مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

اخبار علمی ، پژوهشی و دانشگاهی

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 28702
چاپ

تعریف مفاهیم

مفاهیم بلوک­هایی هستند که ساختمان دانش به وسیلۀ آنها ساخته می­شود. یک مفهوم، یک کلمه (واژه) یا مجموعه­ای از کلمات است که معنایی از طریق آنها انتقال می­شود. مفهوم به طبقه­ای از محرک­ها که دارای وجوه مشترکی هستند اطلاق می­شود. مفهوم در حقیقت مبین انتخاب یک پدیدۀ معین است که با جزئیات خود طبقه یا گروهی را تشکیل می­دهند. به عبارت دیگر مفهوم واژه­ای است که از طریق تعمیم موارد جزئی انتزاع شده است و طبقه­ای را که بر کلیه موارد جزئی دلالت می­کند، تشکیل می­دهد. نمونه­هایی از مفاهیم عبارتند از: میز، دانشجو و وزن. کرلینجر (1986) معتقد است که مفهوم و ساخت دارای معنای مشابهی هستند (ساخت یک مفهوم است که به آن معنی داده شده است و تعمداً برای منظور خاصی ساخته شده است). با وجود این بین آنها تفاوت عمده­ای وجود دارد.

قابلیت اندازه­گیری مفاهیم متفاوت است. به عبارت دیگر، برخی از مفاهیم قابل اندازه­گیری هستند و برخی از آنها را نمی­توان اندازه گرفت. هنگامی که یک مفهوم بر اساس فعالیت­های حسی و به صورت تعمدی و با حداقل کوشش ساخته شود، واقعی یا ملموس یا تجربی[1] نامیده می­شود؛ مانند خانه، گریه، شخص و گفتگو. فرد، خانه یا شخصی را می­بیند و صدای گریه و گفتگویی را می­شنود. به عبارت دیگر چنانچه مفهومی قائم به یک شرایط زمانی و مکانی خاص باشد به آن واقعی یا تجربی گویند. اما همۀ مفاهیم این طور نیستند. مفاهیمی وجود دارند که از هر گونه شرایط زمانی و مکانی خاص مستقل هستند و به توصیف

ادامه مطلب: مفاهيم نظري و عملياتي در تحقيق
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 22201
چاپ

تعریف نظریه

نظریه­ها در مفهوم کلی، قضایایی هستند که مطابق قواعدی کامل شده­اند، به بیان دیگر، این قضایا مطابق با قانون معین و بر اساس داده­های قابل مشاهده به همدیگر مربوط شده­اند. از این قضایا به عنوان وسایلی برای پیش­بینی و تبیین پدیده­های قابل مشاهده استفاده می­شود. به عبارت دیگر، همبستگی درونی فرضیه­های نظری که راهنمای پژوهشگران در مشاهدۀ همبستگی بین پدیده­هاست، نظریه نامیده می­شود. فرضیه­های نظری از طریق ارتباط قطعی که بین مفاهیم نظری وجود دارد تدوین می­شوند. نظریه ممکن است خیلی وسیع و گسترده باشد، یا از تعدادی فرضیه به هم پیوسته که دارای ارتباط درونی هستند، تشکیل شود.

رینولدز[1] (1971) نظریه را به صورت کلی و به شرح زیر تعریف کرده است: «نظریه عبارت است از  فرضیه­ای ساده دربارۀ حوادثی که مشاهدۀ آنها میسر نیست». این جمله ممکن است از یک سو فرضیه­ای ساده دربارۀ وقوع یک متغیر در شرایطی معین باشد؛ از سوی دیگر می­تواند تبیینی پیچیده باشد، مانند این که هستی در 5/4 بیلیون سال پیش چگونه بوده است؟ در بین این دو نوع ممکن است نظریه­های مختلفی از لحاظ نوع، کیفیت و دامنه نیز وجود داشته باشد که هر یک در زمینه و محدوده معینی کاربرد دارد. به این معنی که نظریه به منظور تبیین طبقه معینی از پدیده­ها طرح­ریزی می­شود و به ندرت می­توان یک نظریه خوب یافت که در تمام زمینه­ها کاربرد داشته باشد.

ادامه مطلب: نظريه، انواع نظريه و نقش آن...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 22730
چاپ

براي سنجش پدیده ها و مفاهیم کیفی اجتماعی مقیاس یا طیف های متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها به شرح ذیل است :

 مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن ۱)طیف بوگاردوس

 هدف از طیف بوگاردوس سنجش میزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد.

و کاربرد این طیف در مواقعی است که مثلا دو گروه مختلف با دو فرهنگ و زبان متفاوت در کنار هم زندگی می کنند و یا در مواقعی که مردمی از ملیتهای گوناگون و با فاصله جغرافیائی در جریان روابطی متقابل قرار میگیرند (مثلا در سنجش نگرش به شغل/ طبقه اجتماعی/ گروههای مذهبی) این طیف بکار می رود .

ادامه مطلب: مقایسه زوجی طیف بوگاردوس،...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 191044
چاپ

یکی از مراحل اساسی در پژوهش، اندازه­گیری است. اندازه­گیری روشی است که از طریق آن به یک صفت یا یک ویژگی، با توجه به ملاک مشخص، عددی نسبت داده می­شود. به عبارت دیگر، اندازه­گیری عبارت است از تبدیل کیفی به کمّی، با توجه به ملاک معین. اندازه­گیری را می­توان به روشی اطلاق کرد که از طریق آن عددی بر اساس یک قانون معین جایگزین یک صفت می­شود. پژوهشگر کار خود را با متغیر آغاز می­کند و سپس برای بیان متغیر به صورت عدد از قوانین و مقیاس­های مختلفی استفاده می­کند. ماهیت روش
اندازه­گیری و اعدادی که از طریق اعمال روش­های اندازه­گیری حاصل می­شوند، تعیین می­کنند که برای تفسیر آنها باید از چه روش آماری استفاده کرد.

ادامه مطلب: مقیاس­های اندازه­ گیری متغیرها
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 58540
چاپ

 متغیر چيست؟

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه­گیری کرد. و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر، نشان­دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است. میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز یک متغیر است.

ادامه مطلب: متغير، انواع آن و روابط بين...
 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->