مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 40301
چاپ
 • طراحي مدل بهینه آموزش الكترونيكي آموزشهاي كوتاه مدت
  -بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
  بررسی رابطه آموزش از طريق تلفن‏همراه و نگرش دانشجويان
  بررسی رابطه آموزش از طريق تلفن‏همراه و رضایت دانشجويان
  سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
  بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
  -بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …
  -بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
  -طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
  -بررسی اثربخشی MIS سازمان …
  -بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …
  -بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
  امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
  -ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
  - کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
  -فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
  -ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده
  بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
  -بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …
  - نقش مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در بازاريابي اينترنتي
  -استفاده از تكنيك داده كاوي (DATA MINING) در بهبود مديريت روابط مشتري در سازمان …
  -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات
  -نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …
  -تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
  -بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …
  -بررسی تاثیر مديريت دانش و فناوري اطلاعات درارتقاء بهره وري سازمان …
  -نقش فنآوري اطلاعات در مديريت زنجيرة تأمين در سازمان …
  -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
  -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA
  - موانع استفاده از تجارت الکترونیک
  -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)
  -مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
  -شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
  - طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم يادگيري الكترونيكي و قیاس با يادگيري سنتي در شرکت …
  -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
  -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)
  -بررسی و تحلیل الگوهاي طراحي آموزش مجازي مشهور و ارائه الگوی بهینه
  - طراحی مدل بهینه سنجش ميزان آمادگي (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم يادگيري الكترونيكي
  - تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشي سيستمهاي آموزشي مجازی در دانشگاه …
  -ارزيابي آمادگي استقرار يادگيري الكترونيكي برپايه چهار عامل فني، فرهنگي، منابع انساني و ساختاري در سازمان ….
  -كاربرد داده كاوي در حوزه بازاريابي با نگرشي بر رفتار مشتريان
  کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
  کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
  کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
  کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
  کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
  الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
  -تدوین مدل سنجش موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سازمان
  -شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
  -بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
  -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
  -بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
  -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….
  -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….
  -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
  رابطه تعهد سازماني و مدیریت دانش سازماني
  - مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • موضوعات یادگیری الکترونیکی :
  ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی)
  کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
  کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی
  ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
  شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
  بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
  شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
  ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
  بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
  تحلیل هزینه-فایده و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها

  • •    Improving information security management: An analysis of ID–password usage and a new login vulnerability measure
   •    The impact of trust and changes in trust: A national comparison of individual adoptions of information and communication technologies and related phenomenon
   •    Locking the virtual filing cabinet: A researcher’s guide to Internet data security
   •    Impact of knowledge incentive mechanisms on individual knowledge creation behavior—An empirical study for Taiwanese R&D professionals
   •    Exploring the impact of communication effectiveness on service quality, trust and relationship commitment in IT services
   •    Knowledge management in client–vendor partnerships
   •    E-government and citizen’s engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities
   •    Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage
   •    Improving information security management: An analysis of ID–password usage and a new login vulnerability measure
   •    The impact of trust and changes in trust: A national comparison of individual adoptions of information and communication technologies and related phenomenon
   •    Locking the virtual filing cabinet: A researcher’s guide to Internet data security
   •    Knowledge management in client–vendor partnerships
   •    Exploring the impact of communication effectiveness on service quality, trust and relationship commitment in IT services
   •    E-government and citizen’s engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities
   •    Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage
  • •    Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
   •    Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
   •    Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
   •    A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
   •    Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
   •    A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
   •    Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
   •    Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
   •    A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
   •    Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
   •    An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
   •    Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
   •    A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
   •    An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
   •    Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
   •    New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
   •    The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
   •    Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
   •    A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
   •    An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
   •    Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
   •    Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
   •    An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
   •    Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
   •    Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
   •    An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
   •    A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
   •    A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
   •    Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
   •    Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
   •    Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
   •    Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
   •    Identification of trends from patents using self-organizing maps
   •    Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
   •    GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
   •    On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
   •    The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
   •    Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
   •    Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
   •    Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
   •    Sequential manifold learning for efficient churn prediction
   •    Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
   •    Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
   •    Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
   •    Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
   •    Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
   •    Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
   •    Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
   •    Automatic categorisation of comments in social news websites
   •    Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
   •    A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
   •    On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
   •    Improved multilevel security with latent semantic indexing
   •    Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
   •    Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
   •    A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes multiclass classifier
   •    Building a targeted mobile advertising system for location-based services
   •    A diffusion mechanism for social advertising over microblogs
   •    Governance practices and software maintenance: A study of open source projects
   •    Conceptual modeling for simulation-based serious gaming
   •    The integration of value-based adoption and expectation–confirmation models: An example of IPTV continuance intention
   •    Improving financial data quality using ontologies
   •    Vehicle defect discovery from social media
   •    Simultaneous multi-level RFID tag ownership & transfer in health care environments
   •    Parallel teams for knowledge creation: Role of collaboration and incentives
   •    Three decades of research on consumer adoption and utilization of electronic banking channels: A literature analysis
   •    A pragmatic stochastic decision model for supporting goods trans-shipments in a supply chain environment
   •    Competitive implications of software open-sourcing
   •    Effect of a participatory approach on the successful development of agricultural decision support systems: The case of Pigs2win
   •    Performance evaluation of production of IT capital goods across OECD countries: A stochastic frontier approach to Malmquist index
   •    A comparison of the usability of performing ad hoc querying on dimensionally modeled data versus operationally modeled data
   •    Impact of consumer empowerment on online trust: An examination across genders
   •    A hybrid MCDM methodology for ERP selection problem with interacting criteria
   •    A decision support system for patient scheduling in travel vaccine administration
   •    The dynamic nature of trust transfer: Measurement and the influence of reciprocity
   •    Optimal strategy for an integrated inventory system involving variable production and defective items under retailer partial trade credit policy
   •    Measuring the perceived effectiveness of decision support systems and their impact on performance
   •    Unified Modeling Language (UML) IT adoption — A holistic model of organizational capabilities perspective
   •    Impact of psychological traits on user performance in information systems delivering customer service: IS management perspective
   •    The role of centrality in ambulance dispatching
   •    A decision support method, based on bounded rationality concepts, to reveal feature saliency in clustering problems
   •    Forecasting and trading the EUR/USD exchange rate with stochastic Neural Network combination and time-varying leverage
   •    Deriving knowledge representation guidelines by analyzing knowledge engineer behavior
   •    Undesirable factors in integer-valued DEA: Evaluating the operational efficiencies of city bus systems considering safety records
   •    A brain information-aided intelligent investment system
   •    Visual support for work assignment in process-aware information systems: Framework formalisation and implementation
   •    Decision support for online group negotiation: Design, implementation, and efficacy
   •    Dominance-based rough set approach for groups in multicriteria classification problems
   •    Reference price effect and its implications for decision making in online auctions: An empirical study
   •    Optimal product positioning with consideration of negative utility effect on consumer choice rule
   •    Constructing a reliable Web graph with information on browsing behavior
   •    An event-driven optimization framework for dynamic vehicle routing
   •    A Value Sensitive Design Investigation of Privacy Enhancing Tools in Web Browsers
   •    Data quality: Setting organizational policies
   •    Direct marketing decision support through predictive customer response modeling
   •    A spreadsheet life cycle analysis and the impact of Sarbanes–Oxley
   •    The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model
   •    Double moral hazard in a supply chain with consumer learning
   •    Theories in online information privacy research: A critical review and an integrated framework
   •    User-centered visual analysis using a hybrid reasoning architecture for intensive care units
   •    IT as enabler of sustainable farming: An empirical analysis of farmers’ adoption decision of precision agriculture technology
   •    Impact of meta-analytic decisions on the conclusions drawn on the business value of information technology
   •    PROBE—A multicriteria decision support system for portfolio robustness evaluation
   •    Rescheduling of elective patients upon the arrival of emergency patients
   •    Combining social network and semantic concept analysis for personalized academic researcher recommendation
   •    Assessing the perception of information components in financial decision support systems
   •    Design and evaluation of Ubiquitous Information Systems and use in healthcare
   •    An adaptive learning to rank algorithm: Learning automata approach
   •    Sales forecasting for computer wholesalers: A comparison of multivariate adaptive regression splines and artificial neural networks
   •    Multi actor multi criteria analysis (MAMCA) as a tool to support sustainable decisions: State of use
   •    A SEM–neural network approach for understanding determinants of interorganizational system standard adoption and performances
   •    Effects of conflicting aggregated rating on eWOM review credibility and diagnosticity: The moderating role of review valence
   •    Leader personal influences on membership decisions in moderated online social networking groups
   •    A semantic-based approach for searching and browsing tag spaces
   •    Negative price premium effect in online market—The impact of competition and buyer informativeness on the pricing strategies of sellers with different reputation levels
   •    A demand-responsive decision support system for coal transportation
   •    Mutual information based input feature selection for classification problems
   •    Service design of consumer data intermediary for competitive individual targeting
   •    Help that is not recognized: Harmful neglect of decision support system
   •    Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making
   •    The effect of CRM use on internal sales management control: An alternative mechanism to realize CRM benefits
   •    Use of RSS feeds to push online content to users
   •    The effect of social capital on community loyalty in a virtual community: Test of a tripartite-process model
   •    A decision support system of vehicle routing and refueling for motor carriers with time-sensitive demands
   •    The impact of online community position on online game continuance intention: Do game knowledge and community size matter?
   •    Digital divide across the European Union
   •    A framework for transformation from conceptual to logical workflow models
   •    A trust-semantic fusion-based recommendation approach for e-business applications
   •    Search advertising placement strategy: Exploring the efficacy of the conventional wisdom
   •    A meta-analysis of the consequences of virtualness on team functioning
   •    Career anchors and disturbances in job turnover decisions – A case study of IT professionals in Taiwan
   •    Understanding use continuance in virtual worlds: Empirical test of a research model
   •    The effects of multilevel sanctions on information security violations: A mediating model
   •    The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application
   •    How organizations motivate users to participate in support upgrades of customized packaged software
   •    Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior
   •    Analysis of keyword networks in MIS research and implications for predicting knowledge evolution
   •    A feedback control approach to maintain consumer information load in online shopping environments
   •    Organizational information systems competences in small and medium-sized enterprises
   •    Exploring the influence of personal schema on trust transfer and switching costs in brick-and-click bookstores
  • knowledge management  :
  • •    -A mobile knowledge management and decision support tool for soil analysis(2009)
   •    - How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure(2010)
   •    - Knowledge management in supply chain: An empirical study from France(2010)
   •    - Globalization, culture, and information: Towards global knowledge transparency(2010)
   •    - Knowledge-based sales management strategy and the grafting metaphor: Implications for theory and practice(2010)
   •    - Knowledge management in small and mediumsized enterprises(2008)
   •    - Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy(2011)
   •    -General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda(2011)
   •    -The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis(2010)
   •    -An effectiveness measurement model for knowledge management(2009)
   •    -Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective(2010)
   •    -Knowledge management perspective on e-learning effectiveness(2009)
   •    -Linking improved knowledge management to operational and organizational performance(2009)
   •    -Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity(2009)
   •    -The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government(2009)
   •    -Applying knowledge management to project marketing in a demanding technology transfer project: Convincing the industrial customer over the knowledge gap(2009)
   •    -Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach(2010)
   •    -Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach(2008)
   •    -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
   •    -Knowledge management systems and organizational knowledge processing challenges: A field experiment(2009)
   •    -Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study(2009)
   •    -Success factors of knowledge management in temporary organizations(2010)
   •    -Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective(2008)
   •    -Tacit knowledge and knowledge conversion: controversy and advancement in organizational knowledge creation theory(2009)
   •    -Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty(2011)
   •    -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
   •    -knowledge management approach to organizational competitive advantage(2009)
   •    -Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance(2010)
   •    -Modelling decision making in fund raising management by a fuzzy knowledge system(2009)
   •    -System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation(2010)
   •    -Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management(2009)
   •    -Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning(2009)
   •    -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
   •    -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
   •    -Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships(2010)
   •    -The competency levels of school principals in implementing knowledge management strategies The views of principals and teachers according to gender variable(2010)
   •    -Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications(2007)
   •    -The effects of information technology on knowledge management systems(2008)
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 35077
چاپ
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه،
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه،
 • توسعه منابع انساني در صنعت بيمه،
 • جايگاه مديريت استراتژيک در شرکت هاي بيمه،
 • نقش IT در شرکت هاي بيمه،
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه،
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه،
 • ساختارهاي سازماني در شرکت هاي بيمه،
 • استراتژي هاي بازاريابي در صنعت بيمه،
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه،
 • سرمايه هاي فکري در صنعت بيمه،
 • مسئوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه،
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي
 • بررسي ميزان آشنايي مديران شركت با مهارت‌هاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي بنگاه، مطالعه موردي
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران
 • بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمه‌اي  
 • بررسي رابطه بين آگاهي مديران از عملكردهاي مديريت و نحوه عملكرد آنان در سازمانهاي بيمه‌اي
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي بازاريابان بيمه
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در شركتهاي  بيمه
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي...........
 • بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي، مطالعه موردي...........
 • ·
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزايش كارايي كاركنان، مطالعه موردي...........بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلي ‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعيين‌ عوامل‌ موثر بر تقاضاي بيمه‌هاي زندگي ، مطالعه موردي...........‌
 • بررسي موانع‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه‌ بيمه‌ هاي عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌
 • ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده‌هاي ايراني و تاثير آن بر بازار بيمه‌هاي عمر، مطالعه موردي.....
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردي........... شركتهاي بيمه اي)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاريابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز شركت بيمه پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگي در ايران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردي...........
 • بررسي روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شركتهاي بيمه‌اي، مطالعه موردي بيمه عمر پاسارگاد
 • بررسي كيفيت زندگي كاري بازاريابان بيمه عمر ، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاريابان، مطالعه موردي...........
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردي...........بازاربابان بيمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي آثار خصوصي سازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه، مطالعه موردي........... بيمه عمر

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 50920
چاپ
 • بررسي رابطه بين برنامه تحصيلي دوره فوق‌ليسانس مراكز آموزش مديريت دولتي و احتياجات سازمانها در اين زمينه با تاكيد بر نظرات دانشجويان رشته مزبور
 • بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران
 • تاثير بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه در تصميم گيري مديران مركز آموزش مديريت دولتي از ديدگاه مديران و كارشناسان
 • بررسي ميزان آشنايي مديران سازمانهاي دولتي استانX با مهارتهاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي سازمان
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران سازمانهاي دولتي در استان X
 • بررسي تاثير ساختار سازماني وشيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمارستاني وتعيين الگوي مناسب براي ارتقا آن در بيمارستانهاي عمومي-دولتي ايران
 • مقايسه مديريت شركت‌هاي پيمانكاري دولتي : نصب پست ، ساختمان و احداث خطوط و نيروگاه (پيمانير) با مديريت بخش خصوصي پيمانكاري
 • برقراري بررسي مهارت فردي مديريت زمان با مهارت سازماني آن در بين مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان X
 • عنوان: بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهرستان X درباره حدود اختيار تصميم‌گيري در مديريت مدرسه محور و تعيين زمينه‌هاي تصميم‌گيري موثر بر آموزش و يادگيري براساس طبقه‌بندي گليكمن
 • طراحي و تبيين نظامات انتخاب و انتصاب مديران با جهت‌گيري بهبود مديريت دولتي (موضوع بند X اهداف برنامه X)
 • مقايسه سبك مديريت دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غيرانتفاعي شهر X
 • بررسي مديريت مالي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ايران
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي معلمان در مدارس ابتدايي و راهنمايي (دولتي و غيرانتفاعي) پسرانه شهر X
 • بررسي نگرش مديران دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي شهر X نسبت به وظايف و نقش‌هاي مديريت آموزشي و ارتباط آن با عملكرد آنان از نظر دبيران
 • بررسي عوامل و زمينه هاي تمركز زدايي با استفاده از مدل سه شاخگي در مركز آموزش مديريت دولتي
 • بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس زير نظر مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها از نظر دبيران آنها در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان X
 • مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش دولتي و در بخش خصوصي و مقايسه اين سيستم‌ها با يكديگر
 • نظارت مالي دولت در سازمانهاي دولتي و نقش آن در بهبود مديريت سازمان
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در بيمارستان‏‎‎‏هاي دولتي (مطالعه موردي بيمارستان X)
 • عنوان: موسسات انتفاعي و بازرگاني دولتي از ديدگاه اقتصاد ملي و مديريت
 • بررسي ارتباط بين نگرش مديران نسبت به طبيعت انسان و سبك مديريت آنان در دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي استان X نام
 • بررسي رابطه اندازه سازمان و نظام مديريت منابع انساني (سازمانهاي دولتي مستقر در مركز استان X)
 • نقش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بهبود مديريت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي
 • بررسي مديريت موجود در مدارس متوسطه دولتي دخترانه شهر X از ديدگاه مديران و معلمان و مقايسه آن با شاخص هاي مديريت تحول
 • مقايسه آگاهي مديران دبيرستانهاي دخترانه‌دولتي با غيرانتفاعي از وظايف مديريت آموزشي و مقايسه عملكرد مديريتي‌آنها از ديدگاه دبيران در شهر X
 • كاربرد ‏‎QFD‎‏ ‌‏‎تامين ‎‏خواسته هاي مشتري به الزامات آموزش در مركز آموزش مديريت دولتي استان X
 • تحقيق پيرامون مديريت آمار در سازمانهاي دولتي ايران
 •        محورهاي مورد نظر براي تحقيق در مديريت دولتي:
 • مدیریت منابع انسانی،
 • هوش هیجانی،
 • چابکی سازمان،
 • هماهنگي راهبردي عناصر سازماني،
 • عملكرد سازمان،
 • استراتژی های منابع انسانی،
 • مديريت دانش،
 • سبک های مدیریت تعارض،
 • اثربخشی سازمان،
 • فرهنگ سازمان،
 • تعهد سازمان،
 • توانمندسازی منابع انسانی،
 • سبک رهبري،
 • خلاقيت سازماني،
 • پاسخگویی سازمانی،
 • اعتماد عمومی،
 • شهروندی سازمانی،
 • سودآوری سازمان،
 • عدالت سازمانی،
 • مدیریت مشارکتی،
 • حفظ ونگهداری منابع انسانی،
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 • رضایت شغلی،
 • ساختار سازماني،
 • جو سازماني،
 • سلامت سازماني،
 • فساد اداری،
 • خصوصي سازي،
 • فناوري اطلاعات،
 • سرمایه اجتماعی،
 • سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري)
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 67539
چاپ

دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

مقدمه:موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي بخش بازرگاني و به منظور بهره‌گيري از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاه‌ها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژه‌هاي كاربردي موردنياز بخش بازرگاني كشور، از پايان نامه‌هاي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد گرايش‌هاي مختلف رشته‌هاي اقتصاد،        مديريت، مهندسي صنايع و حقوق حمايت به عمل مي‌آورد. شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندي اساتيد و دانشجويان مستعد و علاقمند، هدايت و بهره‌برداري از نتايج پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل بخش بازرگاني و ارتقاي اثر بخشي پايان نامه‌ها از مهمترين اهداف اين طرح است.

ضوابط حمايت از پايان نامه ها:

1-  پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز بخش بازرگاني، وزارت بازرگاني و سازمانها و موسسات وابسته باشد كه از طريق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اعلام مي شود.

2-    پايان نامه قبلا انجام نشده باشد و در جهت توسعه دانش بخش بازرگاني كشور باشد.

3-  عنوان پايان نامه هايي كه موافقت كتبي يكي از معاونتها و سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني را داشته باشد، از ‌اولويت برخوردار خواهند بود.

4-  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب به ترتيب، حداكثر تا سقف  20.000.000 ريال و 40.000.000 ريال مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت. سهم دانشجو و استاد راهنما در قراردادهاي مربوطه تعيين ميگردد.

5-    دانشجو مي بايد در تدوين نسخه نهايي پايان نامه موارد زير را لحاظ نمايد:

   - در ابتداي پايان نامه، از مؤسسه و حمايت آن در يك صفحه مجزا (مطابق فرمت موسسه) تقدير نمايد.

   - در صورت امكان بر روي جلد پايان نامه اين جمله درج گردد: " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است"

 - در مقالات منتج ازپايان‌نامه، در بخش تقدير و تشكر، از مؤسسه به نحو مقتضي قدرداني شود. در مقالات لاتين در بخش acknowledgement به طريق مشابه عمل شود.  شماره قرارداد ذكر شده و دقت شود كه نام لاتين مؤسسه بصورت   Institute for Trade Studies & Research  آورده شود.

6- تمام حقوق و امتيازات مادي و معنوي حاصل از اجراي قرارداد مربوط به حمايت از پايان نامه، چه در زمان اجرا و چه پس از آن متعلق به طرفين قرارداد است و هريك از طرفين با كسب موافقت طرف ديگر مجاز به استفاده از آن مي‌باشند.

7- چنانچه دانشجو بتواند مقاله منتج از پايان نامه را به نام موسسه  و دانشگاه به چاپ برساند، علاوه بر مفاد قرارداد به شرح ذيل مورد تشويق مالي مؤسسه قرار مي‌گيرد:

درجه مجله

مقاله  ISI

 (ريال)

مقاله علمي پژوهشي

 (ريال)

مقاله علمي ترويجي

(ريال)

ميزان پاداش

3.000.000

1.200.000

800.000

تذكر1: سقف مقالات علمي پژوهشي تا سه مورد و مقالات علمي ترويجي تا دو مورد مي باشد.

تذكر2: تاريخ چاپ مقاله بايد 6 ماه پس از شروع قرارداد باشد.

تبصره: چنانچه مؤلف بيش از يكنفر باشد، حسب تشخيص مؤلف اصلي، حق الزحمه پرداختي به همان نسبت تسهيم خواهد شد. همچنين مجموع درصد سهم افراد نبايد از 100 بيشتر باشد.

فرآيند حمايت از پايان نامه ها:

1-  اولويتهاي پژوهشي بخش بازرگاني هرساله از سوي مديريت ارتباطات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعلام مي‌گردد.

2-  دانشجو پس از انتخاب موضوع واستاد راهنما، فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلي و فرم پروپوزال مؤسسه را تكميل و به مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه ارسال مي‌نمايد.

توجه1: فرمهاي مربوطه در سايت مؤسسه قابل دسترس مي‌باشد.

 توجه2: دانشجويان متقاضي در صورت نياز مي توانند جهت انتخاب موضوع، با مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي مؤسسه تعامل برقرار نمايند.

توجه3: دانشجو در صورت تمايل مي‌تواند پژوهشگران مؤسسه را كه حائز شرايط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز ضوابط دانشگاه باشند، را به عنوان استاد راهنما و يا استاد مشاور پيشنهاد نمايند.

3- دانشجو و استاد راهنما مي بايد با هماهنگي مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه،‌جهت دفاع از پروپوزال خود در جلسه گروه پژوهشي مربوطه در موسسه شركت نمايند.

4- در صورت تاييد نهايي پروپوزال در مؤسسه، دانشجو پيگيري لازم جهت نهايي كردن پايان نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع موسسه مي رساند.

توجه4: پس از نهايي شدن شرح خدمات پايان نامه در دانشگاه، چنانچه تغييراتي بوجود آيد كه مورد تاييد گروه پژوهشي مربوطه در موسسه نباشد، موسسه از حمايت پايان نامه اجتناب مي‌كند.

5- پس از نهايي شدن موضوع در دانشگاه، مؤسسه جهت حمايت از پايان نامه با دانشجو و استاد راهنماي مربوطه، توافقنامه حمايت از پايان نامه تحصيلي را منعقد مي‌نمايد.

6- دانشجو پس از تدوين پايان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، يك نسخه نهايي از آنرا براي بررسي به مؤسسه ارسال مي‌نمايد.

7- موسسه فردي را به عنوان نماينده به دانشجو معرفي نموده تا دانشجو وي را مطابق با ضوابط دانشگاه، بعنوان يكي از داوران پايان نامه به دانشگاه معرفي نمايد.

8- پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه، دانشجو كليه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه را به همراه مدارك لازم مطابق با قرارداد، به مؤسسه اعلام مي‌نمايد. اين مدارك عبارتند از:

- يك نسخه از خلاصه و چكيده پايان‌نامه به دو زبان فارسي و انگليسي

- يك‌نسخه مقاله منتج از پايان‌نامه و ارائه مدرك پذيرش مجلات علمي پژوهشي و يا علمي ترويجي معتبر جهت چاپ

- دو نسخه كتبي از پايان‌نامه در قالب فرمت پيشنهادي مؤسسه به همراه فايل الكترونيكي مربوطه

تذكر1: دانشجو مي‌بايد ازنتايج پايان‌نامه خود،جلسه سخنراني پژوهشي را درموسسه جهت اطلاع رساني برگزار نمايد.

تذكر2: دانشجو بايد پيگيريهاي لازم را جهت دريافت مجوز چاپ پايان نامه با نام مؤسسه از دانشگاه بعمل آورده و در هنگام ارايه مدارك خاتمه پايان‌ نامه، مجوز مذكور را نيز تحويل موسسه نمايد.

تذكر3: دانشجو كتباً بايد اعلام نمايد كه در نسخه تحويل شده پايان نامه به دانشگاه، اين جمله درج گرديده است:    " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است."

9- مؤسسه پس از بررسي و تاييد مدارك، (حداكثر ظرف يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعلام نموده و مطابق با ضوابط موسسه، حق الزحمه دانشجو و استاد راهنما را پرداخت مي‌نمايد.

 

       
     
   
 

 

 


فرم درخواست حمايت از پايان نامه  تحصيلي

شماره:

تاريخ:

شماره فرم :   01FD

شماره‌بازنگري :2

صفحه  1  از  1

پيوست:

         

 

 

دانشجو

 

عنوان پايان‌نامه:......................................................................................................................................................................................................................

نام دانشجو: .................................................................................................... دانشگاه :....................................................................................................... 

رشته تحصيلي :............................................................................................  مقطع تحصيلي:............................................................................................

تخمين مدت زمان تدوين : .................... ماه            تخمين هزينه: ....................................................................... ريال

نام استاد راهنما:.....................................................................

همكاري مورد درخواست :                               

r     حمايت مالي مؤسسه از پايان نامه در حال تدوين (پروپوزال مربوطه به پيوست مي‌باشد)

r     خريد حقوق پايان نامه‌ي موجود توسط مؤسسه( پايان نامه مربوطه به پيوست مي‌باشد)

آدرس:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... شماره تماس: .................................................  ..............................................................Email: ملاحظات:.................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................

امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنما :

مديريت ارتباطات

موضوع پايان نامه در راستاي ماموريت و محورهاي مطالعاتي مؤسسه  مي‌باشد r

                                                                                    نمي‌باشد r 

گروه پژوهشي متولي: .............................................................................................................................

تاييد مدير:

 

گروه پژوهشي

با توجه به برگزاري جلسه مورخ ........................ مديرگروه،دانشجو و استاد راهنما / كميته مشورتي گروه و مطابق بند ............ صورتجلسه مذكور با درخواست موافقت ‌گرديد r           موافقت نگرديد r 

موضوع پايان نامه در راستاي محور مطالعاتي ............................................................................................................................................... مي‌باشد.

مبلغ حق‌الزحمه دانشجو:...................................................... ريال        مبلغ حق‌الزحمه استاد راهنما:.......................................................... ريال

مدت زمان تصويب شده:............................... ماه

ملاحظات: ................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

تاييد مدير گروه:

 

مديريت ارتباطات

r  در تاريخ ........................... طي نامه شماره .....................................  نتيجه به دانشجو و استاد راهنما اعلام گرديد.

 

تاييد مدير:

 

               

توزيع نسخ: 1ـ گروه پژوهشي  2ـ مديريت تضمين كيفيت 

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 55681
چاپ

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در راستاي گسترش پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي و در جهت استفاده از ظرفيت تحقيقاتي دانشگاه‌ها، تنها از طريق سايت جامع مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، از پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا كه در راستاي فعاليت‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي مصوب (موجود بر روي سايت) شركت قرار گيرد، حمايت مالي مي‌نمايد. سقف اين حمايت براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا به ترتيب 40 و 70 ميليون ريال مي‌باشد.

رويه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي بدين شرح مي‌باشد:
1- مراجعه دانشجو به سايت شرکت بهينه‌سازي www.ifco.ir و مطالعه رويه حمايت از پايان‌نامه‌ها
 

2- مراجعه استاد راهنماي پايان‌نامه به سايت جامع شركت ملي نفت به آدرس nioc.rtd.ir ، عضويت در سايت و ايجاد نام كابري و سپس فعال‌سازي آن (لازم به توضيح است هر يك از اساتيد محترم يك بار در سايت فوق عضو شده و من بعد تمامي دانشجويان تحت راهنمايي خود را از آن طريق جهت اخذ حمايت معرفي مي‌نمايند همچنين چنانچه در اين مرحله مشكل فني ايجاد گردد براي حل آن مي‌توانيد با شماره 5-88874500 جناب آقاي اشك‌تراب تماس حاصل نماييد.)
شايان ذكر است پروپوزال‌هايي مورد بررسي و حمايت قرار مي‌گيرند كه حداكثر 2 ماه پس از تصويب نهايي موضوع در دانشگاه از طريق سيستم جامع شركت ملي نفت (بصورت آنلاين) براي سازمان مورد نظر ارسال شده باشند و همچنين هر استاد راهنما در سال مي‌تواند حداكثر 5 پايان‌نامه را جهت اخذ حمايت معرفي نمايد. لازم به توضيح است پايان‌نامه‌هايي تحت حمايت قرار خواهند گرفت كه در راستاي طرح هاي پژوهشي اين واحد مي‌باشند.
 

3- ايجاد يك فرم جديد براي هر دانشجو و تكميل كامل (به غير از قسمت مربوط به مشاور صنعتي) 4 صفحه مورد نظر و تاييد نهايي فرم (حتماً صورتجلسه تصويب موضوع در دانشگاه همراه با امضاهاي لازم اسكن و روي فرم تكميل شده بارگذاري گردد)
• از ذکر توضيحات اضافي در فرم خودداري شود.
• تمامي بندها مي‌بايست تكميل گردد.
• فرم‌ها در مرحله اوليه فقط بصورت الكترونيكي براي سازمان انتخاب شده ارسال مي‌گردد
• پس از تاييد نهايي فرم‌ها شماره رهگيري داده مي‌شود و با پيگيري از طريق كد رهگيري بر روي سايت در صورتيكه وضعيت پروپوزال بصورت "تاييد شده" در آيد به معناي تاييد اوليه موضوع بوده و در اين مرحله مي‌بايست فرم پروپوزال موجود بر روي سايت شركت بهينه‌سازي تكميل گردد و اصل فرم بصورت فيزيكي همراه با امضاهاي لازم براي اين شركت ارسال گردد.
 

4- بررسي پيشنهاد پايان‌نامه‌ها در کميته تخصصي با حضور دانشجو و كارشناسان صاحب نظر
• اسامي افراد و زمان تشکيل جلسه از طريق تماس تلفني يا سايت شركت بهينه‌سازي اعلام خواهد شد.
• در جلسه کميته تخصصي، هر دانشجو مدت 10 دقيقه جهت دفاع از پروژه فرصت خواهد داشت و پس از آن پرسش و پاسخ خواهد بود.
• تصويب، عدم تصويب يا تصويب مشروط پروژه در همان جلسه به دانشجو اطلاع داده خواهد شد.
 

5- در صورت تصويب پروژه، استاد مشاور صنعتي بعنوان نماينده شرکت بهينه‌سازي جهت مشارکت در راهبري پروژه به دانشجو اعلام خواهد شد.
• دانشجو موظف است در تمامي مراحل پروژه نظر استاد مشاور صنعتي را لحاظ نموده و گزارشات پيشرفت کار ماهانه (پروژه‌هاي دکتري بصورت فصلي) را براي ايشان ارسال نمايند.
 

6- پس از تصويب موضوع در كميته، دانشجو ظرف مدت يك هفته با مدارک زير جهت عقد قرارداد به واحد پژوهش و فناوري مراجعه نمايد.
• کپي فرم پروپزال تصويب شده دانشگاه (همراه با امضاهاي لازم و مهر دانشگاه) و يا نامه‌اي رسمي مبني بر اعلام تاريخ تصويب موضوع پايان‌نامه با ذكر نام اساتيد
• اصل و کپي کارت دانشجويي
• کپي حکم کارگزيني استاد راهنما و مشاور
• ارائه رزومه و كپي حكم كارگزيني استاد مشاور صنعتي
 

7- زمان و محل دفاع دانشجو، بايستي حداقل يک هفته قبل کتبا به اطلاع استاد مشاور صنعتي و اين شرکت (از طريق ارسال فكس به شماره 88604867) رسانيده شود. دانشجو موظف است فايل PDF پايان‌نامه خود را قبل از دفاع براي استاد مشاور صنعتي ارسال نمايد.
 

8- پس از دفاع، دانشجو با مدارک زير جهت تسويه حساب و دريافت مبلغ به واحد پژوهش و فناوري مراجعه نمايد:
• دو نسخه از پايان‌نامه با درج عبارت "تحت حمايت شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت" بر روي جلد پايان‌نامه به همراه فايل هاي WORD و PDF پايان‌نامه و PowerPoint دفاع بر روي سه عدد لوح فشرده (سه لوح فشره با محتويات مشابه)
• كپي صورتجلسه دفاع با مهر دانشگاه (داراي امضاهاي لازم و تاريخ و نمره دفاع) و يا ارائه نامه رسمي از سوي دانشگاه مبني بر اعلام تاريخ و نمره دفاعيه دانشجو
• نامه درخواست پرداخت وجه حمايت با امضاي دانشجو
يك نسخه فيزيكي از مقاله به همراه اصل و رونوشت سند پذيرش مقاله در کنفرانس‌ها يا مجلات علمي خارجي يا داخلي (ژورنال‌هاي معتبر مورد تاييد پايگاه استنادي جهان اسلام يا پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي، كنفرانس‌هاي داخلي تحت حمايت سامانه همايش‌ها و گردهمايي‌هاي ايران يا ژورنال‌ها و كنفرانس‌هاي خارجي معتبر) به همراه فابل WORD و PDF.
درج عبارت "تحت حمايت شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت" در مقاله الزامي است.
• تکميل فرم گواهي اتمام کار پايان‌نامه (موجود بر روي سايت شركت بهينه‌سازي) در 3 نسخه
تكميل برگه نظرسنجي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي  

مبلغ حمايت مالي براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد تا سقف چهل ميليون ريال و پايان‌نامه‌هاي دكتري تا سقف هفتاد ميليون ريال مي‌باشد. از مبلغ مذكور 40 درصد سهم دانشجو 30 درصد، سهم استاد راهنما، 15 درصد، سهم مشاور دانشگاهي و 15 درصد سهم مشاور صنعتي مي‌باشد.

• چك در وجه استاد راهنما صادر خواهد گرديد و بايستي استاد راهنما شخصاً جهت دريافت چک به امور مالي شرکت مراجعه نمايند. همچنين ايشان موظف به تقسيم آن به نسبت‌هاي فوق‌الذكر و ارائه رسيد مي‌باشند.
 

الزامات مورد نظر جهت برخورداري از حمايت مالي:
• دانشجو پس از تصويب موضوع در دانشگاه مي‌بايست از طريق سايت مربوطه اقدام به ارسال پروپوزال خود نمايد.
• موضوعاتي كه كاربري مشخصي برايشان تعريف نشده است و يا فاقد كاربري در داخل كشور هستند، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات تكراري و فاقد نوآوري (بيشتر در حوزه معماري) مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات كاربردي بدون مطالعه موردي داخلي (بدون بررسي اثربخشي طرح بر روي يك نمونه واقعي) مشخص مانند مباحث Process Integration ، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات در حوزه مدلسازي و شبيه سازي بدون انجام فرآيند معتبرسازي (validation) با داده‌هاي تجربي يا آزمايشگاهي، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعاتي كه بصورت مستقيم در حوزه تخصصي استاد راهنما نبوده و استاد مشاور دانشگاهي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• دانشجو مي‌بايست حداكثر 2 ماه پس از تصويب موضوع در دانشگاه جهت اخذ حمايت پروپوزال خود را از طريق سايت ارسال نمايد.
 

پيگيري پروپوزال‌هاي ارسال شده:
چنانچه دانشجو پروپوزال خود را از طريق سايت ارسال نمايد سيستم يك كد رهگيري به ايشان اعلام مي‌نمايد كه از طريق آن مي‌تواند وضعيت درخواست خود را از روي سايت مديريت پژوهش و فناوري نفت پيگيري نمايد و تنها در صورتي كه دانشجو كد رهگيري دريافت كرده مي‌تواند جهت پيگيري موضوع با كارشناسان اين واحد بصورت تلفني مذاكره نمايد.
در صورت وجود هر گونه سوال يا ابهامي مي‌توانيد با شماره تلفن 81911 تماس حاصل فرماييد.  

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->