسی می‌کند تا یک استدلال، فرض، یا مسئله‌ی فلسفی جا افتاده در منابع را تایید یا رد کند. در اینجا، هدف پژوهش‌گر ایجاد پیکره‌ای علمی است که دیدگاهی انتقادی را مطرح می‌کند. با توجه به ماهیت پرمایه‌ی برخی از پژوهش‌های مرتبط با علوم اجتماعی، رویکرد استدلالی در قبال تحلیل منابع، قالب گفتمانی مهم و مشروعی است. با این حال، باید توجه کرد که هنگام مطرح کردن ادعا، همانند مرورهای نظام‌مند که در زیر شرح داده می‌شود، دچار مشکل سوگیری نشوند.

۲- مرور یکپارچه (Integrative Review)
شکلی از پژوهش را در نظر بگیرید که منابع فراگیر را به‌طور یکپارچه مرور، نقد و جمع‌بندی می‌کند، به‌گونه‌ای که چهارچوبی جدید در ارتباط با حوزه‌ی مورد بحث ایجاد می‌شود. پیکره‌ تحقیقات شامل تمام مطالعاتی می‌شود که مسائل پژوهشی یا فرضیات مشابهی را بررسی می‌کنند. یک مرور یکپارچه‌ خوش‌ساخت، از نظر شفافیت، انسجام و همتاسازی، استانداردهای مشابهی با پیشینه‌های تحقیق اولیه دارد. مرور یکپارچه، در علوم اجتماعی، رایج‌ترین شکل پیشینه‌ی تحقیق است.

۳- مرور تاریخچه‌ای (Historical Review)
در پیشینه‌ی تحقیق تاریخچه‌ای، بر پژوهش‌ها در یک دوره‌ی زمانی خاص تمرکز می‌شود. نقطه‌ی شروع معمولاً زمانی است که یک موضوع، مفهوم، تئوری، یا پدیده برای اولین بار در منابع علمی مطرح شده است. سپس، پژوهش‌گر تحول آن را در منابع علمی رشته‌ی مورد نظر دنبال می‌کند. هدف این است که پژوهش در بافتار تاریخی قرار بگیرد تا جایگاه آن در تحولات علمی آشکار و مسیر پژوهش‌های آتی شناسایی شود.

۴- مرور روش‌شناختی (Methodological Review)
پیشینه‌ی تحقیق همیشه بر آن‌چه شخص یا اشخاص انجام داده‌اند تمرکز نمی‌کند (یافته‌ها)، بلکه گاهی بر چگونگی دستیابی به یافته‌ها تمرکز می‌کند (روش تحلیل). بررسی روش‌های تحلیل، نوعی چارچوب ادراکی را در سطوح متفاوت فراهم می‌کند. یعنی در سطح نظریه، تحقیقات میدانی پایه، رویکردهای پژوهشی، جمع‌آوری داده‌ها و تکنیک‌های تحلیلی، و نشان می‌دهد پژوهش‌گران چگونه از منابع علمی متنوع، از سطوح مفهومی تا اسناد پژوهشی کاربردی، بهره می‌برند و از آن‌ها در فعالیت‌ها میدانی، نمونه‌برداری، مصاحبه، جمع‌آوری داده، و تحلیل داده استفاده می‌کنند. در این رویکرد، بر مسائل اخلاقی که باید در حین انجام پژوهش نسبت به آن‌ها آگاه بود تاکید می‌شود.

۵- مرور نظام‌مند (Systematic Review)
این شکل از پیشینه‌ی تحقیق شامل مروری بر شواهدی می‌شود که مسئله‌ی پژوهش را به‌ روشنی تدوین می‌کنند. در این روش، برای شناسایی و ارزیابی انتقادی پژوهش‌های مرتبط، همچنین برای گزارش، جمع‌آوری، و تحلیل داده‌های مطالعات مطرح‌شده در بخش پیشینه، از تکنیک‌های از پیش‌ تعیین‌ شده و استاندارد شده استفاده می‌شود. به طور معمول، این روش بر روی یک پرسش تجربی از نوع علت و معلول تمرکز می‌کند، مثلاً «A تا چه سطحی بر B تاثیرگذار است؟». این نوع پیشینه تحقیق عمدتاً برای بررسی مطالعات پژوهشی گذشته در زمینه‌ی پزشکی بالینی و حوزه‌های سلامت همگانی استفاده‌ می‌شود، اما کاربرد آن در علوم اجتماعی نیز افزایش یافته است.

۶- مرور نظری (Theoretical Review)
هدف این شکل از پیشینه‌ی تحقیق بررسی پیکره‌ نظری انباشته‌ شده در ارتباط با یک موضوع، مفهوم، نظریه، یا پدیده است. پیشینه تحقیق نظری علاوه بر تمرکز بر نظریه‌های موجود، رابطه‌ی بین آن‌ها را هم بررسی می‌کند. همچنین، تعیین می‌کند که پژوهش‌های گذشته تا چه اندازه‌ای در بررسی نظریه‌ مورد نظر موفق بوده‌اند. علاوه بر این، فرضیات جدیدی را برای آزمودن تدوین می‌کند. اغلب این شکل از پیشینه تحقیق کمبود در زمینه نظریه‌های مرتبط را شناسایی می‌کند یا نشان می‌دهد که نظریه‌های کنونی برای توصیف مسئله‌های پژوهشی نوظهور کافی نیستند. برای تحلیل، می‌توان بر مفاهیم نظری یا چارچوب کلی نظریه‌ مورد نظر متمرکز شد.

منبع: نیتیو پیپر

]]>
ویژه شده روش تحقيق علمي و پژوهشي بخش خدمات آموزشي خدمات Sat, 14 May 2022 12:48:53 +0430
تمدید مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3746-تمدید-مهلت-ثبت-نام-آزمون-فلوشیپ-پزشکی-سال-۹۹.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3746-تمدید-مهلت-ثبت-نام-آزمون-فلوشیپ-پزشکی-سال-۹۹.html

 

 

 

مهلت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ به مدت ۵ روز تمدید شد. داوطلبان می توانند از سوم اسفند در این آزمون ثبت نام کنند.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ از ۵ بهمن ماه ۹۸ آغاز شد و ۱۸ بهمن به پایان رسید. مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت ثبت نام در این آزمون را تمدید کرده است.
 
بر اساس زمان تمدید شده داوطلبان از شنبه سوم اسفند تا ساعت ۲۴ چهارشنبه هفتم اسفند ماه ۹۸ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
 
مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ وفق مصوبات شـورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹ برگزار می شود.
 
مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای PMP  و OSCE و مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای ۲ تا ۴ تیرماه ۹۹ در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار خواهد شد.
 
در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد. انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد و بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.
 

شرایط لازم جهت شرکت در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است

منبع: پرتال دانشگاهی کشور

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 17 Feb 2020 22:54:57 +0330
شروع ثبت‌ نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3745-شروع-ثبت‌-نام-آزمون-دکتری-وزارت-بهداشت-99.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3745-شروع-ثبت‌-نام-آزمون-دکتری-وزارت-بهداشت-99.html

 

 

 

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت در سال ۹۹ آغاز شد.

به گزارش پی اچ دی تست، مهلت ثبت نام این آزمون از امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود و تا ۲۶ بهمن ادامه دارد. داوطلبان عزیز می‌تواند با توجه به مندرجات دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 99، جهت ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به نشانی sanjeshp.ir مراجعه نمایند.

 

قابل توجه است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت، حد نصاب نمره زبان برای دکتری وزارت بهداشت از سال 99 حذف شده است. بر این اساس، برای آزمون دکتری 99 وزارت بهداشت، نمرات زبان (MHLE و سایر آزمونهای زبان معتبر) صرفاً در بخش مصاحبه دارای امتیاز خواهد بود.

زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت 99، 22 و 23 خردادماه سال آینده خواهد بود.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 05 Feb 2020 13:35:27 +0330
امشب پایان آخرین فرصت ثبت نام در کنکور ارشد/ ۴۰ هزار ثبت نام جدید http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3744-امشب-پایان-آخرین-فرصت-ثبت-نام-در-کنکور-ارشد-۴۰-هزار-ثبت-نام-جدید.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3744-امشب-پایان-آخرین-فرصت-ثبت-نام-در-کنکور-ارشد-۴۰-هزار-ثبت-نام-جدید.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ساعت ۲۴ امشب آخرین فرصت برای ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ است.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرصت مجدد ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ و مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور ساعت ۲۴ امشب ۱۶ بهمن پایان می‌یابد.
 
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰ هزار و ۱۸۵ نفر در مرحله مهلت مجدد ثبت نام نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده‌اند.
 
مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان اعم از ثبت نام جدید و کسانی که مایل به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود هستند در فرصت باقی مانده می‌توانند نسبت به ثبت نام و ویرایش اقدام کنند.
 
وی گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ و مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی کشور فروردین سال ۹۹ برگزار می‌شود.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 05 Feb 2020 13:33:25 +0330
برگزاری آزمون دکتری تخصصی پزشکی به صورت الکترونیکی/ آغاز ثبت نام از امروز http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3743-برگزاری-آزمون-دکتری-تخصصی-پزشکی-به-صورت-الکترونیکی-آغاز-ثبت-نام-از-امروز.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3743-برگزاری-آزمون-دکتری-تخصصی-پزشکی-به-صورت-الکترونیکی-آغاز-ثبت-نام-از-امروز.html

 

 

 

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از امروز ۱۶ بهمن آغاز می شود.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir منتشر شد.
 
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص صورت می گیرد و مهلت نام نویسی و ارسال مدارک از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ بهمن ماه ۹۸ و فقط به صورت اینترنتی است.
 
آزمون کتبی در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹ و به شیوه الکترونیک خواهد بود.
 
شرایط عمومی شامل برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اشتهار به فساد اخلاقی است.
 
شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی: 
 
داوطلب باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) مرتبط یا دکتری حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی) باشد.
 
تذکر مهم: درصورتیکه دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ فارغ التحصیل نشود پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن و از شرکت در آزمون سال آینده نیز محروم خواهد شد. تطابق رشته امتحانی با مدرک تحصیلی الزامی است. دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
 
داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا پژوهشی هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند. متقاضیان دوره پژوهشی فقط مجاز به انتخاب رشته های اعلام شده در دفترچه هستند.
 
دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ مجاز به شرکت در آزمون هستند.
 
داوطلبان حداکثر مجاز به ثبت نام در دو رشته یا مجموعه (با رعایت مدارک مورد پذیرش آن رشته) که در دو نوبت متفاوت برگزار می شوند، هستند.
 
پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری تخصصی Ph.D سال تحصیلی ۹۸-۹۹ که در دانشگاه ثبت نام نکرده اند یا انصراف داده اند، مجاز به شرکت در این آزمون نیستند. در غیر این صورت، مسئولیت عواقب بعدی بر عهده داوطلب خواهد بود. این محرومیت شامل پذیرفته شدگان شهریه پرداز نمی شود.
 
داوطلبان می توانند قبل از شروع و یا پایان طرح تعهدات نیروی انسانی در آزمون شرکت کنند و در صورتیکه در حین انجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول شوند، امکان ترخیص ایشان برای ادامهی تحصیل فراهم می شود.
 
عدم اشتغال به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) یا دستیاری تخصصی در کلیه مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور از شرایط اختصاصی است.
 
با توجه به این که بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی، شرط داشتن نمره زبان به عنوان پیش نیاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی حذف شده است، نمرات کسب شده آزمون زبان (MHLE و سایر آزمون های زبان معتبر) صرفاً در آزمون شفاهی (مرحله مصاحبه) دارای امتیاز بوده و در نتیجه مؤثر خواهد بود. البته شرط ارائه نمره زبان معتبر برای پذیرفته شدگان نهایی دانشگاهها (تا زمان آزمون جامع) به قوت خود پا برجاست.
 
داوطلبان مرد که در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی سال ۹۹ شرکت می کنند، لازم است هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام)، بای یکی از شرایط وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی را دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.
 
مدت تحصیل در مقطع دکتری (Ph.D) بر اساس آیین نامه دوره، حداکثر شش سال است.
 
اتباع خارجی متقاضی شرکت در آزمون ورودی در دوره دکتری تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون، باید دارای شرایط اعلام شده در دفترچه پذیرش نیز باشند.
 
دارا بودن حداقل معدل کل ۱۴ مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ التحصیلان رشته های مختلف کارشناسی ارشد الزامی است. درصورت مغایرت معدل اعلام شده به مرکز سنجش آموزش پزشکی با معدل مندرج در مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان در مقاطع مختلف تحصیلی، مطابق مقررات درخصوص این افراد اقدام خواهد شد.
 
شرایط ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان بر اساس آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی است.
 
سهمیه های پذیرش در این آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی شامل سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان و سهمیه اعضای هیئت علمی است.
 
ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ بهمن ۹۸ فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت www.sanjeshp.ir صورت می گیرد. همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی اقدام کنند.
 
پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.
 
داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.
 
هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
 
هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ یک میلیون و ۶ هزار ریال معادل ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی اقدام کنند.
 
وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو رشته (یا مجموعه) هستند باید برای هر یک پرداخت جداگانه انجام دهند.
 
مدارک لازم جهت اسکن و ارسال اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.
 
آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۵۰ درصد آزمون کتبی، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد مصاحبه علمی است. آزمون دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۳۰ درصد آزمون کتبی، ۲۰ درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد مصاحبه علمی و ۲۰ درصد تهیه طرح واره است.
 
آزمون کتبی به صورت سؤالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک برگزار می شود
 
آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سؤالات چهارگزینه ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می شود. در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود حداکثر در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو نوبت متفاوت برگزار می شود شرکت کند.
 
داوطلبان، مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک نوبت نیستند.
 
برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا  PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است. مقالات مذکور داوطلب در زمان انتخاب رشته – محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باید در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شود.
 
آزمون در مناطق ۱۰ گانه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.
 
منطقه آمایشی ۱: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان. منطقه آمایشی ۲: ارومیه، تبریز. منطقه آمایشی ۳: کردستان، کرمانشاه، همدان. منطقه آمایشی ۴: اهواز. منطقه آمایشی ۵: شیراز، بندرعباس، فسا. منطقه آمایشی ۶: زنجان، قزوین، قم، اراک. منطقه آمایشی ۷: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد. منطقه آمایشی ۸: کرمان. منطقه آمایشی ۹: بیرجند، مشهد. منطقه آمایشی ۱۰: ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه االله (عج)، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، شهیدبهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 05 Feb 2020 13:32:20 +0330
آغاز ثبت نام کنکور ۹۹ از امروز/ دفترچه همزمان با ثبت نام منتشر می شود http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3742-آغاز-ثبت-نام-کنکور-۹۹-از-امروز-دفترچه-همزمان-با-ثبت-نام-منتشر-می-شود.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3742-آغاز-ثبت-نام-کنکور-۹۹-از-امروز-دفترچه-همزمان-با-ثبت-نام-منتشر-می-شود.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کنکور سال ۱۳۹۹ پنجاهمین دوره کنکور کشور است و ثبت نام برای این آزمون از فردا ۱۶ بهمن‌ماه آغاز می‌شود.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای کنکور سراسری ۱۳۹۹ از فردا ۱۶ بهمن آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۲۴ بهمن ادامه دارد.
 
وی افزود: ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال ۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، (نوبت دوم) شبانه، نیمه حضوری، مجازی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: داوطلبان در مهلت تعیین شده باید نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. همچنین دفترچه راهنما و همچنین اطلاعیه تکمیلی در خصوص ثبت‌نام رشته‌های با آزمون دانشگاه‌ها برای سال ۱۳۹۹ همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترس است.
 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: کلیه داوطلبان واجد شرایط می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند. اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶، دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی، دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که تا ۳۱ شهریور ۹۹ اخذ شده باشد، از مدارک مورد نیاز است.
 
وی گفت: گزینش دانشجو در رشته‌های با آزمون کنکور سراسری ۹۹ بر اساس نمره کنکور و سوابق تحصیل (معدل دیپلم)، صورت خواهد گرفت. داوطلبانی که دارای دو مدرک دیپلم هستند می‌توانند بر اساس شرایط اعلام شده در دفترچه اقدام کنند.
 
توکلی خاطرنشان کرد: هر داوطلب بدون در نظر گرفتن نظام آموزشی خود می‌تواند نظام آموزشی که می‌خواهد آزمون دهد را بر اساس جداول مربوطه انتخاب کند.
 
وی گفت: کنکور سراسری ۹۹ در روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های امتحانی برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کنکور از ۹ تیر ماه سال ۹۹ بر روی سایت این سازمان سنجش قرار می‌گیرد داوطلبان تا ۱۱ تیر ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کنند.
 
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: کارنامه اولیه این آزمون دهه دوم مرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود و داوطلبان به صورت اینترنتی می‌توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند. نتیجه نهایی کنکور ۹۹ در دهه دوم شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 05 Feb 2020 13:30:50 +0330
پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۹ دانشگاه مازندران http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3741-پذیرش-دکتری-بدون-آزمون-۹۹-دانشگاه-مازندران.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3741-پذیرش-دکتری-بدون-آزمون-۹۹-دانشگاه-مازندران.html

 

 

 

جزئیات پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه مازندران در نظر دارد در راستای اجرای آیین نامه دکتری بدون کنکور، در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400 دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

 

مدارک مورد نیاز دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه مازندران

۱- تکمیل فرم شماره ۱ مخصوص دانشجویان دانشگاه مازندران و فرم شماره 2 (مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها) و بارگذاری آن در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

۲- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه.

۳- ثبت مشخصات و سوابق آموزشی و پژوهشی (CV) متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری (Ph.D) دانشگاه مازندران (reg.umz.ac.ir)

۴- تصویر کارت ملی و شناسنامه.

۵- واریز مبلغ یک میلیون ریال (معادل یکصد هزار تومان) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه مازندران (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع دکتری به نام تمرکز وجوه درآمدهای دانشگاه مازندران) و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

 

۶- تصویر گواهی (فارغ التحصیلان) و ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد، گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تأیید اتمام دور مزبور تا 31 شهریور 99 از دانشگاه محل تحصیل.

۷- تصویر مدرک مربوط به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد.

۸- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای داوطلبان مرد.

۹- مدارک مربوط به دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه: شامل اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا سوم انفرادی و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی کتاب تألیفی یا ترجمه شده و کپی مدرک زبان.

تذکر: به مدارکی که به درستی تا پایان مهلت ثبت نام فقط از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه بارگذاری شده، امتیاز تعلق می گیرد و به مدارکی که به صورت حضوری در جلسه مصاحبه ارائه شود، هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و نحوه ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه مازندران

داوطلبان واجد شرایط می‏ بایست حداکثر تا 16 بهمن 98 از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز درمحل های پیش بینی شده،ثبت نام نمایند.

منبع: پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 28 Dec 2019 11:12:31 +0330
۵ هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند/۹ دی آخرین مهلت ثبت نام http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3740-۵-هزار-نفر-در-آزمون-دستیاری-پزشکی-ثبت-نام-کردند-۹-دی-آخرین-مهلت-ثبت-نام.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3740-۵-هزار-نفر-در-آزمون-دستیاری-پزشکی-ثبت-نام-کردند-۹-دی-آخرین-مهلت-ثبت-نام.html

 

 

 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مهلت ثبت نام در آزمون های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی دوشنبه ۹ دی ماه به پایان می رسد.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی از اول دی ماه ۹۸ آغاز شده است و داوطلبان با توجه به شرایط اعلام شده می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.
 
وی افزود: سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی در روز پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ برگزار می شود و تاکنون تعداد ۲۰۷ نفر در این دوره ثبت نام کرده اند.
 
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره آزمون دستیاری یادآور شد: ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی نیز از دوشنبه ۲ دی ماه ۹۸ آغاز شده است و تاکنون ۵ هزار و ۴۶۸ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.
 
وی اظهار داشت: داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir در این آزمون ثبت نام کنند و تا دوشنبه ۹ دی ماه فرصت دارند با مطالعه شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
 
حیدرزاده خاطرنشان کرد: چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۸ اسفندماه ۹۸ برگزار می شود.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 28 Dec 2019 11:10:51 +0330
لغو آزمون دانشنامه پزشکی نوبت بهمن ۹۸ http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3738-لغو-آزمون-دانشنامه-پزشکی-نوبت-بهمن-۹۸.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3738-لغو-آزمون-دانشنامه-پزشکی-نوبت-بهمن-۹۸.html

 

 

 

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نوبت بهمن ۹۸ برگزار نمی شود.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است بر اساس مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در نوبت بهمن ۹۸ برگزار نمی شود.
 
براساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای سال ۹۸ تنها یک نوبت آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی در شهریورماه برگزار شده است و نوبت بهمن ۹۸ برگزار نخواهد شد.
 
پیش از این در تقویم های سالانه مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزاری دو نوبت آزمون های دانشنامه پیش بینی شده بود و برگزاری این آزمون ها به تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی منوط شده بود.


 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Thu, 19 Dec 2019 19:55:27 +0330
برگزاری آزمون بورد تخصصی به روال سابق بازگشت/تعیین سقف کشیک ماهانه برای دستیاران http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3737-برگزاری-آزمون-بورد-تخصصی-به-روال-سابق-بازگشت-تعیین-سقف-کشیک-ماهانه-برای-دستیاران.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3737-برگزاری-آزمون-بورد-تخصصی-به-روال-سابق-بازگشت-تعیین-سقف-کشیک-ماهانه-برای-دستیاران.html

 

 

 

دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت گفت: این مجمع از ابتدای شکل گیری با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به اولویت بندی اهداف و نیازهای علمی، پژوهشی و صنفی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی کشور پرداخت و تاکنون موفق به حل مشکلاتی از جمله بازگشت آزمون بورد تخصصی به روال سابق، تعیین سقف کشیک ماهانه برای دستیاران و اصلاح تبصره‌ی ۲ ماده تعداد کشیک‌ها شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر هومان پارسایی،ضمن تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان کشور گفت: نام‌گذاری این روز به نام دانشجو در حقیقت حاکی از اهمیت جایگاه دانشجویان در تعیین سرنوشت سیاسی و آموزشی کشور است، چرا که دانشجویان در دانشگاه‌ها در خط مقدم مخالفت با استبداد و استعمار و مبارزه با عوامل عقب‌ماندگی یک کشور قرار دارند و کشوری که جایگاه دانشجویان خود را درک کند و به آن بها دهد در حقیقت به کلید موفقیت و برتری دست یافته است.

وی نقش دانشجویان را در هر برهه از تاریخ مهم ارزیابی و افزود: دانشجویان امروز باید با هوشیاری و احساس مسؤولیت در قبال مسائل دانشگاه و کشور، تلاش خود را در جهت به اهتزاز درآوردن پرچم کشور و اسلام به کار گیرند و در راستای رسیدن به این مهم با پیروی از ولایت فقیه از توطئه‌های عناصر فاسد دوری کرده و در مقابل انحرافات شجاعانه ایستادگی کنند.

دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت با انتقاد از نگاه تشریفاتی به روز دانشجو، از مسؤولان خواست تا روز دانشجو را بیش از یک مراسم نمادین بدانند و تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر در کشور روز دانشجو تقریباً تبدیل به یک بزرگداشت و جشن معمولی شده و بسیاری از مسؤولان فراموش کرده‌اند که قلب تپنده هر کشوری در پیشرفت و رسیدن به علم و تکنولوژی همین دانشجویان هستند و بهره‌گیری از پتانسیل‌های دانشجویان و نخبگان می‌تواند نقش به سزایی در اصلاحات و تغییر در جامعه داشته باشد. دانشجویان امروز با خودباوری و تلاش خود به مسؤولان ثابت کرده‌اند که پتانسیل جنبش‌های دانشجویی در مسائل مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، علمی و ... بسیار بالا است و حال نوبت مسؤولان است که با دوراندیشی و برنامه‌ریزی از این پتانسیل در راستای تعالی و پیشرفت کشور به بهترین شکل ممکن بهره گیرند.  

وی به جایگاه شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: "شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی"  دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور یکی از مجموعه‌های دانشجویی است که در راستای پیگیری مطالبات دانشجویان شکل گرفته است. مجمع دبیران شوراهای این شورا در وزارت بهداشت از ابتدای شکل‌گیری با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت به اولویت‌بندی اهداف و نیازهای علمی، پژوهشی و صنفی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی کشور پرداخت و تاکنون موفق به حل مشکلاتی از جمله "بازگشت آزمون بورد تخصصی به روال سابق"، "تعیین سقف کشیک ماهانه برای دستیاران و اصلاح تبصره‌ی ۲ ماده تعداد کشیک‌ها" شده است.

پارسایی اضافه کرد: این مجمع طی مدت زمان کوتاهی پس از شکل‌گیری خود، در مسیر تحقق سایر مطالبات دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی نیز تلاش مستمر داشته است که پاره‌ای از مهم‌ترین این درخواست‌ها شامل بازنگری حقوقی در تعهدنامه ابتدای پذیرش دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی، تخصیص فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکترای تخصصی، الزام دانشگاه‌های سراسر کشور بر اجرای آیین‌نامه اخلاق در آموزش، کاهش ساعات کاری درمانی دستیاران و پررنگ‌تر شدن نقش آموزش بوده است.

وی افزود:  افزایش کمک هزینه تحصیلی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی، تقبل هزینه بیمه مسؤولیت دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری از سوی دانشگاه‌ها، افزایش رقم وام‌های تخصیصی به دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی از سوی صندوق رفاه دانشجویان، یکسان‌سازی و تقسیط هزینه دریافتی خوابگاه از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف، تخصیص خوابگاه‌های متأهلی به دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی از دیگر مطالباتی هستند که از سوی مجمع پیگیری می‌شوند.

به گزارش مفدا، وی به دیگر مطالبات شورای صنفی دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: الزام دانشگاه‌های کشور بر وحدت‌رویه در اجرای آیین‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی، بازنگری در نحوه محاسبه تسویه حساب مالی تعهدات آموزشی دانشجویان دکترای تخصصی، تسهیل شرایط دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی و همسان‌سازی شرایط در تمام دانشگاه‌ها و تخصیص بیمه درمانی و ارائه خدمات با هزینه حداقلی در بیمارستان‌های دولتی برای دستیاران و دانشجویان دکترای تخصصی از دیگر مطالباتی است که ما امید داریم بتوانیم به همت مسؤولان و دلسوزان جامعه دانشگاهی وزارت بهداشت به آنها دست پیدا کنیم.

دبیر شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی وزارت بهداشت در پایان بار دیگر با تبریک روز دانشجو، گفت: دانشجو با دانش و علم خود می‌تواند بزرگترین خدمت را به بشریت و مردم جامعه کند که ما دانشجویان باید قدر این موقعیت مهم را بدانیم. هر روز می‌تواند روز دانشجو باشد؛ روز انسانی فرهیخته و نخبه‌ای که می‌تواند با کسب موفقیت، خود و جامعه‌اش را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 09 Dec 2019 10:18:03 +0330
۲۲ آذر آزمون فراگیر ارشد پیام نور برگزار می شود http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3736-۲۲-آذر-آزمون-فراگیر-ارشد-پیام-نور-برگزار-می-شود.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3736-۲۲-آذر-آزمون-فراگیر-ارشد-پیام-نور-برگزار-می-شود.html

 

 

 

آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۸ روز جمعه ۲۲ آذر ۹۸ برگزار می شود. کارت آزمون از روز ۱۹ آذر در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، جزئیات دریافت کارت و برگزاری آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم) اعلام شد.
 
کارت‌ شرکت در آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌­شنبه ۱۹ آذر ۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
 
تمامی داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه کنند.
 
داوطلبان باید براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم­چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
 
چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲و ۱۵ (شامل نام ­خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کارشناسی، معدل مقطع کاردانی «مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته» و کدرشته‌ محل های انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند باید آن را اصلاح کنند.
 
داوطلبان لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۸ منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند و در صورتیکه نسبت به بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده کردند ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه کنند.
 
چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار برای اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده این سازمان مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 
سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
 
چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی (بند ۷) کارت شرکت در آزمون برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان، سپاه پاسداران «سازمان بسیج مستضعفین»، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروی مسلح وجود دارد باید جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۲۲ آذر ۹۸ منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.
 
داوطلبانی که در زمان ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده ­اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری کنند.
 
چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده و یا چنانچه عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است، ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهدشد.
 
داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی سایت قرار دارد پرینت کرده و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.
 
نماینده سازمان سنجش در روز پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که براساس توضیحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان می­ شوند آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است.
 
در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
 
فرآیند برگزاری آزمون از ساعت‌ ۸:۳۰ (هشت و سی دقیقه‌) صبح روز جمعه ۲۲ آذر ۹۸ آغاز می شود و در ورودی حوزه­ های امتحانی رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت صبح) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.
 
هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
 
داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، دستبند هوشمند، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.
 
همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری که بخشی از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.
 
با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد از داوطلبان خواسته می شود نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام ­نور سال ۱۳۹۸ از تاریخ ۲۲ تا ۳۰ آذرما ۹۸ به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sun, 08 Dec 2019 20:07:46 +0330
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری مشخص شد http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3735-زمان-اعلام-نتایج-اولیه-آزمون-دکتری-مشخص-شد.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3735-زمان-اعلام-نتایج-اولیه-آزمون-دکتری-مشخص-شد.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۱۷۴ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری سال ۹۹ خبر داد و گفت: نتیجه اولیه این آزمون هفته اول اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: آزمون دکتری تخصصی PHD سال ۹۹ در هشت گروه آموزشی و ۳۴۵ کد رشته امتحانی شامل ۱۶۳ کد رشته گروه آزمایشی علوم انسانی، ۴۵ کد رشته علوم پایه، ۶۰ کد رشته گروه فنی و مهندسی، ۳۵ کد رشته گروه کشاورزی، ۷ کد رشته هنر، ۲۶ کد رشته دامپزشکی و ۹ کد رشته زبان‌های خارجی، برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، شبانه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی، غیر دولتی و همچنین پردیس خودگردان دانشگاه‌ها برگزار می شود.

دکتر توکلی از ثبت نام بیش از ۱۷۴ هزار و ۴۴۶ داوطلب در آزمون دکتری ۹۹ خبر داد و خاطر نشان کرد:  این تعداد نسبت به آمار ۱۹۶ هزار و ۶۴۶ نفر داوطلب آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۸ "کاهش" را نشان می‌دهد.

به گفته وی، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون روز سه‌شنبه ۶ اسفند ماه آغاز می‌شود و این مهلت تا روز پنج‌شنبه ۸ اسفند ادامه دارد.

توکلی گفت: پس از برگزاری آزمون دکتری، نتیجه اولیه برای حاضرین در جلسه آزمون به صورت کارنامه در هفته اول اردیبهشت ماه ۹۹ منتشر می‌شود و انتخاب رشته برای مجازین از طریق سایت سازمان سنجش نیمه اول اردیبهشت ماه ۹۹ صورت می گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی روز جمعه نهم اسفند ماه سال ۹۸ در حوزه‌های امتحانی تعیین شده، برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 07 Dec 2019 23:27:31 +0330
ثبت نام کنکور ارشد ۹۹ از امروز/ دفترچه ۱۶ آذر منتشر می شود http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3734-ثبت-نام-کنکور-ارشد-۹۹-از-امروز-دفترچه-۱۶-آذر-منتشر-می-شود.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3734-ثبت-نام-کنکور-ارشد-۹۹-از-امروز-دفترچه-۱۶-آذر-منتشر-می-شود.html

 

 

 

ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در ۶ گروه آموزشی و برای ۱۴۱ کد رشته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشته امتحانی علوم انسانی، ۱۷ کد رشته‌ علوم پایه،  ۲۴ کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، ۲۳ کد رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۳ کد رشته امتحانی هنر و ۱۰ کد رشته دامپزشکی برگزار می شود.
 
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.
 
ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز و در دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ پایان می پذیرد.
 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و مرحله اول بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین ماه ۹۹ برگزار می‌شود.
 
پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، مجازی، پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه ها و موسسات دولتی و دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و پردیس های خودگردان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ صورت می گیرد.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 07 Dec 2019 12:25:26 +0330
آغاز آزمون‌های سال ۹۹ با "آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی" http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3733-آغاز-آزمون‌های-سال-۹۹-با-آزمون-غربالگری-المپیاد-علمی-دانشجویان-علوم-پزشکی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3733-آغاز-آزمون‌های-سال-۹۹-با-آزمون-غربالگری-المپیاد-علمی-دانشجویان-علوم-پزشکی.html

 

 

 

بر اساس برنامه زمان بندی آزمون‌های سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ علوم پزشکی که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده، آزمون‌های سال ۹۹ علوم پزشکی از فروردین ماه با آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، آخرین آزمون سال ۹۹ علوم پزشکی‌ها با عنوان آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۴ اسفند ماه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ اعلام شده است.

تاریخ و تقویم برگزاری آزمون‌ها در سال تاریخ و تقویم برگزاری آزمون‌ها در سال ۱۳۹۹ اینجا و آزمون‌های سال ۱۴۰۰ اینجا قابل دریافت است.

بر اساس برنامه زمان بندی مرکز سنجش آموزش پزشکی، نخستین آزمون علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰ نیز از ۱۹ فروردین ماه و با آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آغاز می‌شود.

آخرین آزمون سال ۱۴۰۰ نیز مربوط به آزمون پیش کارورزی و علوم پایه است و در صورت تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی، تاریخ برگزاری آزمون ارتقای دستیاری از گواهینامه جدا می‌شود که این موضوع را مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 04 Dec 2019 13:45:00 +0330
آغاز ثبت نام آزمون ارشد از شنبه http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3732-آغاز-ثبت-نام-آزمون-ارشد-از-شنبه.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3732-آغاز-ثبت-نام-آزمون-ارشد-از-شنبه.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور از آغاز ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال۹۹ و بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و  مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی وهمچنین شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در ۶  گروه آموزشی و برای ۱۴۱ کد رشته امتحانی، شامل ۵۴ کد رشته امتحانی علوم انسانی، ۱۷ کد رشته‌ علوم پایه،  ۲۴ کد رشته امتحانی فنی و مهندسی، ۲۳ کد  رشته امتحانی کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳  کد رشته امتحانی هنر و ۱۰ کد رشته دامپزشکی با شرایط ضوابط مربوطه برگزار می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به همراه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸ بر روی سایت این سازمان قرار خواهد گرفت و ثبت نام نیز همزمان از روز شنبه ۱۶ آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز می‌شود و در دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸ پایان می پذیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور یادآور شد: تمامی متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ در کلیه رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی اعم از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۹ و همچنین بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین ماه۹۹ در حوزه های مربط برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 04 Dec 2019 13:43:45 +0330
تأکید مشاور سازمان سنجش بر عدم تمدید مجدد ثبت‌نام دکتری 99 http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3731-تأکید-مشاور-سازمان-سنجش-بر-عدم-تمدید-مجدد-ثبت‌نام-دکتری-99.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3731-تأکید-مشاور-سازمان-سنجش-بر-عدم-تمدید-مجدد-ثبت‌نام-دکتری-99.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۹۹ تا ۱۴ آذرماه تمدید شد و این مهلت تمدید نخواهد شد.

حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود: به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبانی که برای آزمون دکتری ثبت نام نکرده اند مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه ۹۸ تمدید شد.

توکلی تاکید کرد: ثبت نام در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۹ از ۶ آذر شروع شده و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ آذرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. به داوطلبان اکیدا توصیه می شود در مهلت تمدید شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این مهلت تمدید نخواهد شد.

وی یادآور شد: تا صبح امروز ۱۳ آذر تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۳۲ داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی گفت: آزمون دکتری تخصصی در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه های غیر انتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه ها برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون دکتری تخصصی Ph.D در روز جمعه ۹ اسفند ماه ۹۸ برگزار می شود و داوطلبان می توانند در روزهای ۶ تا ۸ اسفند ۹۸ نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 04 Dec 2019 13:41:57 +0330
اعلام نحوه ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت دانشگاه تربیت مدرس http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3730-اعلام-نحوه-ثبت‌نام-برای-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-تربیت-مدرس.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3730-اعلام-نحوه-ثبت‌نام-برای-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-تربیت-مدرس.html

 

 

 

مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، برنامه زمانی و نحوه ثبت‌نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام کرد.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، ثبت نام پذیرفته شدگان در سه مرحله انجام می شود. در مرحله اول پذیرفته شدگان باید در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه ۹۸ از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان نسبت به ثبت نام غیر حضوری خود اقدام کنند و در مرحله دوم از روز ۱۶ تا ۱۸ آذرماه ۹۸ فرصت دارند انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۹ را انجام دهند.
 
پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پس از دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری و تأییدیه انتخاب واحد، در مرحله سوم باید طبق برنامه زمان بندی اعلام شده با مراجعه به دانشکده مربوطه برای ثبت نام حضوری و پذیرش نهایی اقدام کنند.
 
پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت‌نام به صفحه معاونت آموزشی در وبسایت دانشگاه مراجعه کنند.
 
همچنین کلاس ها از روز ۱۹ بهمن ۹۸ آغاز می شود.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 04 Dec 2019 12:32:22 +0330
ارائه فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی برای دانشگاههای کم برخوردار تا پایان سال http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3729-ارائه-فراخوان-جذب-هیئت-علمی-پزشکی-برای-دانشگاههای-کم-برخوردار-تا-پایان-سال.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3729-ارائه-فراخوان-جذب-هیئت-علمی-پزشکی-برای-دانشگاههای-کم-برخوردار-تا-پایان-سال.html

 

 

 

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از احتمال ارائه فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی برای دانشگاه های کم برخوردار تا پایان سال خبر داد.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به احتمال زیاد تا پایان سال برای دانشگاه های کم برخوردار فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی تهیه و اعلام شود.
 
وی افزود: بعد از پایان فراخوان شانزدهم و ارزیابی میزان تقاضاها برای فراخوان جدید دانشگاه های کم برخوردار تصمیم گیری می شود.
 
رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت درباره میزان جذب هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در فراخوان قبلی گفت: از فراخوان پانزدهم حدود هزار و ۳۰۰ نفر جذب شده اند.
 
حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که در فراخوان شانزدهم جذب هیئت علمی گروه علوم پزشکی نیز یک هزار و ۵۰۰ نفر جذب شوند.
 
وی تاکید کرد: موضوع جذب هیئت علمی تابع علاقمندی و تمایل افراد است به گونه ای که برخی رشته ها پر متقاضی و برخی رشته ها کم متقاضی هستند.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 03 Dec 2019 21:21:03 +0330
اعلام علت حذف بورس خارج در کنکور دکتری ۹۹ http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3728-اعلام-علت-حذف-بورس-خارج-در-کنکور-دکتری-۹۹.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3728-اعلام-علت-حذف-بورس-خارج-در-کنکور-دکتری-۹۹.html

 

 

 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حذف بورس خارج، از دفترچه کنکور دکتری ۹۹ تصمیم شورای مرکزی بورس بود.

محمدتقی نظرپور روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره علت حذف بورس خارج دکتری از دفترچه کنکور ۹۹ این مقطع، اظهار داشت: بورس خارج دکتری با تصمیم شورای مرکزی بورس از دفترچه کنکور دکتری ۹۹ حذف شد.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد برای دانشجویان دکتری از امکان فرصت های مطالعاتی ۶ و ۹ ماهه استفاده شود.

معاون وزیر علوم گفت: اگر دانشجویان دکتری پروژه های بزرگ آزمایشگاهی دارند که در داخل کشور امکان انجام آن نیست، در قالب فرصت های مطالعاتی به دانشگاه های خارج از کشور معرفی می شوند.

به گزارش ایرنا، در دفترچه سال ۹۸ کنکور دکتری شرایط اعطای بورس خارج به دانشجویان دکتری بر خلاف سال های قبل به طور کامل توضیح داده نشد و صرفا به شرط نیاز دانشگاه ها به بورسیه اشاره شده بود.

اما در دفترچه کنکور دکتری ۹۹ بخش مربوط به بورسیه های دکتری به طور کامل حذف شده است.

فرآیند ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۹۹ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از ششم آذر ماه در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه دارد.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 02 Dec 2019 00:01:34 +0330
مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دستیار تخصصی امروز پایان می‌یابد http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3727-مهلت-انتخاب-رشته-تکمیل-ظرفیت-دستیار-تخصصی-امروز-پایان-می‌یابد.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3727-مهلت-انتخاب-رشته-تکمیل-ظرفیت-دستیار-تخصصی-امروز-پایان-می‌یابد.html

 

 

 

زمان انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت که از روز دوشنبه ۴ آذرماه آغاز شده، امروز شنبه ۹ آذرماه پایان می‌یابد و داوطلبان چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مردود اعلام شده‌اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده بودند،توجه داشته باشند این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

به گزارش ایسنا، مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: داوطلبان جهت انتخاب رشته محل آدرس سایت http://www.sanjeshp.ir/ را مستقیم در نوار آدرس تایپ کنند.

ضمناً براساس رای کمیسیون ۷ نفره موارد خاص مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب(حدنصاب مرحله اصلی) هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل می باشند. به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محلهایی را مشاهده نماید که نمره حد نصاب الزم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب الزم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نمی‌باشد و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل انجام می‌شود.

 داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محلهای مربوط به سهمیه مناطق محروم می‌باشند، در صورت علاقه‌مندی به انتخاب رشته محل‌های مذکور می‌بایست براساس جدول شماره ۳ صفحات ۱۵ تا ۲۰ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل (نیاز دانشگاههای علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استانهای محل استقرار آن دانشگاهها) اقدام به انتخاب رشته محل نمایند.

تمامی داوطلبان می‌توانند رشته پزشکی خانواده بدون محدودیت انتخاب نمایند و از کلیه کسانی که این رشته را انتخاب نمایند، مصاحبه‌ای به عمل خواهد آمد.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (استریت معدل) در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت نموده‌اند نیز، چنانچه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل میباشند. در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

همچنین داوطلبانی که در مرحله اصلی پذیرش این دوره از آزمون در یکی از رشته محل‌ها قبول شده‌اند و با عدم ثبت نام یا انصراف رشته محل را ترک نموده باشند، حق شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت را ندارند.

مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال آینده (دوره ۴۷ ) محروم خواهند شد.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 30 Nov 2019 18:36:21 +0330
اعلام جزئیات درج معدل در هنگام ثبت‌ نام دکتری 99 http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3726-اعلام-جزئیات-درج-معدل-در-هنگام-ثبت‌-نام-دکتری-99.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3726-اعلام-جزئیات-درج-معدل-در-هنگام-ثبت‌-نام-دکتری-99.html

 

 

 

سازمان سنجش آموزش کشور حداقل معدل لازم برای شرکت در آزمون دکتری و نیز جزئیات درج معدل در فرم اینترنتی ثبت‌ نام دکتری 99 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام سازمان سنجش، معدل در هنگام ثبت‌ نام دکتری 99 عبارت است از نمره میانگین مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ‌التحصیلان دوره‌های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی. در صورت فارغ‌التحصیل نشدن ملاک، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی است که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1399 فارغ‌التحصیل خواهند شد.

حداقل معدل کارشناسی ارشد برای آزمون دکتری

دانشجویان سال آخر و یا فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (به جز فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای عمومی دامپزشکی و دکترای پزشکی)، که معدل آنان کمتر از 14/00 می باشد، حق ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری 99 را ندارند.

داوطلب باید در زمان مراجعه به دانشگاه، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه ها ارائه دهد.

در هنگام ثبت‌ نام دکتری 99 چه معدلی باید درج شود؟

داوطلبان آزمون دکتری 99 که فارغ التحصیل شده اند، لازم است معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی خود را در ردیف های مربوطه تقاضانامه اینترنتی درج نمایند.

همچنین داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1399 فارغ التحصیل خواهند شد لازم است علاوه بر درج معدل دوره کارشناسی، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی خود را حداکثر تا تاریخ 1398/6/31 در تقاضانامه درج نموده و نسبت به تکمیل و تأیید فرم معدل مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنمای ثبت‌ نام دکتری 99 از سوی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی خود اقدام نموده و آن را نزد خود نگهداری نمایند، تا در صورت قبولی به مؤسسه محل قبولی ارائه گردد.

زمان و نحوه ویرایش معدل کارشناسی ارشد

آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا 30 بهمن 98 و یا 31 شهریور 99 در دوره کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی فارغ التحصیل می شوند، در مرحله دریافت کارت ورود به جلسه دکتری 99، می توانند نسبت اصلاح معدل در آزمون دکتری و یا درج معدل فارغ التحصیلی (برای فارغ التحصیلان 98/11/30) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ التحصیلان تا تاریخ 99/6/31) خود تا تاریخ 98/11/30) اقدام نمایند.

فرم معدل چیست؟

این فرم که در صفحه 39 دفترچه راهنمای ثبت‌ نام دکتری 99 در دسترس داوطلبان است، مختص داوطلبانی است که در هنگام ثبت‌ نام و نیز زمان برگزاری آزمون دکتری 99 هنوز فارغ التحصیل نشده‌اند و حداکثر تا تاریخ 99/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد.

این دسته از داوطلبان باید فرم مخصوص در دفترچه راهنما را تکمیل و فرم تکمیل شده را به تأیید مؤسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی برسانند و پس از تطبیق با معدل مندرج در کارت ورود به جلسه و در صورت داشتن مغایرت معدل طبق اطلاعات ارائه شده در سایت سازمان اقدام نمایند.

ضمناً لازم است تصویر فرم مذکور را حداقل به مدت یک سال نزد خود نگهداری نموده و در فرم تقاضانامه ثبت نام نیز میانگین واحدهای گذرانده شده تا تاریخ 98/6/31 خود را در قسمت مربوط درج نمایند.

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی نیاز به تکمیل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد که منحصراً معدل اکتسابی را براساس معدل مندرج در گواهینامه فارغ‌التحصیلی بر مبنای 0 تا 20 و یا 0 تا 4 و حداکثر تا 2 رقم اعشار درج نمایند.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 30 Nov 2019 12:04:07 +0330
انتشار جزئیات شرایط ثبت‌ نام داوطلبان آزمون دکتری 99 http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3725-انتشار-جزئیات-شرایط-ثبت‌-نام-داوطلبان-آزمون-دکتری-99.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3725-انتشار-جزئیات-شرایط-ثبت‌-نام-داوطلبان-آزمون-دکتری-99.html

 

 

 

شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان آزمون دکتری 99 سراسری و آزاد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، ثبت‌ نام آزمون دکتری از طریق سایت سازمان سنجش از ششم آذر آغاز شده است و آخرین زمان ثبت‌ نام دکتری 99، 12 آذر ماه اعلام است.

بر اساس دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 99، داوطلبان کنکور دکتری 99 لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و از لحاظ مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند.

شرایط عمومی داوطلبان دکتری 99

الف) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات.)

تبصره: اقلیت های دینی (ادیان رسمی)  مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آن که متجاهر به نقض احکام اسلامی نباشند.

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی داشته باشد، باید تغییر نظر او احراز شود.

د)  نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها.

ه)  عدم احراز فساد اخلاقی.

و)  عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی داوطلبان دکتری 99

داشتن کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکترای عمومی که مدرک مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

تبصره ۱: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این صورت عواقب بعدی آن، به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

تبصره ۲: با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگه دارند.

تبصره ۳: رشته امتحانی انتخابی داوطلبان در دوره دکتری بایستی متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی آنها باشد.

جهت مشاهده رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته های مختلف امتحانی بر روی لینک کلیک کنید.

تبصره 4: دارندگان مدارک تحصیلی معادل میبایست حائز شرایط «آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر» باشند. بدیهی است آن عده از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، در شمول این مصوبه قرار می گیرند.

تبصره ۵: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد از تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می شوند.

تبصره ۶: ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی و یا با عنوان «معادل» می باشند، ضمن رعایت بخشنامه مربوطه، منوط به تأیید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بدیهی است صرفاً تأییدیه تحصیلی و یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمی باشد.

شرایط شرکت در آزمون دکتری برای دارندگان حوزه های علمیه

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه های علمیه که بر اساس مدرک صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزه های علمیه قم و خراسان دوره سطح ۳ را گذرانده اند و یا تا تاریخ 99/6/31 فارغ التحصیل می شوند، منحصراً می توانند در یکی از کدرشته های امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت نام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند.

بدیهی است این دسته از داوطلبان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه های علمیه صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.

شرایط شرکت در کنکور دکتری برای دانشویان مقطع دکتری

دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند.

ثبت نام و شرکت در این آزمون برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، به شرط فراغت از تحصیل در آن مقطع تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری (98-99) بلامانع می باشد.

ممنوعیت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری روزانه سال گذشته در آزمون دکتری 99

بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1398، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ نخواهند بود.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 30 Nov 2019 12:01:59 +0330
ممنوعیت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری روزانه سال گذشته در آزمون دکتری 99 http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3724-ممنوعیت-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-دکتری-روزانه-سال-گذشته-در-آزمون-دکتری-99.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3724-ممنوعیت-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-دکتری-روزانه-سال-گذشته-در-آزمون-دکتری-99.html

 

 

 

پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه دکتری در سال 98 مجاز به شرکت در آزمون دکتری 99 نیستند.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام سازمان سنجش، دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی باشند. ثبت نام و شرکت در این آزمون برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، به شرط فراغت از تحصیل در آن مقطع تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری (98-99) بلامانع می باشد.

محرومیت پذیرفته شدگان دوره روزانه دکتری 98

همچنین بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، محرومیت ثبت نام دکتری 99 برای پذیرفته شدگان دکتری روزانه سال گذشته وجود دارد. بدین صورت که پذیرفته شدگان نهایی دوره های روزانه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1398، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری ۹۹ نخواهند بود.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Fri, 29 Nov 2019 23:11:33 +0330
اعلام شرایط دریافت وام دکتری و مسکن دانشجویی http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3723-اعلام-شرایط-دریافت-وام-دکتری-و-مسکن-دانشجویی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3723-اعلام-شرایط-دریافت-وام-دکتری-و-مسکن-دانشجویی.html

 

 

 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به شرایط دریافت وام ازدواج و مسکن گفت: اگر یکی از متقاضیان دریافت این نوع شاغل به تحصیل باشند می‌تواننداز وام ازدواج و مسکن استفاده کنند.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر،   ناصر مطیعی با حضور در برنامه تلویزیونی به جزئیات و شرایط ثبت نام وام ویژه دکتری در سال تحصیلی ۹۸ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دانشجویان دکتری دانشگاه‌ها می‌توانند چندین نوع وام را از صندوق رفاه دانشجویان دریافت کنند.
 
مبلغ وام تحصیلی ویژه دکتری
 
وی ادامه داد: اما یکی از مهمترین این وام‌ها همان وام تحصیلی ویژه دکتری است. این وام به طور ماهیانه با مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هر سه ماه یک بار به حساب دانشجویان پرداخت می شود.
 
‌رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یادآورشد:  به دلیل محدودیت منابع مربوط به وام ویژه دکتری، بخشی از دانشجویان مطالبه‌گر وام ویژه دکتری می‌توانند به بانک طرف تعهد صندوق مراجعه می‌کنند تا در چارچوب تفاهم نامه‌ای که بین صندوق رفاه و این بانک وجود دارد از منابع آن بانک اعتبار پرداخت وام ویژه استفاده می‌شود و بخشی از دانشجویان نیز وام ویژه دکتری را به طور مستقیم از منابع صندوق رفاه دانشجویان دریافت می‌کنند.
 
وی خاطر نشان کرد: دانشجویان دکتری که وام ویژه خود را به طور مستقیم از صندوق دریافت می‌کنند باید به پرتال صندوق رفاه مراجعه و فرم‌های درج شده در این پرتال را تکمیل کنند.
 
دانشجویان متقاضی وام دکتری نباید مشروط باشند
 
مطیعی ادامه داد: البته ارائه تاییدیه تحصیل استاد راهنما یکی از مدارک لازم برای دریافت این وام است. ضمن این که یک سری تاییدیه‌های دیگر نیز از طریق سامانه که هویت و مقطع تحصیلی دانشجویان را ثابت می‌کند نیز از طریق سامانه پیگیری می‌شود. به گونه‌ای که دانشجویان باید از لحاظ تحصیلی مجوز ادامه تحصیل را داشته باشند و مشروط نباشند.
 
وی خاطر نشان کرد:‌ دانشجویانی که وام ویژه خود را از بانک مورد تعهد صندوق دریافت می‌کنند علاوه بر شرایط فوق باید حضوری به بانک مراجعه کنند و فرم‌های تقاضای وام را از بانک دریافت و تکمیل نمایند. در ادامه بانک سند تاییدیه تحصیلی دانشجو را در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید می‌کند. بعد از تکمیل این شرایط لیست دانشجویان واجد شرایط برای دریافت وام از طریق دانشگاه به بانک ارسال می‌شود.
 
مطیعی ادامه داد: دانشجویان دوره روزانه دکتری فقط مشمول دریافت وام ویژه دکتری هستند و معاونین دانشجوی دانشگاه‌های کشور مشخص می‌کنند که دانشجویان متقاضی وام دکتری برای دریافت تقاضای خود به بانک مذکور و یا به صندوق رفاه مراجعه کنند.
 
تمدید ثبت نام وام ویژه دکتری تا پایان آذرماه
 
وی خاطر نشان کرد:‌ ثبت نام دریافت وام ویژه دکتری در سال تحصیلی جدید از اول مهر ماه آغاز  شده است و این فرصت تا پایان آبان ماه ادامه داشت اما به دلیل اختلالاتی که در این اینترنت و شرایط اخیر ایجاد شده دوره ثبت نام تا پایان آذرماه سال جاری مجددا تمدید شد تا کسی از دریافت این وام محروم نشود.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد:‌به دلیل این که بعد از ثبت نام تقاضای دریافت وام ویژه دکتری باید بررسی شرایط صورت بگیرد طبیعتا امکان باز ماندن پروتال برای ثبت نام وجود ندارد. بنابراین افراد موردی برای دریافت این وام اگر به معاونین دانشجویی مراجعه کنند و دلایل خود را مطرح کنند می‌توانند تقاضای آنها راموردی بررسی کنیم.
 
اختصاص وام دکتری به تمام دانشجویان واجد شرایط
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر این که تمامی دانشجویان دوره دکتری روزانه که متقاضی وام باشند، وام تعلق می‌گیرد گفت: این وام تنها وامی است که تا پایان تحصیل و در ۹ نیمسال تحصیلی به دانشجویان پرداخت می‌شود و پرداخت این وام بعد از سنوات مجاز تحصیلی امکان پذیر نیست چرا که ما منابع محدودی داریم.
 
چهاروام پر متقاضی دانشجویان وزارت علوم
 
مطیعی در خصوص پرداخت وام ضروری به دانشجویان گفت: ما بیش از ۱۸ نوع وام دانشجویی در صندوق رفاه دانشجویان تعریف کرده‌ایم و دانشجویان بر اساس شرایط خود از این وام‌ها می‌توانند استفاده کنند. اما وام تحصیلی شهریه، ازدواج، مسکن و ضروری چهار وام پر متقاضی دانشجویان است اما برخی از وام‌ها نیز نظیر تغذیه، وام دارای شرایط خاص و غیره به افراد خاصی تعلق می‌گیرد.
 
پیش بینی ۵۰۰ میلیارد تومان برای تمام وام ها
 
وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان امسال برای مجموع وام‌های تحصیلی پیش بینی کردیم اما این که چقدر از این مبلغ را در عمل در قالب مصوبات هیات امنا پرداخت کنیم بستگی به میزان تخصیص اعتبار به صندوق دارد و ما انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه این است که اعتبارات صندوق رفاه را مانند تخصیص حقوق در اولویت خود قرار بدهند.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص شرایط دریافت وام ازدواج و مسکن نیز تاکید کرد: اگر یکی از متقاضیان دریافت این نوع شاغل به تحصیل باشند می‌تواننداز وام ازدواج و مسکن استفاده کنند. ضمن اینکه سند ازدواج یکی از مدارک دریافت وام ازدواج است که باید در فرم ثبت نام بارگذاری کند و بقیه شرایط مبنی بر اینکه منع تحصیل نداشته باشند.
 
وی ادامه داد: بازپرداخت وام های مذکور به جز وام ودیعه مسکن که باید یک جا پرداخت شود، دانشجویان می توانند بعد از ۲ سال سربازی و یکسال تنفس برای شاغل شدن، پرداخت کنند و وام ودیعه مسکن نیز به تفکیک شهر تهران که هزینه آن بیشتر است و ۶ شهر بزرگ و شهرهای کوچک باهم متفاوت است.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Fri, 29 Nov 2019 23:08:57 +0330
چهارشنبه نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۸ منتشر می شود http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3722-چهارشنبه-نتایج-تکمیل-ظرفیت-کنکور-ارشد-۹۸-منتشر-می-شود.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3722-چهارشنبه-نتایج-تکمیل-ظرفیت-کنکور-ارشد-۹۸-منتشر-می-شود.html

 

 

 

نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ منتشر می شود.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، نتایج نهایی کد رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۳۹۸ روز چهارشنبه ۶ آذرماه ۹۸ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد.
 
داوطلبان پذیرفته‌شده نهایی باید برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مفاد اطلاعیه‌ای که همراه با اعلام اسامی منتشر می‌شود به محل قبولی مراجعه کنند.
 
مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ از روز پنجشنبه (۲۳ آبان ماه) آغاز شد و با توجه به تمدید مجدد فرصت انتخاب رشته، روز پنجشنبه ۳۰ آبان به پایان رسید.
 
این مرحله به منظور پذیرش دانشجو برای دوره‌های روزانه، شبانه، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگران، مجازی و دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. ظرفیت پذیرش در کد رشته‌های همه مؤسسات آموزش عالی این مرحله به جز دانشگاه آزاد اسلامی، ۵۷ هزار و ۳۰ نفر بود و در نهایت ۳۱ هزار و ۲۶۹ نفر در این مرحله (به جز کدرشته های دانشگاه آزاد) شرکت کردند.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 26 Nov 2019 13:05:26 +0330
آغاز تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری/ ظرفیت ۵۰۰ نفری پذیرش جدید http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3721-آغاز-تکمیل-ظرفیت-آزمون-دستیاری-ظرفیت-۵۰۰-نفری-پذیرش-جدید.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3721-آغاز-تکمیل-ظرفیت-آزمون-دستیاری-ظرفیت-۵۰۰-نفری-پذیرش-جدید.html

 

 

 

مرحله تکمیل ظرفیت در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی آغاز شد و داوطلبان مجاز می توانند رشته محل های مورد خود را انتخاب کنند.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبان چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مردود اعلام شده اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده بودند، می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت از ۴ تا ۹ آذرماه ۹۸ شرکت کنند.
 
انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی از دوشنبه ۴ آذر بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال شده است و داوطلبان تا ۹ آذرماه فرصت دارند رشته های مورد نظر خود را انتخاب کنند.
 
این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود و داوطلبان جهت انتخاب رشته محل آدرس سایت sanjeshp.ir را مستقیم در نوار آدرس تایپ کنند.
 
بر اساس رای کمیسیون ۷ نفره موارد خاص در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۸ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب (حدنصاب مرحله اصلی) هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند. به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد.
 
کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نخواهد بود و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل صورت می گیرد.
 
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند، در صورت علاقمندی به انتخاب رشته محل های مذکور باید بر اساس جدول شماره ۳ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل (نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان های محل استقرار آن دانشگاهها) اقدام به انتخاب رشته محل کنند.
 
تمامی داوطلبان می توانند رشته پزشکی خانواده را بدون محدودیت انتخاب کنند. از تمام کسانی که این رشته را انتخاب کنند، مصاحبه به عمل خواهد آمد.
 
داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (استریت معدل) در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ  ۳۱ شهریور ۹۸ فارغ التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند در غیر اینصورت شرکت آنها در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.
 
داوطلبانی که در مرحله اصلی پذیرش این دوره از آزمون در یکی از رشته محل ها قبول شده اند و با عدم ثبت نام یا انصراف رشته محل را ترک کرده باشند، حق شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت را ندارند.
 
مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال آینده (دوره ۴۷) محروم خواهند شد.
 
ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵۱۳ نفر در ۲۲ رشته است. این ظرفیت در مجموع سهمیه های آزاد، مناطق محروم و رزمندگان و ایثارگران است.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 26 Nov 2019 13:03:14 +0330
آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۹ از فردا http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3720-آغاز-ثبت-نام-آزمون-دکتری-۱۳۹۹-از-فردا.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3720-آغاز-ثبت-نام-آزمون-دکتری-۱۳۹۹-از-فردا.html

 

 

 

ثبت نام در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ از فردا ۶ آذرماه آغاز می شود. این دوره از آزمون در اسفندماه ۹۸ برگزار خواهد شد.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ از ۶ آذرماه آغاز می شود و داوطلبان تا ۱۲ آذرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.
 
اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور درباره ثبت نام و جزئیات آن امروز سه شنبه ۵ آذرماه ۹۸ منتشر خواهد شد.
 
آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ در روز جمعه ۹ اسفند سال ۱۳۹۸ برگزار می شود.
 
پیش از این زمان آزمون دوم اسفند اعلام شده بود که به دلیل همزمانی با زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۹ اسفند ۹۸ موکول شد.
 
آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ به منظور پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 26 Nov 2019 13:01:08 +0330
۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی جذب می شوند http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3719-۴۰۰-عضو-هیأت-علمی-جدید-در-دانشگاه-آزاد-اسلامی-جذب-می-شوند.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3719-۴۰۰-عضو-هیأت-علمی-جدید-در-دانشگاه-آزاد-اسلامی-جذب-می-شوند.html

 

 

 

رئیس دانشگاه آزاد از جذب ۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: فراخوان جدید جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ماه جاری اعلام خواهد شد.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمد مهدی طهرانچی در نشست صمیمانه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای چالوس و نوشهر با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی است که در گام اول توانست در حوزه توسعه کمی آموزش عالی اثرات جدی داشته باشد. امروز این دانشگاه ۳۸ درصد آموزش عالی کشور را برعهده دارد و در کنار سایر دانشگاه‌های کشور، در آموزش و پرورش، آموزش پزشکی و غیرپزشکی فعالیت‌های جدی دارد.
 
وی ادامه داد: انتظاری که در گام دوم از دانشگاه آزاد اسلامی می‌رود، این است که وارد مرحله کیفی‌سازی و کارآمدی شده و بتواند بسترساز اشتغال دانش بنیان جوانان باشد و این رسالت در ۵۲۶ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری و اجرا می‌شود.
 
طهرانچی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از رویکرد آموزش برای آموزش به آموزش کاربردی و مهارت‌آموزی دانشجویان تغییر جهت داده، تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ۱۷ هزار هکتار زمین و ۲۰ میلیون مترمربع فضای مفید در اختیار دارد که می‌تواند علاوه بر آموزش، برای مباحث بسترسازی اشتغال دانش بنیان به کار گرفته شود. در دوره جدید با حمایت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد کردیم و تلاش داریم «بازار فناوری» را در استان و «سرای نوآوری» را در واحدهای دانشگاهی راه‌اندازی کنیم.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به راه‌اندازی طرح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای (پایش) در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از راهبردهای نقشه جامع علمی کشور، بحث نظام موضوعات کارشناسی ارشد و دکتری است که خوشبختانه در دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی شده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند در یک سامانه و از میان چالش‌های ملی و منطقه‌ای احصاءشده، تز و موضوع پایان‌نامه خود را انتخاب کنند. لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰ هزار موضوع و زمینه پژوهشی احصاء شده و به صورت درخت‌واره در سامانه پایش دانشگاه آزاد اسلامی بارگذاری شده است.
 
وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۲۴ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: با توجه به اینکه موضوعات مربوط به ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت ممیزه بررسی می‌شود، این هیأت جوابگوی مسیر ارتقای این تعداد عضو هیأت علمی نیست و برای تحرک پژوهشی و ایجاد انگیزه بین اعضای هیأت علمی، نیازمند چند هیأت ممیزه هستیم تا بتوانیم ارتقای اعضای هیأت علمی را پوشش دهیم.
 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از جذب ۴۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: فراخوان جدید جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به زودی در ماه جاری اعلام خواهد شد تا بتوانیم نیروی جوان، متعهد و دارای تخصص را به بدنه دانشگاه اضافه کنیم.
 
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در پایان بخش ابتدایی سخنان خود، با ابراز خرسندی از اعتماد و استقبال مردم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: خوشبختانه با تغییر رویکردی که در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته، امسال در تعداد دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی شاهد افزایش چشمگیری بودیم. دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران یکی از استان‌های موفق در حوزه جذب دانشجو بود که نشان می‌دهد مردم به این دانشگاه اعتماد کرده‌ و جوانان خود را به آن سپرده‌اند.
 
در این نشست، قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران چالوس، نوشهر و کلاردشت، دکتر حسین کرمانیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، رئیس دانشگاه مازندران، رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران و جمعی از روسای واحدهای استان در واحد چالوس حضور داشتند.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 26 Nov 2019 12:57:35 +0330
نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ارشد چهارشنبه اعلام می‌شود http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3718-نتایج-نهایی-تکمیل-ظرفیت-ارشد-چهارشنبه-اعلام-می‌شود.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3718-نتایج-نهایی-تکمیل-ظرفیت-ارشد-چهارشنبه-اعلام-می‌شود.html

 

 

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 98 چهارشنه ششم آذر ماه اعلام می‌شود.

دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی کد رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی دوره‌های کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ 1398 به اطلاع کلیه داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی در موعد مقرر این آزمون اقدام کرده اند، می‌رساند که نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان در روز چهارشنبه ششم آذر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام خواهد شد. 

وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان پذیرفته‌شده نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به مفاد اطلاعیه‌ای که همراه با اعلام اسامی منتشر می‌شود مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: مهلت تمدید شده ثبت نام برای انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۳۰ آبان ماه به پایان رسید، اظهار کرد: در این مرحله ۵۰ هزار و ۲۰ داوطلب پذیرفته خواهند شد و این ظرفیت بدون لحاظ کردن ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: بر اساس آمار گزارش شده تعداد ۳۱ هزار و ۲۶۹ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کد رشته‌های ارشد مؤسسات آموزش عالی شرکت کردند. 

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sun, 24 Nov 2019 23:25:05 +0330
آغاز ثبت‌نام هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3717-آغاز-ثبت‌نام-هیئت-علمی-در-دانشگاه‌های-علوم‌پزشکی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3717-آغاز-ثبت‌نام-هیئت-علمی-در-دانشگاه‌های-علوم‌پزشکی.html

 

 

 

ثبت نام برای جذب بیش از ۲۰۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از امروز ۲۵ آبان ماه جاری آغاز شد و متقاضیان به مدت یک ماه فرصت دارند در این فراخوان ثبت‌نام کنند.

دکتر سیدعلی حسینی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت در تشریح فرآیند استخدام ۲۰۰۰ عضو هیئت علمی در وزارت بهداشت به ایسنا گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار عضو هیئت علمی رسمی و پیمانی در رشته‌های مختلف به بیش از ۲۰۰ هزار نفر دانشجو آموزش می‌دهند و خوشبختانه با تلاشی که در وزارت بهداشت انجام شده است، توانستیم مجوز جذب ۲۰۰۰ نفر عضو هیئت علمی را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور دریافت کنیم.

وی با بیان این که ثبت نام برای جذب اعضای هیئت علمی از امروز ۲۵ آبان ماه شروع می‌شود، افزود: ما نیازهای دانشگاه‌ها برای جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف را از سال گذشته دریافت و در سامانه جذب هیئت علمی بارگذاری کردیم و از امروز این ثبت نام آغاز خواهد شد، پیشنهاد ما این است که اعضای هیئت علمی به طور دقیق اطلاعیه‌ها و شرایط جذب را که از طریق معاونت آموزش وزارت بهداشت و مرکز هیئت علمی این وزارتخانه اعلام سراسری خواهد شد، مطالعه کنند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت همچنین خاطر نشان کرد: در شرایط جذب اعضای هیئت علمی متقاضیان امکان انتخاب دو دانشگاه را دارند، در واقع آنها می‌توانند در انتخاب‌های خود یک دانشگاه کم برخودار و یک دانشگاه برخوردار را انتخاب کنند، اما امکان انتخاب دو دانشگاه برخودار به طور همزمان وجود ندارد و افراد می‌توانند دو دانشگاه کم‌تر برخوردار را همزمان انتخاب کنند.

وی با تاکید بر این که متقاضیان جذب یک ماه فرصت دارند در این فراخوان ثبت نام کنند، اظهار کرد: با توجه به این که در سال ۹۷ فراخوان سراسری جذب نداشتیم، احتمال می‌دهیم تعداد متقاضیان این دوره بیش از حد معمول باشد. در دوره‌های قبل بیش از ۵ هزار نفر در این فراخوان ثبت نام می‌کردند که تصور ما این است که در این دوره این آمار بیشتر از دوره‌های قبل باشد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در فراخوان جذب امسال دانشگاه‌های مختلف با تنوعی از رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی رشته‌های بالینی، پی اچ دی و غیره شرکت دارند و حتی ما در دانشگاه‌های کم برخوردار در رشته‌های کارشناسی ارشد برای رشته‌های مامایی، پرستاری و بهداشت و غیره جذب ماما خواهیم داشت.

جذب ۹۰ درصد در رتبه استادیار

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۹۰ درصد افراد با مرتبه استادیار و مابقی با رتبه مربی جذب می‌شوند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت در خصوص شرایط ثبت نام در فرآیند فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، اظهار کرد: افرادی که در این فراخوان شرکت می‌کنند، باید دارای دانشنامه پایان تحصیلات باشند؛ یعنی الزاما کسانی که در علوم پایه و پی اچ دی شرکت می‌کنند، باید زمان فارغ‌التحصیلی آنها قبل از ثبت نام در فراخوان اتفاق افتاده باشد و همچنین افرادی که در رشته‌های علوم بالینی ثبت‌نام می‌کنند، باید دوره‌های آموزشی و امتحانات تحصیلات این دوره را طی کنند.

شرایط سنی جذب

حسینی همچنین به شرایط سنی ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: حداکثر شرایط سنی برای اعضای هیئت علمی استادیار ۴۵ سال و برای مربیان ۳۵ سال تعیین شده است.

تسهیلات دانشگاه‌های کم‌برخوردار برای اعضای هیئت علمی

وی همچنین از مشوق‌های دانشگاه‌های کمتر برخوردار برای جذب اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: دانشگاه‌ها و یا دانشکده‌هایی که کمتر برخودار هستند، چارچوب و دستورالعمل‌هایی در جهت ارائه تسهیلات به منظور جذب اعضای هیئت علمی در اختیار دارند و این تسهیلات از امکانات رفاهی گرفته تا تامین مسکن و وام‌های ضروری در دانشگاه‌های برخودار وجود ندارد. ضمن این که در حال حاضر این دانشگاه‌ها شرایط و تسهیلات بهتری برای اعضای هیئت علمی خود فراهم کرده‌اند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت با تاکید بر این که چارچوب‌های جذب اعضای هیئت علمی در وزارت بهداشت بر اساس صلاحیت‌های علمی و عمومی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است، گفت: در مورد کسانی که در شرایط برابر و مساوی قرار بگیرند، جذب افراد بومی منطقه در اولویت قرار دارد؛ اما ظرفیت خاصی برای جذب اعضای هیئت علمی در نظر نداریم. چرا که جذب افراد اصلح و شایسته و در رقابت عادلانه از برنامه‌های وزارت بهداشت است.

اعلام نتایج نهایی جذب تا پایان سال

دکتر حسینی با تاکید بر این که دانشگاه‌ها بعد از اتمام مهلت جذب، سه ماه فرصت دارند جمع‌بندی و ارزیابی‌های خود را از متقاضیان به وزارت بهداشت ارسال کنند، گفت: وزارت بهداشت بعد از دریافت این اطلاعات حداکثر ۴۵ روز فرصت دارد نتیجه نهایی را اعلام کند؛ اما به طور کلی تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ما در بازه زمانی دو یا سه هفته این فرآیند را تعیین تکلیف کرده‌ایم. بنابراین نتیجه نهایی فراخوان تا پایان سال اعلام خواهد شد و اعضای هیئت علمی جدید از سال آینده در دانشگاه‌ها جذب خواهند شد.

مستندات کاغذی نمی‌پذیریم

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت با تاکید بر این که فرآیند جذب این افراد تنها از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: تمامی فرآیندها اعم از بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی از طریق سامانه الکترونیکی مرکز اعضای هیئت علمی انجام می‌گیرد، بنابراین ما به صورت سنتی عمل نکرده و پرونده‌های کاغذی در این زمینه دریافت نخواهیم کرد؛ چرا که وزارت بهداشت تلاش دارد تمامی مراحل بررسی استخدام در فضای شفاف و با رقابت عادلانه به اتمام برسد.

دکتر حسینی در پایان توصیه کرد: تمامی متقاضیان شرکت در فراخوان اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت برای نشان دادن توانمندی‌های علمی، مستندات و مدارک لازم را که به فعالیت‌های تحصیلی، علمی، پژوهشی، نخبگی، فناوری و ایثارگری مرتبط است، از قبل آماده کنند تا مشکلی در زمان ثبت نام نداشته باشند.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 16 Nov 2019 10:20:04 +0330
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3716-فردا-آخرین-مهلت-ثبت‌نام-برای-تکمیل-ظرفیت-کنکور-ارشد.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3716-فردا-آخرین-مهلت-ثبت‌نام-برای-تکمیل-ظرفیت-کنکور-ارشد.html

 

 

 

ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کدرشته محل‌های آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال‌ ۱۳۹۸ دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد فردا یکشنبه ۲۶ آبان ماه جاری به پایان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، اطلاعات لازم در خصوص رشته‌ها و دانشگاه‌های دارای ظرفیت برای تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ در کدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی که ظرفیت آنها تکمیل نشده از روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه بر روی سایت سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور قرار گرفت.

کلیه متقاضیان واجد شرایط بر اساس مندرجات اطلاعیه‌ فوق از روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه می‌توانستند نسبت به تکمیل ظرفیت انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه در آزمون فوق اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی- دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب روز ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار شد.

از تعداد ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب این آزمون تعداد ۳۰۸ هزار و ۵۴ نفر معادل ۵۰.۱۰ درصد داوطلبان زن و تعداد ۳۰۶ هزار و ۸۲۹ نفر معادل ۴۹.۹۰ درصد داوطلبان مرد بودند.

حدودا ۱۶۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ پذیرش شدند که با احتساب استعدادهای درخشان این آمار به حدود ۱۹۰ هزار داوطلب می‌رسد.

همچنین داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد نیز که بر اساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند (اعم از پذیرفته‌شدگان یا مردودین اعلام نتیجه قبلی این مقطع و یا افرادی که در مرحله قبل انتخاب رشته نکرده‌اند) به منظور شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس http://azmoon.org  مراجعه کنند.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 16 Nov 2019 10:18:23 +0330
زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3715-زمان-ثبت‌نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-علمی-کاربردی-اعلام-شد.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3715-زمان-ثبت‌نام-تکمیل-ظرفیت-دانشگاه-علمی-کاربردی-اعلام-شد.html

 

 

 

رئیس دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد: داوطلبان شرکت در رشته‌های مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی از ۳۰ آبان ماه فرصت دارند در دوره تکمیل ظرفیت این دانشگاه ثبت‌نام کنند.

دکتر  محمدحسین امید در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: داوطلبان شرکت در رشته‌های مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی از ۳۰ آبان ماه فرصت دارند در دوره تکمیل ظرفیت این دانشگاه در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته شرکت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: مهلت ثبت‌نام در دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی برای سال جاری به مدت یک هفته ادامه دارد و داوطلبان برای ترم مهر امسال می‌توانند در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند.

امید در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی از طریق واحدهای این مراکز صورت می‌گیرد.

منبع: ایسنا

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 16 Nov 2019 10:17:22 +0330
برگزاری آزمون دکتری ۹۹ مطابق روال گذشته http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3714-برگزاری-آزمون-دکتری-۹۹-مطابق-روال-گذشته.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3714-برگزاری-آزمون-دکتری-۹۹-مطابق-روال-گذشته.html

 

 

 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون‌ دکتری در سال ۹۹ بدون تغییر نسبت به سال قبل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالیکه معاون آموزشی وزارت علوم خبر از آماده‌شدن طرحی برای آزمون‌های تحصیلات تکمیلی داده، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که «آزمون‌های سال ۹۹ بدون تغییر برگزار می‌شود.»

این روزها صحبت از تغییر در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رسانه‌ها مطرح است و در این مسیر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: «سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی وزارت علوم در حال تهیه یک طرح واحد برای سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است که این طرح پس از تدوین برای تصویب به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می شود.»

وی همچنین از تمرکز بر روی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد. معاون آموزشی وزارت علوم دلیل آن را مشکل بیشتر دانشگاه‌ها در این مقاطع دانست.

در این زمینه ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرنگار آنا گفت: «آزمون‌های سراسری سال ۹۹ شامل کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری بدون تغییر نسبت به سال قبل برگزار می‌شود.»

وی اعلام کرد: «اگر قرار باشد تغییری در آزمون‌ها ایجاد شود از یکسال قبل به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.»

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی را ملاک عمل شورای سنجش و پذیرش دانشجو دانست و گفت: «شورای سنجش نمی‌تواند قانون را تغییر دهد بلکه باید ذیل قانون تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»

وی همچنین دلیل رد شدن طرح «آ.ت.ت» را مغایر بودن آن با قانون سنجش و پذیرش اعلام کرد و گفت: «در موقعیت کنونی اظهارنظرهای زیادی صورت می‌گیرد، داوطلبان به مسائل حاشیه‌ای توجه نکنند و مطمئن باشند که اگر تغییری در برگزاری آزمون‌ها صورت گیرد حتما از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.»

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 12 Nov 2019 22:57:26 +0330
تدوین طرح واحد سنجش و پذیرش دانشجو در ارشد و دکتری http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3713-تدوین-طرح-واحد-سنجش-و-پذیرش-دانشجو-در-ارشد-و-دکتری.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3713-تدوین-طرح-واحد-سنجش-و-پذیرش-دانشجو-در-ارشد-و-دکتری.html

 

 

 

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی وزارت علوم در حال تدوین طرح واحدی برای سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی وزارت علوم در حال تهیه یک طرح واحد برای سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است که این طرح پس از تدوین برای تصویب به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه می شود.
 
وی ادامه داد: هیچ طرحی بدون تصویب شورای سنجش پذیرش دانشجو قانونی نمی شود تمرکز این طرح بیشتر روی سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است چون بیشتر مشکل دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
 
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: مسئولیت سنجش و پذیرش دانشجو، در تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شورای سنجش و پذیرش محول شده و دیگر سیاست گذاری این مقاطع در معاونت آموزشی وزارت علوم نبوده و به شورای مذکور واگذار شده و معاون آموزشی نیز به عنوان یک عضو می تواند در این شورا شرکت کند.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 12 Nov 2019 22:52:25 +0330
تغییرات گرایش‌های آزمون دکتری 99 رشته روانشناسی http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3712-تغییرات-گرایش‌های-آزمون-دکتری-99-رشته-روانشناسی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3712-تغییرات-گرایش‌های-آزمون-دکتری-99-رشته-روانشناسی.html

 

 

 

در گرایش‌های دارای پذیرش آزمون دکتری 99 رشته روانشناسی تغییراتی وجود دارد.

به گزارش پی اچ دی تست، برخی گرایش‌های رشته‌های امتحانی آزمون دکتری در سال 1399 نسبت به سال گذشته تغییراتی دارد. حذف گرایش خانواده و سلامت جنسی از دفترچه آزمون دکتری 99 که مربوط به رشته روانشناسی است، ازجمله این تغییرات است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش سرفصل‌های آزمون دکتری 99 رشته روانشناسی (دروس تخصصی) شامل موارد زیر است:

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روان‌شناسی رشد و شخصیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، آسیب‌شناسی روانی، نوروسایکولوژی)

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری روانشناسی نیز شامل علوم تربیتی (تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها)، روانشناسی (تمامی رشته‌ها و گرایش­‌ها)، بهداشت و درمان (پزشکی عمومی، پرستاری)، توان‌بخشی (علوم پزشکی)، مشاوره (تمامی گرایش‌ها) و سنجش و اندازه‌گیری است.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Sat, 09 Nov 2019 11:29:58 +0330
انتشار کارت آزمون EPT آبان ۹۸ http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3711-انتشار-کارت-آزمون-ept-آبان-۹۸.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3711-انتشار-کارت-آزمون-ept-آبان-۹۸.html

 

 

 

برگه ورورد به جلسه آزمون  EPTو آزمون فراگیر مهارت های عربی مورخ ۱۷ آبان ماه ۹۸ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان گرامی می توانند با مراجعه به سایت بر روی http://english.iau.ac.ir/ept  با استفاده از شناسه کاربری (شماره پرونده) – کد ملی و شماره شناسنامه خود اقدام به دریافت برگه ورود به جلسه نمایند.

همچنین داوطلبان گرامی می توانند جهت بازیابی شماره پرونده آزمون مربوطه با تلفن گویا ۴۷۴۳-۰۲۱ تماس گرفته و از طریق شماره گیری کد ۲ سپس شماره گیری شماره ۱ نسبت به بازیابی شماره پرونده خود اقدام نمایند.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 05 Nov 2019 18:03:50 +0330
اعلام آمار فرصت مطالعاتی اساتید در صنایع داخلی http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3710-اعلام-آمار-فرصت-مطالعاتی-اساتید-در-صنایع-داخلی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3710-اعلام-آمار-فرصت-مطالعاتی-اساتید-در-صنایع-داخلی.html

 

 

 

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ضمن اعلام آخرین وضعیت حضور اساتید در صنعت، گفت: محدودیت زمانی برای استفاده از فرصتهای مطالعاتی برای اساتید وجود ندارد.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند اجرای فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت در ۶ ماه گذشته، گفت: تاکنون از مجموع ۱۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی، ۴۰ واحد گزارش عملکرد خود را به ما ارسال کرده اند که بر مبنای آن، فعالیت این دانشگاهها و یا مراکز پژوهشی عملاً آغاز شده و اساتید به منظور انتخاب فرصت مورد نظر خود، در حال بررسی گزینه های پیش رو هستند.
 
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با بیان اینکه حدود ۲۰ نفر از اساتید با انتخاب فرصت مناسب، یا در حال پشت سر گذاشتن آن بوده و یا این فرصت مطالعاتی را به پایان رسانده اند، افزود: طبیعتا با دریافت گزارشهای سایر دانشگاه ها و مراکز، این تعداد افزایش خواهد یافت.
 
آمار فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت احصا شد
 
وی ادامه داد: با این وجود از این ۲۰ فرصت، برخی اساتید، حسب نوع قرارداد منعقد شده بین دانشگاه و یا مرکز مطالعاتی، مبالغی را نیز به عنوان حق الزحمه دریافت می کنند و بعضی دیگر، صرفاً در قالب ماموریت، بمنظور بهره مندی از فرصت مطالعاتی و با هدف آشنایی با مشکلات صنایع، مسائل و دغدغه های کشور، در صنعت و دستگاههای اجرایی حضور یافته اند.
 
سیف با اشاره به اینکه این ۲۰ مورد فرصت مطالعاتی، حوزه های مختلف اعم از هنر و علوم انسانی تا حوزه های فنی-مهندسی را شامل می شود، ادامه داد: در این میان، هم شرکتهای خصوصی اساتید دانشگاه ها را پذیرش کرده اند و هم دستگاه ها و شرکتهای دولتی امکان بهره مندی از فرصت مطالعاتی را فراهم ساخته اند.  
 
امکان حمایت مالی از همه پروژه های پژوهشی فراهم نیست
 
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با تاکید بر اینکه میزان فرصت های مطالعاتی پیشنهادی بسیار زیاد است، گفت: متاسفانه حمایت و پشتوانه مالی مورد انتظار از همه این فرصت ها پیش بینی نشده است. لذا اساتید علاقمند هستند با مراکزی همکاری کنند که اولاً پژوهش مربوطه مورد حمایت و ثانیاً امکاناتش فراهم باشد.
 
وی اظهار داشت: در این میان باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که چون ترم تحصیلی آغاز شده، طبیعتاً تا حدی از میزان تمایل و استقبال اساتید برای استفاده از این فرصتهای مطالعاتی کاسته شده است و به نظر، احتمالا باید تا ترم بعد و یا سال آینده صبر کرد تا بتوانیم هماهنگی لازم را برای بهرهمندی اساتید انجام دهیم.  
 
محدودیت زمانی برای استفاده از فرصت مطالعاتی وجود ندارد
 
سیف با بیان اینکه محدودیت زمانی برای استفاده از این فرصتهای مطالعاتی وجود ندارد، اظهار داشت: اساتید هر زمان تمایل داشته باشند، می توانند این کار را شروع کنند. حتی این امکان وجود دارد که با موافقت دانشگاه یا مرکز پژوهشی، فرد هفته ای یک یا ۲ روز، بصورت پاره وقت، فرصت مطالعاتی خود را پشت سر بگذارد. کما اینکه از ۲۰ مورد فرصت مطالعاتی اشاره شده، بعضاً برخی بصورت پاره وقت در حال انجام بوده و برخی دیگر به پایان رسیده است.
 
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در پاسخ به این سوال که آیا تعداد ۲۰ مورد فرصت مطالعاتی در یکسال عدد کمی نیست؟ گفت: خوشبختانه پس از ۳-۴ سال تلاش، سرانجام امسال این کار آغاز شده است. به عقیده بنده، با توجه به سال نخست فعالیت، استقبال و مشارکت بد نبوده است.
 
سیف در پایان اظهار داشت: بر این باور هستیم که با شروع این کار و البته پیگیری و برنامه ریزی جدی دانشگاهها، حداقل دستاورد ما این است که اساتید از نزدیک با صنعت و مشکلات کشور آشنا شده و راهکارهای خود را برای رفع این مسائل ارائه خواهند داد. حال اینکه صنایع تا چه میزان از این فرصت استفاده کرده و از حضور اساتید بهره ببرند، نیاز به کار بیشتر دارد که امیدواریم به تدریج اتفاق بیفتد.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Tue, 05 Nov 2019 18:00:12 +0330
آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی تولیمو http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3709-آغاز-ثبت-نام-آزمون-زبان-انگلیسی-تولیمو.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3709-آغاز-ثبت-نام-آزمون-زبان-انگلیسی-تولیمو.html

 

 

 

آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در سال ۹۸ به صورت اینترنتی (iBT) و در سه مرکز برگزار می شود.
 
به گزارش پرتال داشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، ثبت‌نام و شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (TOLIMO:E_A۲۰۱۹) در سال ۱۳۹۸ منحصراً به صورت اینترنتی از امروز دوشنبه ۱۳ آبان آغاز شده است و تا تکمیل ظرفیت برگزاری هر مرکز ادامه خواهد یافت.
 
کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام کنند.
 
آزمون مذکور برای دوره ۱۳۷ در تاریخ ۷ آذر ۹۸ و برای دوره ۱۳۸ در تاریخ ۲۸ آذر ۹۸ منحصراً در شهر تهران و به صورت اینترنتی (iBT) در ۳ مرکز برگزار خواهد شد.
 
داوطلبان لازم است در زمان ثبت‌نام با توجه به انتخاب مرکزی که انجام می‌دهند در ساعت ۸:۰۰ صبح روز برگزاری آزمون نیز با کارت شناسایی معتبر (شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی) به همان مرکز مراجعه کنند.
 
مراکز مجری آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (TOLIMO:E_A۲۰۱۹) سال ۹۸
 
۱. سازمان سنجش آموزش کشور. نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، پلاک ۲۰۴، طبقه اول، سالن iBT
 
۲. مرکز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان اسکندری شمالی و دکتر قریب، روبروی پارک اوستا، پلاک ۱۳۱
 
۳. پردیس شماره ۲ دانشگاه شهید بهشتی. نشانی: تهران، اکباتان، فاز ۳، جنب بیمارستان صارم
 
زمان برگزاری دوره‌های بعدی آزمون طی اطلاعیه‌ای متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 04 Nov 2019 12:05:43 +0330
ممنوعیت جابجایی یا بازگشت به محل قبولی قبلی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت دکتری ۹۸ پزشکی http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3708-ممنوعیت-جابجایی-یا-بازگشت-به-محل-قبولی-قبلی-پذیرفته‌شدگان-تکمیل-ظرفیت-دکتری-۹۸-پزشکی.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3708-ممنوعیت-جابجایی-یا-بازگشت-به-محل-قبولی-قبلی-پذیرفته‌شدگان-تکمیل-ظرفیت-دکتری-۹۸-پزشکی.html

 

 

 

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص درخواست جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری در سال ۹۸ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی، بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی در سال تحصیلی ٩٨-٩٩ می رساند طبق بند ج اطلاعیه شماره اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت این مرکز ، پذیرش مرحله نخست پذیرفتهشدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به ھیچ وجه و به ھیچ دلیلی قابل بازگشت نمی باشد.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 04 Nov 2019 12:03:45 +0330
اعلام نتایج آزمون زبان MSRT آبان ماه ۹۸ http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3707-اعلام-نتایج-آزمون-زبان-msrt-آبان-ماه-۹۸.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3707-اعلام-نتایج-آزمون-زبان-msrt-آبان-ماه-۹۸.html

 

 

 

نتایج آزمون MSRT آبان ماه 1398 بر روی سایت قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی تست، داوطلبان این آزمون می‌توانند از طریق سامانه https://portal.saorg.ir/ نسبت به مشاهده نتایج خود اقدام کنند.

ثبت نام نوبت بعدی آزمون زبان وزارت علوم از 19 آبان آغاز خواهد شد.

منبع: سایت پی اچ دی تست

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Mon, 04 Nov 2019 12:02:28 +0330
تمدید مهلت ارسال آثار به همایش علمی دانشگاه فنی و حرفه ای http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3706-تمدید-مهلت-ارسال-آثار-به-همایش-علمی-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3706-تمدید-مهلت-ارسال-آثار-به-همایش-علمی-دانشگاه-فنی-و-حرفه-ای.html

 

 

 

مهلت ارسال مقاله به همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای تا ۲ آذر ۹۸ تمدید شد.
 
به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای در سال جاری همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای را برگزار می‌کند.
 
این همایش در دو بخش استادان و کارکنان و دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای با مشارکت دانشکده‌ها و آموزشکده‌های تابعه دانشگاه و برخی نهادها و مؤسسات علمی پژوهشی در پنج محور اصلی به شرح زیر برگزار می‌شود:
 
مبانی فکری مقام معظم رهبری در بیانیه دوم گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
 
آینده جمهوری اسلامی در هندسه گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
 
دستاوردهای انقلاب اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
 
چالش‌ها و فرصت‌های جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
 
جوانان و دانشگاهیان تراز جمهوری اسلامی بر مبنای گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
 
علاقه‌مندان می‌توانند آثار علمی و پژوهشی و مقالات خود را تا ۲ آذر ۹۸ طریق پست الکترونیکی به آدرس farhangi@tvu.ac.ir به دبیرخانه همایش واقع در سازمان مرکزی دانشگاه ارسال کنند.
 
زمان برگزاری همایش در آذرماه ۹۸ پیش‌بینی شده است که کیفیت برگزاری آن متناسب با آثار و مقالات ارسالی و داوری شده، طراحی و اجرا خواهد شد.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 30 Oct 2019 11:54:12 +0330
پذیرش دانشجو برای ظرفیت خالی مانده دانشگاه های غیرانتفاعی تمدید شد http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3705-پذیرش-دانشجو-برای-ظرفیت-خالی-مانده-دانشگاه-های-غیرانتفاعی-تمدید-شد.html http://www.iranresearches.ir/ويژه-special/اخبار-علمي-،-پژوهشي-و-دانشگاهي/3705-پذیرش-دانشجو-برای-ظرفیت-خالی-مانده-دانشگاه-های-غیرانتفاعی-تمدید-شد.html

 

 

 

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی گفت: دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی تکمیل ظرفیت ندارند، بلکه تمدید ظرفیت دارند.
 
پرتال دانشگاهی به نقل از علی آهون‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارائه مجوز تکمیل ظرفیت به دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی گفت: تکمیل ظرفیت در کل کشور ممنوع است.
 
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی ادامه داد: تکمیل ظرفیت نداریم بلکه تمدید ظرفیت است به این معنی که دانشجویی که ثبت نام کرده است نمی تواند جابه جا شود اما اگر ظرفیت مشخصی را به دانشگاه ارائه داده اند و نیمی از آن تکمیل شده، دانشگاه می تواند مابقی مانده از ظرفیتش را دانشجو پذیرش کند.
 
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی اعلام می کند که تکمیل ظرفیت در کل کشور ممنوع است که، براساس مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در چهارشنبه اول آبان ۹۸ مقرر شد تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو فقط در ۵ آزمون برای پذیرش بهمن ماه انجام گیرد.
 
مرحله تکمیل ظرفیت براساس برنامه زمانی هماهنگ شامل زمان ثبت نام، انتخاب رشته، اعلام نتیجه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در هر آزمون صورت می پذیرد.
 
برنامه زمانی ثبت نام یا انتخاب رشته و نحوه پذیرش این تکمیل ظرفیت ها در هریک از آزمونها، پس از هماهنگی با زیرنظام های آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون کاردانی به کارشناسی، آزمون فنی و حرفه ای، آزمون جامع علمی- کاربردی و آزمون سراسری (فقط برای رشته محل های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) اجرا می شود.

 

 

 

]]>
ویژه شده اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي مطالب ويژه Wed, 30 Oct 2019 11:52:43 +0330