مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

اخبار علمی ، پژوهشی و دانشگاهی

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها
تعداد بازدید: 64968
چاپ

در اين قسمت فرم پروپوزال دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  آورده شده است.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (ope.doc)88361 Kb246
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها
تعداد بازدید: 64402
چاپ

در اين قسمت فرم پروپوزال كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شاهرود  آورده شده است.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (sh1.doc)77205 Kb394
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها
تعداد بازدید: 84135
چاپ

در اين قسمت فرم پروپوزال دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران آورده شده است.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (phd.doc)66221 Kb767
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها
تعداد بازدید: 90976
چاپ

در اين قسمت فرم پروپوزال كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال آورده شده است.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (واحد-تهران-شمال.doc)55179 Kb757
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود فرم پروپوزال دانشگاه ها
تعداد بازدید: 82682
چاپ

در اين قسمت فرم پروپوزال كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي تهران  آورده شده است.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (علوم پزشكي تهران.doc)44265 Kb271
 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->