مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

اخبار علمی ، پژوهشی و دانشگاهی

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 88012
چاپ

بنياد ملّي نخبگان بنا به مأموريت خود مبني بر سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي شناسايي، هدايت و حمايت از نخبگان كشور در زمينه‌هاي مختلف و حسب لزوم رعايت نگاهي علمي در مجموعه امور مرتبط با مأموريت‌ها، درصدد است از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان

در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري حرفه‌اي و دكتري تخصصي در زمينه‌هاي زير پشتيباني كند:

الف- محورهاي پژوهشي

1-مباني نظري مفهوم نخبگي و روش‌هاي علمي شناسايي آن

2-نظام مناسب شناسايي، جذب و هدايت استعدادهاي برتر و نخبگان

3-مفاهيم اختراع، اكتشاف، نوآوري و روش‌هاي علمي ارزيابي آنها

4-مطالعات تطبيقي تجربيات بين المللي دربارة نخبگان

5-راهكار‌هاي افزايش تأثير‌گذاري نخبگان در سطوح مختلف ملّي

6-آسيب‌شناسي برنامه‌هاي موجود در حوزه‌هاي شناخت، جذب وهدايت استعدادهاي برتر و نخبگان

7-برنامه‌ريزي راهبردي بنياد ملّي نخبگان

8-نياز سنجي رواني - عاطفي و شغلي – اجتماعي استعدادهاي برتر و نخبگان

9- اخلاق و فرهنگ نخبگي

10-نخبگان تمدن ايراني – اسلامي

11-نظام چرخش نخبگان

ب-چگونگي پشتيباني

بنياد تعدادي از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري را كه موضوع آنها دربرگيرندة يكي يا بخشي از محورهاي پژوهشي باشد مورد حمايت مالي قرار مي‌دهد. سقف اين حمايت براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 30 ميليون ريال و براي رساله‌هاي دكتري 60 ميليون ريال است.

ج-روند پشتيباني

اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان گرامي همة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مي‌توانند با طيّ روال زير از تسهيلات اين فراخوان استفاده كنند:

1-رجوع به وبگاه بنياد به نشاني http://bmn.ir/downloads/mehvar.pdf براي دريافت اطلاعات بيشتر دربارة هر يك از بند‌هاي دهگانة محورهاي پژوهشي

2-ارسال نسخه‌اي از پيشنهاديه (پروپوزال) پايان نامة خود به همراه صورت جلسة (نامة) تصويب نهايي آن در دانشگاه به نشاني: خيابان وليعصر، بالاتر از چهار‌راه پارك‌وي، خيابان شهيد فلاحي (زعفرانيه)، كوچه شيركوه، پلاك 11. معاونت پژوهش و برنامه ريزي

3-بنياد پس از دريافت پيشنهاديه‌ها و بررسي آنها، از پايان نامة طبق دستورالعمل مصوب پشتيباني مي‌كند.

*آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 78310
چاپ

مقدمه:

با توجه به اهمیت توسعه بیمه های اعتبار صادراتی در توسعه و حمایت از صادرات غیر نفتی، انجام تحقیقات و پژوهش های متناسب در این زمینه امری ضروری است. این مهم به ارتقای سطح دانش و بینش موسسات بیمه اعتبار صادراتی و همچنین به استفاده و بهره گيري از ظرفیتهای علمی نیروهای دانشگاهی متخصص و کارآمد منجر خواهد شد. آئین نامه«حمايت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی» در این راستا تهیه و تدوین گردیده است.

اهداف:

 • توسعه تحقیقات کاربردی؛
 • گسترش همکاری های تحقیقاتی و علمی بین صندوق ضمانت صادرات ایران و دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی مورد تائید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری؛
 • شناخت افراد مستعد و بهره گیری از ظرفیت علمی آنها جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی بیمه اعتبار صادراتی؛
 • ارتقاء کیفی و کمی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران مطابق با پیشرفتهای روز موسسات بیمه اعتبار صادراتی دنیا؛
 • هدفمند کردن پروژه های دانشگاهی مطابق با نیازهای علمی-پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران.

 

 ضوابط اجرايي:

ماده 1. نحوه انتخاب موضوع و فرایند بررسی و تصويب موضوعات پیشنهادی:

 • موضوع پایان نامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می گردد:

1-1-1. انتخاب موضوع با مشورت شورای پژوهشی صندوق از میان اولویتهای پژوهشی صندوق؛

2-1-1. پيشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و تأیید در شورای پژوهشی صندوق؛

2-1. پس از انتخاب موضوع پايان‌نامه، دانشجو بايد مدارك زیر را جهت بررسي طرحنامه پايان‌نامه به دبیرخانه صندوق ارائه دهد:

الف- کپی طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه ؛

ب- طرحنامه در قالب فرم پيشنهادي صندوق به همراهCD  فایل رایانه ای آن؛

ج- اصل معرفي‌نامه رسمی از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو(عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور ذكر گردد) ؛

د- كپي كارت دانشجويي؛

ه- كپي كارت ملي؛

3-1. اعلام تصویب اولیه  (در صورت نیاز پیشنهاد مشاوران بیمه ای توسط صندوق)؛

4-1. تهیه معرفی نامه جهت انعقاد قرارداد توسط شورای پژوهشی صندوق.

ماده2- نحوه ارائه پیشنهاد پایان نامه:

2-1. طرحنامه تحقیق طبق فرمت طراحی شده برای پیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه های دانشجویی تنظیم گردد؛

2-2. تصویب طرح تحقیق پایان نامه (Proposal)در دانشگاه یا موسسه یا مجتمع آموزش عالی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛

3-2. از دانشجویان گرامی درخواست مي‌شود مدارک فوق را به صورت فیزیکی به دبیرخانه صندوق ضمانت صادراتايران(میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان 16، ساختمان شماره پنج، صندوق ضمانت صادرات، دبیرخانه)ارسال فرمایند.

ماده 3- تعهدات دانشجو

3-1. دانشجو موظف است طبق مفاد فی مابین نسبت به اجرای پروژه و تامین نیازهای صندوق ضمانت صادرات ایران عمل نماید.

3-2. دانشجو بایستی در طی جلسه یا جلساتی گزارش پیشرفت پروژه خود را به صورت سمینار ارائه نماید. همچنین در پایان پایان نامه خود را قبل از دفاع در صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه نماید؛

3-3. دانشجو بایستی حداقل 15 روز قبل از دفاع صندوق ضمانت صادرات را مطلع نماید تا در صورت ضرورت نماینده صندوق نیز در این جلسه حضور داشته باشد؛

3-4. دانشجو موظف است دو نسخه از پایان نامه صحافی شده بعلاوه لوح فشرده آن را بصورت فايل wordوpdfبعد از دفاع در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دهد؛

3-5. حقوق معنوی پایان نامه مشترکاً متعلق به دانشگاه یا موسسه یا مجتمع آموزش عالی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق ضمانت صادرات ایران می باشد و بدون هماهنگی نباید منتشر گردد؛

3-6. دانشجو موظف است در صفحه عنوان پایان نامه، (صفحه داخلی) به حمایت مالی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره نماید؛

3-7. در مقاله علمی_ پژوهشی مستخرج شده از پایان نامه نام صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان حامی مالی طرح ذکر گردد.

ماده 4- تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران

4-1. ارائه مشاوره علمی مورد نیاز دانشجو در حین نگارش پایان نامه، بنا به در خواست دانشجو توسط کارشناسان فنی صندوق ضمانت صادرات ایران؛

4-2. ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده از منابع علمی، آمار و اطلاعات موجود در کتابخانه صندوق ضمانت صادرات ایران؛

4-3. انجام همکاری های لازم جهت معرفی دانشجو به سایر مراکز علمی و شرکتهای مرتبط با موضوع پایان نامه جهت تسهیل در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در تدوین آن؛

4-4. در صورتیکه هیچ کدام از اساتید راهنما و مشاور پایان نامه دارای تخصص بیمه ای نباشند، بنا بر درخواست دانشجو  و موافقت دانشگاه، صندوق می تواند اقدام به معرفی مشاور بیمه ای از میان کارشناسان فنی خود نماید تا در مراحل مختلف انجام پایان نامه به دانشجو مشاوره دهد.

ماده 5-تسهیلات و میزان حمایت مالی از پایان نامه ها:

به منظور تامین بخشی از هزینه پایان نامه ها در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری داخل و خارج کشور در زمینه های مورد نظر صندوق ضمانت صادرات ایران ، حمایتهای مالی ذیل صورت خواهد گرفت:

5-1. حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد حداکثر تا سقف 30.000.000 ریال

5-2. حمایت از پایان نامه های دکتری حداکثر تا سقف 100.000.000 ریال

*تبصره1: تعیین مبلغ نهایی حمایت پایان نامه ها با توجه به سقف مذکور با پیشنهاد دبیر شورای پژوهشی صندوق و تصویب شورا خواهد بود؛

* تبصره 2: علاوه بر حمایت مالی دانشجو ، تا 30% سقف حمایت دانشجو به اساتید گرانقدر راهنما و مشاور قابل پرداخت خواهد بود؛

* تبصره 3:پایان نامه های دفاع شده در طی یکسال گذشته که منطبق با نیازهای صندوق باشند و ضمنا از حمایت مالی مراکز دیگری استفاده نکرده باشند ، تا یک سوم حمایت مالی فوق را دریافت خواهند نمود. متقاضیان بایستی اصل پایان نامه و طرحنامه در قالب فرم پيشنهادي صندوق وCD  فایل رایانه ای آنو کپی طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاهبه همراه درخواست حمایت مالی از صندوق را به دبیرخانه صندوق ارائه دهند.

5-3. بيست درصد مبلغ قرارداد هنگام انعقاد قرارداد و مابقی در هنگام تحقق تعهدات دانشجو در هر مرحله پرداخت خواهد شد؛

5-4. حق‌الزحمه مقالات مستخرج از پايان‌نامه در صورت تاييد و چاپ  به ازاء هر مقاله علاوه بر مبلغ قرارداد حمایت مالی به شرح جدول زیر قابل پرداخت خواهد بود.

 

نوع مقاله

جمع

سهم استاد راهنما و یا مشاور بيمه‌اي  برای هر مقاله

 (در صورت وجود)

سهم دانشجو برای هر مقاله

علمی ترویجی

3.000.000

15.000.000

15.000.000

علمی پژوهشی

5.000.000

2.500.000

2.500.000

ISI

8.000.000

4.000.000

4.000.000

 

 

 

جهت دریافت فرم مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمائید:

 

   دانلود : regulations of thesis.pdf          حجم فایل 118 KB
   دانلود : regulations of thesis.docx          حجم فایل 44
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 79756
چاپ

حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري

در پژوهشکده امام خميني (ره)

شرايط 

محورها و موضوعات پيشنهادي

 

دفتر حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي به منظور شناخت و ترويج انديشه‏هاي امام خميني و بررسي ابعاد مختلف انقلاب اسلامي با حمايت مالي و معنوي از پژوهش هاي دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري تشكيل گرديده است. اين دفتر در معاونت پژوهشي پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي فعاليت مي ‏كند و تصميمات آن در شورايي مركب از 9 نفر از صاحبنظران اتخاذ مي ‏گردد و توسط دفتر اجرا مي ‏شود. اين شورا از نظر اجرايي و اداري تحت نظر پژوهشكده و بر اساس سياستهاي كلان مؤسسه فعاليت مي ‏كند. آئين نامه اعطاي كمك مالي به پايان نامه هاي دانشگاهي به شرح ذيل است:

 

ماده 1

پايان نامه هايي مشمول برخورداري از كمك مالي مي شوند كه موضوع آنها علاوه بر مراجع مربوطه در دانشگاه ذيربط به تاييد دفتر حمايت از پايان نامه هاي پژوهشكده رسيده باشد

ماده 2

گزارش نهايي پايان نامه را، دو استاد داور كه توسط شورا تعيين شده اند مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه ميانگين دو نمره ذيربط به عنوان نمره پايان نامه محسوب مي گردد

ماده 3

پايان نامههاي ارزيابي شده درمقطع كارشناسي ارشد بين 150 تا 600 هزار تومان(ضعيف:150 ،متوسط:300 ،خوب:450 و عالي: 600 هزار تومان ) و دكتري بين 300 هزار تومان تا 1 ميليون و 250 هزار تومان (ضعيف: 300 ، متوسط: 600 ، خوب: 900 و عالي: 1 ميليون و 250 هزار تومان ) اعتبار كمكي دريافت خواهند داشت كه متعلق به دانشجو است

ماده 4

به پايان نامههايي كه در ارزيابي نهايي درجه عالي و خوب دريافت مي دارند علاوه بر مبلغ ماده 2 ، 20 درصد نيز به استاد راهنما و 10 درصد به استاد مشاور پرداخت مي گردد

ماده 5

نحوه پرداخت اعتبارات كمكي مصوب از طريق عقد قررداد با دانشجو خواهد بود كه توسط دفتر حمايت از پايان نامهها انجام مي پذيرد

ماده 6

اعتبار كمكي مصوب مي تواند در دو قسط مجزا (حداقل كمك پس از عقد قرارداد و حداكثر ميزان حمايت پس از اتمام كار ) به هر يك از طرفهاي موضوع ماده 4 و 5 پرداخت شود

ماده 7

به پايان نامههاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در موضوعات مرتبط با امام خميني و انقلاب اسلامي كه بيش از يكسال از تاريخ دفاع آن گذشته باشد به ترتيب مبلغ 000/700 ريال (هفتاد هزار تومان) و 000/500/1 ريال (يكصد و پنجاه هزار تومان ) به عنوان تشويقي پرداخت مي گردد

 محورها و موضوعات پيشنهادي

دفتر حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي پژوهشكده براي سال جديد اقدام به تعيين اولويتهاي پژوهشي در گروههاي مختلف نموده است. دانشجويان تحصيلات تكميلي مي ‏توانند پايان نامه خويش را در اين موضوعات يا ساير موضوعاتي كه ارتباط وثيق با دو محور «امام خميني(ره)» و يا «انقلاب اسلامي» داشته باشد انتخاب نموده و از حمايتهاي اين دفتر برخوردار شوند. محورها و اولويتهاي پژوهشي رشته هاي جامعه‏شناسي انقلاب اسلامي، علوم سياسي، فقه و مباني حقوق اسلامي، عرفان اسلامي ، مديريت، تاريخ، فلسفه، تعليم و تربيت اسلامي و علوم قرآن و حديث به شرح زير مي ‏باشد:

جامعه شناسي

انديشه سياسي

فقه ومباني حقوق

عرفان اسلامي

مديريت

تفسير و علوم قرآن و حديث

تاريخ

فلسفه

تعليم و تربيت اسلامي

 

مثال: تعليم و تربيت اسلامي:

1. تدوين و تبيين فلسفه تربيتي حضرت امام(ره)

2. مباني تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام(ره)

3. اصول تعليم و تربيت از ديدگاه امام(ره)

4. روش‏هاي تربيتي از ديدگاه  امام و مقايسه آن با انديشمندان (موضوع چند پايان نامه)

5. مقايسه فلسفه تربيتي حضرت امام (ره) با هريك از فلسفه هاي تربيتي مسلمان (موضوع چند پايان نامه )

6. مقايسه فلسفه تربيتي حضرت امام(ره) با هريك از فلسفه هاي‏هاي تربيتي غرب (موضوع چند پايان‏نامه)

7. هدف‏هاي تربيتي از ديدگاه حضرت امام(ره) و ساير صاحب نظران مسلمان.

8. هدف‏هاي تربيتي از ديدگاه حضرت امام(ره) و مقايسه آن با هر يك از مكاتب غرب

9. تربيت اخلاقي از ديدگاه حضرت امام و كانت.

10. رابطه عرفان و تعليم و تربيت از ديدگاه حضرت امام(ره)

11. تأثير تفكر عرفاني حضرت امام بر آراء تربيتي ايشان.

12. مقايسه آراء تربيتي حضرت امام و ساير عرفاء (مولوي و ...)

13. تعليم و تربيت استعماري از ديدگاه حضرت اما م (ره)

14. نقش خانواده در تربيت كودك و جوان از ديد حضرت امام (ره).

15. نقش عوامل اجتماعي و سياسي در تربيت از ديد امام و مقايسه با ديگران.

16. نقش رسانه‏هاي جمعي در تربيت از ديدگاه حضرت امام (ره)

17. نقش و رسالت تربيتي مؤسسات آموزشي از ديدگاه حضرت امام (ره).

18. رسالت تربيتي حكومت اسلامي از ديدگاه امام خميني(ره)

19. تأثير تعليم و تربيت در سياست, اجتماع و حل مسائل جوامع اسلامي.

20. الگوهاي تربيتي مطلوب از ديدگاه امام (ره).

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 32415
چاپ

 

 • بررسي شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي در توسعه روستايي (نمونه موردي دهستان شيان از توابع شهرستان ......
 • طرح ساماندهي روستاهاي پراکنده (مطالعه موردي: دهستان ...... از توابع شهرستان ......
 • برنامه‌ريزي روستايي و ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات عمومي در مراکز روستايي شهرستان مرند مطالعه موردي ......
 • کوچ‌نشيني در دامنه‌هاي جنوبي البرز (محدوده استان ......
 • نقش بنيانهاي جغرافيايي در برنامه‌ريزي توسعه روستاهاي شهرستان کرمانشاه نمونه موردي ......
 • بررسي توانهاي محيطي و زيربنايي و نقش آن در توسعه روستايي استان ......
 • بررسي روند تغييرات جمعيت مناطق روستايي شهرستان ......
 • بررسي نقش کشاورزي و آموزشهاي ترويجي بر توسعه روستاهاي شهرستان ......
 • امکان‌سنجي استقرار بهينه سکونتگاههاي روستائي در رابطه با توانهاي جغرافيايي، مطالعه موردي: (دهستان ......) شهرستان ......
 • بررسي جغرافيايي توانهاي محيطي ......با نگرش موردي به بخش مرکزي/ ......
 • بررسي تاثير عوامل جغرافيايي در شکل‌گيري روستاها و ارايه پيشنهاد طرح ساماندهي روستايي منطقه ......
 • بررسي توانهاي محيطي و انساني روستاهاي شهرستان بابل، مطالعه موردي دهستان ......
 • اوضاع جغرافيايي دهستان ...... جهت استفاده در برنامه‌ريزي روستايي/ ......
 • نقش بنيانهاي جغرافيايي در توسعه روستايي مورد ......
 • بررسي روند مهاجرت روستايي در گيلان مطالعه موردي ......
 • توسعه روستايي در گيلان مطالعه موردي: ......
 • نقش کاربري بهينه زمين در توسعه روستايي "مورد روستاهاي زير حوزه کوير ......
 • بررسي توانهاي محيطي شهرستان ......
 • بررسي عوامل طبيعي شهرستان فيروزآباد فارس و نقش آن در برنامه‌ريزي کشاورزي (مطالعه موردي ......
 • شناسايي قابليتها و پتانسيلهاي توسعه يکپارچه نواحي روستايي شهرستان آمل (مطالعه موردي ......
 • بررسي اثرات ارائه خدمات زيربنايي در تثبيت جمعيت روستايي شهرستان ......
 • بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي، مطالعه موردي ......
 • برنامه‌ريزي توسعه روستايي و ارائه الگوي بهينه توزيع خدمات عمومي در مراکز روستايي ......
 • نقش عوامل جغرافيايي در برنامه‌ريزي و توسعه روستايي (مورد مطالعه شهرستان ......
 • بررسي توانمنديهاي محيطي شهرستان ......در ارتباط با فعاليتهاي کشاورزي/
 • بررسي توانهاي محيطي شهرستان ...... در امر فعاليتهاي کشاورزي " ......" مطالعه موردي بخش ......
 • بررسي روند مهاجرت جمعيت روستايي به شهر در شهرستان ...... "مطالعه موردي دهستان ......
 • بررسي مساکن روستايي و روابط آنها با محيط جغرافيايي ( مطالعه موردي استان ......
 • راه آهن بعنوان محرکه‌اي در رشد و توسعه روستاهاي کشور "مطالعه موردي شهرستان ......
 • نقش زنان در اقتصاد روستايي ايران (مطالعه موردي شهرستان ......
 • برنامه‌ريزي روستايي در رابطه با ويژگيهاي جمعيتي شهرستان ...... "مطالعه موردي ......
 • برنامه‌ريزي مکاني جهت توسعه و عمران فضاها و مراکز روستايي استان ...... "مطالعه مورد بخش اميرآباد شهرستان ......
 • بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي طرحهاي هادي در روستاهاي استان ......
 • فعاليتهاي توليدي زنان روستايي (مطالعه موردي: استان ......
 • بررسي جغرافيايي قابليتها و توانمنديهاي مناطق روستاي ......
 • توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر ...... قلعه و تاثير آن بر مهاجرت روستائيان تابعه ......
 • سازماندهي فضايي روستاها از ديدگاه جغرافيا (موردي بخش ......
 • بررسي و تحليل نظام سکونتگاههاي روستايي شهرستان ...... (موردبخش ......
 • اثرات فرسايش حوضه آبخيز ......شهرستان ...... بر روي ......
 • بررسي توانهاي محيطي شهرستان ......و استفاده از آن در طرح آمايش سرزمين (از نظر جغرافياي کاربردي ......
 • ساختار فضايي مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان دره‌شهر از استان ......
 • تاثير عدم کنترل فعاليتهاي انساني در وقوع سيلاب چهارم مرداد ‎۱۳۷۸ شهرستان ......
 • نقش جغرافيا در مکانيابي توسعه روستايي - مطالعه موردي شهرستان ......
 • شناخت ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي عشاير کوچ‌گر خوزستان (......
 • نقش عوامل جغرافيايي در برنامه‌ريزي روستايي شهرستان ......دهستان سهند، ......
 • مديريت در توسعه و عمران روستاهاي کشور با تاکيد بر حوزه روستايي شهر ...... استان ......
 • جايگاه بخش کشاورزي در اقتصاد شهرستان ...... با تاثيرپذيري از استعدادهاي بالقوه طبيعي و اعمال سياستهاي بانکي در مقطع پنج ساله
 • رده‌بندي آباديهاي کشور بر اساس برخورداري از خدمات و امکانات موجود به تفکيک استان و شهرستان در رابطه با توان‌هاي محيطي ......
 • نقش بنيانهاي جغرافيايي در برنامه‌ريزي شهرستان ...... (نمونه موردي: ......
 • تاثيرات اقتصادي - اجتماعي تبديل شدن روستا به شهر: مطالعه موردي "شهرستان ......شهر ......
 • ارزيابي شاخصهاي توسعه نواحي روستايي شهرستان ......
 • مدل‌هاي کاربردي در تحليل مسايل روستايي و ناحيه‌اي "مورد دهستان ......
 • بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي (مورد ......
 • رابطه اشتغال زنان روستايي با فرآيند توسعه روستايي مورد: شهرستان ......
 • نابرابري توسعه در مناطق روستايي کشور بر اساس شاخصهاي کليدي توسعه
 • "نقش توانمنديهاي محيطي در توسعه روستايي" مطالعه موردي، ...... منطقه ......
 • بررسي شاخصهاي مکانيابي صنايع تبديلي کشاورزي جهت توسعه روستاهاي استان ...... مطالعه موردي: شهرستان ......
 • بررسي توانهاي محيطي شهرستان ......
 • گروهبندي مناطق روستايي شهرستانهاي کل کشور از نظر توسعه نيافتگي (با استفاده از روش گروهبندي Cluster
 • ساختار فضايي روستايي (مطالعه موردي ......خوانسار از استان ......
 • توسعه اقتصادي - اجتماعي شهرستان ...... و تاثير آن بر مناطق روستايي تابعه مورد (دهستان
 • بررسي خدمات بنيادي و نتايج آن بر بقاء روستاها "مطالعه موردي روستاهاي شهرستان ......
 • بررسي نقش و عملکرد شوراهاي اسلامي روستايي از ديدگاه جغرافيا مطالعه موردي ......
 • بررسي توانهاي محيطي و تاثير آن در توسعه روستايي ......
 • حاشيه‌نشيني در تهران، مطالعه موردي ......
 • تغيير ساختار کشاورزي و نقش آن بر مورفولوژي زراعي (نمونه موردي: ......
 • چشم‌انداز روستايي از منظر پويايي‌شناسي بنيانهاي جغرافيايي (مطالعه موردي: دهستانهاي ......
 • شناخت ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي ...... (مطالعه موردي ......
 • سطح‌بندي توسعه‌يافتگي روستاهاي استان مرکزي (با استفاده از شاخص توسعه‌نيافتگي موريس) مورد مطالعه ......
 • بررسي توان‌هاي محيطي نواحي روستايي به منظور توسعه پايدار مطالعه موردي
 • برنامه‌ريزي روستايي با تاکيد بر مکان‌يابي مراکز توسعه روستايي (مطالعه موردي: ......
 • توسعه اجتماعي اقتصادي شهرستان ساوجبلاغ و تاثير آن بر مناطق روستايي تابعه مطالعه موردي ......
 • سازماندهي فضايي روستاها از ديدگاه جغرافياي کاربردي (موردي: ......
 • بازارهاي هفتگي در توسعه روستايي مطالعه موردي منطقه مياني ......
 • نقش محصولات کشاورزي با تاکيد بر گندم در توسعه روستاهاي شهرستان ......
 • بررسي مهمترين عوامل تخريب جنگل‌هاي استان ......
 • توسعه پايدار اقتصادي - اجتماعي روستاهاي ......با تاکيد بر ترويج توريسم به عنوان درآمد مکمل
 • بررسي و تحليل تاثير رفتار ادراک محيطي روستاييان بر توسعه پايدار نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان ......
 • بررسي صنايع روستايي و نقش آن در توسعه روستايي شهرستان ......
 • الگوي مناسب براي ساماندهي فضايي نواحي روستائي (مطالعه موردي ......
 • بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اسکان در کانونهاي توسعه اسکان عشاير مطالعه موردي ......
 • تحولات کالبدي فضاي روستاهاي واقع در محدوده ......
 • توانمنديهاي توريسم روستايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ......
 • بررسي توانهاي محيطي و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش ......
 • بررسي نقش مشارکت زنان روستايي در توسعه روستاها مطالعه موردي: شهرستان ......
 • بررسي جغرافيايي اثرات اقتصادي - اجتماعي "طرح خروج دام از جنگل" ......
 • تحولات چشم‌انداز معيشتي با تاکيد بر رواج کشت تجاري از سال ‎۱۳۵۵ به بعد مطالعه موردي: بخش......
 • نقش و جايگاه زنان در اقتصاد کوچندگان ايل ......
 • بررسي توان‌هاي توسعه روستايي با تکيه بر گردشگري نمونه موردي ......
 • مکان‌يابي صنايع روستايي با بهره‌گيري از فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS (مطالعه موردي، نواحي روستايي شهرستان 

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 25656
چاپ
 • ويژگيهاي ژئوپوليتيک ايران و تدوين استراتژي ملي با تاکيد بر سياست خارجي
 • جغرافياي استراتژيک شهر ......
 • جغرافياي استراتژيک ...... و تاثير آن بر امنيت منطقه با تاکيد بر امنيت ايران
 • بررسي جغرافياي استراتژيک ايران با تاکيد بر تحولات قرن بيست و يکم
 • رويکردهاي ژئوپليتيکي مهاجرت نخبگان (مطالعه موردي ايران
 • بررسي جهاني‌شدن و انتخاب استراتژي ايران (با نگاهي به متغيرهاي امنيت ملي
 • بررسي تحولات سياسي - اداري و نقش آن بر توسعه پايدار
 • تحليلي بر ژئوپلتيک ترکيه با توجه به تحولات عراق
 • ژئوپليتيک آب در منطقه خاور نزديک بزرگ و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
 • ژئوپلتيک سوريه و تاثير آن بر صلح اعراب و اسرائيل
 • تحليل ژئوپليتيکي خاور نزديک بزرگ با تاکيد بر ايران
 • عوامل ژئوپليتيکي تاثيرگذار بر توسعه اقتصاد ايران (مطالعه موردي تاثير انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي و قفقاز از طريق ايران به خليج فارس
 • تحليل ژئوپوليتيکي منطقه بالکان و تاثير امنيتي آن بر اروپا
 • ژئوپلتيک هيرمند و تاثير آن در روابط ايران و افغانستان
 • ژئوپليتيک ايران و تدوين سياست خارجي آن با تاکيد بر عربستان سعودي
 • تحليل ژئوپليتيک ايران در ارتباط با سياست خارجي ايالات متحده امريکا
 • جهاني‌شدن اقتصاد و کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر ايران
 • ژئوپلتيک جهان اسلام (مطالعه موردي شيعيان عراق
 • ژئوپلتيک قومي و فرهنگي گيلان
 • بررسي نوار مرزي ايران و جمهوري آذربايجان از بيله‌سوار تا تازه‌کند
 • بحران يازده سپتامبر و تاثير آن بر امنيت منطقه خاورميانه
 • بررسي مسائل ژئوپليتيکي افغانستان و تاثير آن بر امنيت ايران
 • ساماندهي فضايي براي برنامه‌ريزي توسعه پايدار شبکه سکونتگاهي شهرستان سمنان
 • ژئوپليتيک اسلام و تاثير آن بر امنيت ملي ايران (مطالعه موردي اهل‌الحق در آذربايجان
 • روابط سياسي در دوره صفويه و تاثير آن بر ژئوپليتيک ايران
 • جغرافياي صلح و تاثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران، مطالعه موردي تحليل ژئوپليتيکي اکو
 • روند پيشروي ايالات متحده امريکا در خاور نزديک بزرگ و اثرات آن "مطالعه موردي ايران
 • جغرافياي سياسي و مديريت درياها (با تاکيد بر مرزهاي دريايي ايران
 • تاثير درياي خزر بر پيوند ژئوپلتيکي ايران و ترکمنستان
 • ژئوپوليتيک فرهنگي استان ......
 • تحليلي بر ژئوپوليتيک فرهنگي ايران (مطالعه موردي استان گلستان
 • تحليلي بر ژئوپليتيک ايران با تاکيد بر خليج فارس
 • همگرايي منطقه‌اي در خليج فارس با تاکيد بر توانمندي‌هاي ايران
 • بررسي آثار پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپايي و اثرات امنيتي آن بر جمهوري اسلامي ايران
 • بررسي و تحليل قلمرو ژئواکونوميک خاورنزديک بزرگ با تاکيد بر امنيت ايران
 • تغيير نقشه سياسي شوروي و تاثير آن بر امنيت ملي ايران
 • تحليلي بر اکو و عوامل موثر در توسعه تجارت درآن
 • ژئواکونومي و جايگاه ايران
 • رقابت ژئوپليتيک در قفقاز جنوبي و تاثير آن بر امنيت ايران
 • توسعه روابط آذربايجان با غرب و تاثير آن بر روابط ايران
 • ژئوپلتيک فرهنگي استان مازندران
 • بررسي نقش هويت و قوميت در مرزهاي شمالي خراسان (مطالعه موردي سرخس
 • تاثير عوامل جغرافيايي و تحليل ژئوپلتيکي مرز ايران و ترکيه در استراتژي ملي (آذربايجان غربي
 • بررسي جغرافيايي انتخابات پارلماني مجلس شوراي اسلامي در دوره ششم و هفتم (مطالعه موردي استان اردبيل
 • ژئوپليتيک درياي خزر با تاکيد بر روابط ايران و قزاقزستان
 • تحليل سياسي امنيتي بحران آب در منطقه جنوب غرب تهران منطقه مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر
 • نابرابريهاي توسعه‌ي در کشور با تاکيد بر استان ايلام
 • ارايه الگوي آمايش سرزميني جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر عوامل جغرافيايي
 • جغرافياي سياسي کردستان عراق/ امير فيض‌اله بيگي.- به راهنمايي عزت‌اله عزتي، به مشاوره حسين
 • بررسي حفره‌هاي دولت در پايتخت مطالعه موردي منطقه ......
 • تاثير تحولات ژئوپليتيکي عراق بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
 • تاثير فرايند جهاني‌شدن بر هويت مکاني در جغرافياي سياسي
 • ارزيابي سير تحولات تقسيمات کشوري استان ......
 • چالش‌هاي توسعه و نقش آن بر امنيت استان ......
 • اثرپذيري فرهنگ جهاني در کشورها در شرايط جهاني شدن مطالعه موردي (مالزي - ايران - بوسني – ترکيه
 • بررسي عوامل بازدارنده منطقه‌گرايي در خليج فارس
 • بررسي عوامل موثر جغرافيايي در تدوين استراتژي ملي ايران با تاکيد بر استراتژي سياسيژئوپلوتيک انرژي درياچه خزر و تنش‌هاي آن براي ايران
 • بررسي نقش و پراکنش سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران
 • بررسي کمي و کيفي پايان‌نامه‌هاي جغرافياي سياسي دانشگاه‌هاي ايران
 • بررسي پيمان منطقه‌اي شانگهاي در نظام جديد جهاني و الزامات پيوستن ايران
 • بررسي تشابهات و تفاوتهاي ناحيه‌اي در رفتار انتخاباتي استان ......
 • بررسي توزيع جغرافيايي قوميت‌هاي ايران و نقش آن در تحولات آينده (با تاکيد بر نواحي مرزنشين

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->