بانك موضوعات پايان نامه

بانک موضوعات پایان نامه رشته محیط زیست

بررسی اقتصادی و اجتماعی پارکهای خزانه فرح آباد و آریامهر بررسی و مقایسه روشهای مختلف آمار برداری در جنگل خیرودکنار (سری پاتم) بررسی جوامع گیاهی جنگل خیرودکنار سری پاتم طرح جنگداری در سری پاتم (جنگل خیرودکنار) تعیین تغییرات استفاده از سرزمین یا کاربرد عکس های هوائی و سوابق آماری بررسی زیست محیطی کارخانجات گچ در منطقه رباط سفید (مشهد) مطالعه تنوع و تراکم و پراکنش پرندگان مهاجر در تالاب گمیشان بررسی ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته محیط زیست( کلیه گرایشها)

بررسی اقتصادی و اجتماعی پارکهای ….. بررسی و مقایسه روشهای مختلف آمار برداری در ….. بررسی جوامع گیاهی جنگل ….. طرح جنگداری در سری ….. تعیین تغییرات استفاده از سرزمین یا کاربرد عکس های هوائی و سوابق آماری بررسی زیست محیطی کارخانجات …. در منطقه …… مطالعه تنوع و تراکم و پراکنش پرندگان مهاجر در ….. بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین در بافتهای مختلف بدن دو گونه ...[ادامه مطلب]

لیست موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- بیماری شناسی گیاهی

بررسی نماتودهای مولد گره ریشه (Meloidogyne spp) در مزارع توتون و روش موثر کنترل آنها در استان ….. تعیین گونه و نژاد نماتودهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne SPP) درباغات پسته منطقه …… و آزمایش دو نماتودکش راگبی (‎۱۰G) و کاربوفوران (‎۵G) و گرد ضایعات توتون جهت کنترل آنها. شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته‌های: Tylenchida & Dorylaimida در نخیلات استان ….. استفاده از آیزوزایمها در تشخیص عوامل ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زیست شناسی- میکروبیولوژی

    جداسازی باکتریهای مزوفیل هوازی از دستگاه گوارش کرم ابریشم و بررسی کاربرد آن در صنعت جداسازی و شناسایی مخمرهای تولید کننده کاروتنوئید و کاربرد آنها در صنعت بررسی باکتریهای مؤثر در خوردگی در سیستم‏های صنعتی و پسابها و روش های کنترل آنها مطالعه وجود بتالاکتاماز و بررسی پروتئین A در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقایسه تولید آنزیم سلولاز در قارچ ها و باکتری‏ها و خالص سازی نسبی این آنزیم جداسازی و بر ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زیست شناسی- علوم جانوری

      بررسی میزان و تغییرات هورمونهای T3 , T4 , TSH در ارتباط با سن و جنس در انسان بررسی اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک قزل‏آلای رنگین کمان بررسی اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای سرمی قزل آلای رنگین کمان اثر شبه هورمون جوانی پیری پروکسیفن بر روی سوسری آلمانی( Blattella germanica ; Epilampridae : Dictyoptera) اثر کورتیزول بر فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژها در ماهی قزل آلای رنگین ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زیست شناسی گیاهی

درمان بیماری کلروزآهن از طریق تزریق املاح آهن با استفاده از فشار منفی ساقه تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری در تعداد غدهٍ پراکندگی وزنی و عملکرد محصول چهار واریته مختلف سیب زمینی ·تعیین غلظت اپتیمم سولفات فرو و فریک جهت درمان بیماری کلروزآهن با روش تزریق از طریق قطع شاخه فرعی بررسی نحوه توارث چهار خصوصیت متفاوت درجو مقایسه مدلهای کامپیوتری SWATRE و CRIWAR جهت تخمین نیاز آبی گیاهان پنبه وذرت تعیین روابط ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه

مطالعه کارایی اقتصادی نظامهای بهره‌برداری با تاکید بر نقش تعاونیهای تولید زراعی در ایران بررسی اقتصادی کاربرد نهاده‌ها در تولید محصولات عمده کشاو اثرافزایش صادرات محصولات کشاورزی بر واردات محصولات کشاورزی بااستفاده از تکنیک داده – ستانده تجزیه و تحلیل اهمیت زیربخشهای کشاورزی و حمل و نقل دراقتصاد ایران و تحلیلی برمبنای مدل ایستای داده – ستانده اثر افزایش تقاضای نهائی بر اشتغال بخش کشاور ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی- باغبانی (همه گرایشها)

  مطالعه برخی از خواص ظاهری و کیفی میوه ژنوتیپهای زیتون بومی منطقه …. با استفاده از روش کلاستر و تعیین درصد جوانه زنی بذور آنها. تاثیر مکملهای غذایی میکروبی بر راندمان تولید قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در ایران. بررسی درون شیشه‌ای تحمل به نمک در برخی از پایه‌های مرکبات ایران. بررسی اثر سوین بر تنک شیمیایی سیب رقم …… …/ . بررسی روشهای تکثیر رویشی پایه گلابی (Quince A) به ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی آبیاری – گرایشهای هیدرولوژی- زهکشی و ساختمانهای توزیع و انتقال آب

آبیاری – ساختمانهای توزیع و انتقال آب طراحی نوین بر مبنای حداقل خاکریزی و افزایش ضریب اطمینان شیبهای بالادست و پایین دست سدهای خاکی (با بهره‌گیری از مواد پلیمری و صفحات گیردار) شبیه سازی دو بعدی مهاجرت دیونها در رودخانه‌ها و کانالهای آبرفتی تجزیه و تحلیل و بررسی آبشستگی توسط جت آبشاری در پایین دست سدها با استفاده از مدل فیزیکی آبیاری –  زهکشی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از طریق کاربرد ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته فیزیک- همه گرایشها

رشته فیزیک-گرایش محض   لیزرهای پرقدرت و طراحی یک لیزر CO2 · بررسی نظری پیرامون پدیده NMR و بررسی امکان ساخت آن در ایران · اثر کوانتومی هال · لیزرهای GaAs و کاربرد آنها در مخابرات · مدارهای مجتمع اپتیکی (OIC) · نظریه تابعی چگالی و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات · مطالعه و ساخت لیزر بخار مس با استفاده از کلرورمس · بررسی ذخیره سازی انرژی خورشیدی با استفاده از گرمای نهان ذوب سولفات سدیم دکاهیدرات · ت ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته MBA

تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …) بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …) طراحی مد ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته ریاضی محض

مدولهای کسرهای تعمیم یافته و حلقه ها و مدولهای مدرج فوق توابع، میکرو توابع و کاربرد آنها گروههای دو مولدی انواع قضیه نمایش ریز و فرمولهای پیچش گروهها با خودریختی های تقریبابدیهی مجموعه های فشرده ضعیف در فضاهای موضعا محدب توابع پیوسته نوعی و کاربرد آن مدولهای کسرها تعمیم یافته مدرج و مدولهای کموهمولوژی موضعی عمومی مدرج نتایجی پیرامون FC-گروهها دوگان دوم  L1(G)و جبرهای باناخ مربوط به گروههای توپولوژ ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته آمار- همه گرایشها

آمار- گرایش اقتصادی- اجتماعی شناسایی داده های پرت و برازش مدلهای رگرسیونی استوار مدلهای خطی تعمیم یافته با پاسخ گاما یک برآورد گر جدید و عمومی واریانس برای داده های همبسته رگرسیونی روش تاگوچی و کاربرد رویه پاسخ در کنترل کیفیت اندازه های وابستگی و ارتباط بین متغیرها در مدلهای تصادفی بیضی گونهای کناری و شرطی اطمینان و پیش بین توزیع های α- تک مدی گسسته برآورد بیزی بازگشتی در مدلهای خطی عمومی روش کمتر ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبانشناسی

بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان» · توصیف زبانشناسی گویش کاشان · بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک · بررسی گویش میمه · توصیف ساختمان گویش کوهپایه · واژه نامه تخصصی دوزبانه زبانشناسی رایانه ای · بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی · توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری · بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی · بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی · توصیف زب ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فرانسه

ارزشهای انسانی در تئاتر ژیرودو بین دو جنگ جهانی (۱۹۱۸-۱۹۳۹) قهرمان کورنی : قربانی و جلاد انسانیت و بشر دوستی از نظر (درنزد) سنت اگزوپری (در سه اثر وی) مارسل پروست در جستجوی سعادت از طریق هنر نویسندگی در زمان بازیافته «سوبلیم » و « گرتسک » در بینوایان و نتردام دوپاری ویکتورهوگو مذهب از دیدگاه روسو خانواده در آثار آندره ژید تاثیر حافظ بر لامارتین (شاعران عارف) برادری و همبستگی در «سرنوشت بشر» از آند ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب

ترجمه و شرح بخشی از کتاب المزهر فی علوم اللغه از علامه جلال الدین سیوطی ترجمه و تحقیق کتاب ینابیع المعاجز و اصول الدلائل شرح لامیه العرب و لامیه العجم شنفری و طغراتی ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی اللبیت عن کتب الاعاریب کمیت بن زید اسدی همراه با شرح گزیده ای از هاشمیات شرح گزیده هائی از : ” اشعار اسلامی حسان بن ثابت انصاری شرح حال مختصری از سید حمیری و ابن فارض و شرح قسمتی از اشعارآن دو بررس ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبان انگلیسی- مترجمی

امثال در میان فرهنگها: جنبه های سبکی ترجمه فارسی کتاب امثال سلیمان (ع) · استعاره در ترجمه: بررسی تطبیقی رمان ۱۹۸۴ جرج اورول و دو ترجمه فارسی آن · اغراق در ترجمه: بررسی موردی سه ترجمه از تراژدی رستم و سهراب به زبان انگلیسی · بررسی کمی استعاره در نگارش و ترجمه فارسی و انگلیسی دانشجویان زبان انگلیسی · ترجمه پذیری زبان مجاز در شعر نو فارسی: مطالعه موردی زبان مجاز در اشعار سهراب سپهری · بررسی ترجمه انگ ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبان انگلیسی- ادبیات انگلیسی

تاثیر ادراک دیداری و شنیداری بر حافظه در یادگیری ارتباطی   عوامل انسجام و درک مطلب · بررسی مقطعی عملکرد زبان آموزان در خواندن متون تخصصی و عمومی · تاثیر تدریس گونه های کلامی بیان و بدیع در درک متون پزشکی و فنی مهندسی · بررسی مقایسه ای کنشی گفتاری «درخواست» در دو زبانه های ارمنی و بومی زبانان فارسی از دیدگاه جامعه شناسی زبان و منظورشناسی · نقش عوامل غیرمنتظره در متن و تاثیر آن در حفظ یادآوری اجزاء ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته پزشکی عمومی

بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزیانی گرگان در طی سالهای …………. بررسی شایعترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ……….. بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه ………… بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفو ...[ادامه مطلب]

بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی عمران- نقشه کشی

مدلسازی فرآیندهای سیستماتیک در سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی روشهای تکمیل و بازنگری نقشه های کادااستر تهیه شده بروش فتوگرامتری ارزیابی تطبیقی تکنیکهای رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک بررسی کارایی دوربین های غیر متریک در فتوگرامتری معماری تشخیص اتوماتیک ساختمانها از تصاویر هوایی طراحی وپیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی طراحی و پیاده سازی یک DSP ارزان قیمت بررسی روشهای Antialiasing در ت ...[ادامه مطلب]