بورسهاي تحصيلي خارج از كشور

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه جنوا ایتالیا(University of Genoa)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه جنوا ایتالیا(University of Genoa) موضوع:طراحی و توسعه سیستم های infomobility Design and development of infomobility systems استاد راهنما:Prof F Bellotti استاد مشاور:Prof A De Gloria مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                         بیشتر…..

بورس تحصیلی دکتری در حیطه علوم کامپیوتر و IT دانشگاه جنوا ایتالیا(University of Genoa)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه علوم کامپیوتر و IT دانشگاه جنوا ایتالیا(University of Genoa) موضوع:۳Dمحیط های تعاملی و بازی های جدی Interactive 3D environments and Serious Games استاد راهنما:Prof F Bellotti استاد مشاور:Prof A De Gloria مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                 بیشتر……

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی نرم افزار دانشگاه توبینگن آلمان(University of Tübingen)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی نرم افزار دانشگاه توبینگن آلمان(University of Tübingen) موضوع:پژوهشگر از چشم انداز کامپیوتر و فراگیری ماشین Research Fellow in Computer Vision and Machine Learning استاد راهنما:Mr H.H. Roosken مهلت :بدون محدودیت زمانی                                                                                                             بیشتر……

بورس تحصیلی دکتری در حیطه زیست شناسی سلولی دانشگاه توبینگن آلمان(University of Tübingen)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه زیست شناسی سلولی دانشگاه توبینگن آلمان(University of Tübingen) موضوع:اصول شناسایی کیتین و سیگنالینگ (به عنوان بخشی از درجه بندی دانشگاهی “از گیاهان و انسان ها: اصول شناسایی کیتین در Arabidopsis  و انسان ها“) Principles of Chitin recognition and signaling (as part of the graduate college “Of Plants and Men: Principles of Chitin Recognition in Arabidopsis ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه گیاه شناسی و اصلاح نباتات دانشگاه ماکس پلانک آلمان(Max Planck)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه گیاه شناسی و اصلاح نباتات دانشگاه ماکس پلانک(Max Planck) آلمان موضوع:رابطه خویشاوندی تنوع طبیعی ازشکل ساقه و برگ درArabidopsis thaliana  با C. hirsuta Natural variation of shoot and leaf form in the Arabidopsis thaliana relative C. hirsuta استاد راهنما:Prof M Tsiantis استاد مشاور:Dr A Hay مهلت :بدون محدودیت زمانی                                                             ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری شیمی دانشگاه کلگری کانادا(University of Calgary)

بورس تحصیلی دکتری شیمی دانشگاه کلگری کانادا(University of Calgary) موضوع: خواص اسپکتروسکوپی کمپلکس های فلزی سنگین وابسته به بیو مولکول Spectroscopic Characterization of Heavy Metal Complexes Bound to Bio-molecules استاد راهنما:Prof F Jalilehvand مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                       بیشتر…..

بورس تحصیلی دکتری دانشکده مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه دشربروکس کانادا

بورس تحصیلی دکتری  دانشکده مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه دشربروکس کانادا(Université de Sherbrooke) موضوع:مانیتورینگ جریان های پودر دارویی با استفاده از تکنولوژی سیر تحلیلی (PAT) در Pfizer Monitoring pharmaceutical powder flows using process analytical technologies (PAT) at Pfizer استاد راهنما:Prof R Gosselin مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی شیمی و بیو تکنولوژی دانشگاه دشر بروکس کانادا(Université de Sherbrooke)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی شیمی و بیو تکنولوژی دانشگاه دشر بروکس کانادا(Université de Sherbrooke) موضوع:توسعه و اعتبار سنجی دستگاه لوزالمعده مصنوعی برای تست مواد مخدر The Development and Validation of a Bioartificial Pancreas Device for Drug Testinig استاد راهنما: Prof P Vermette مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                           ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه برق و الکترونیک دانشگاه(INRS-EMT)کانادا

بورس تحصیلی دکتری در حیطه برق و الکترونیک دانشگاه(INRS-EMT)کانادا موضوع:پذیرش تکمیلی دانشجوی دکترا در رشته های مادون قرمز متوسط و نانو پلاسمای ترا هرتز Fully Funded PhD Studentship in Mid-infrared and Terahertz Nanoplasmonics استاد راهنما:Prof L Razzari مهلت: بدون محدودیت زمانی                                                                                                          بیشتر…..   ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی معدن دانشگاه نیو ولز جنوبی استرالیا

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی معدن  دانشگاه نیو ولز جنوبی استرالیا(University of New South Wales) موضوع:تحقیقات دکتری مهندسی معدن در دانشگاه NSW سیدنی استرالیا Mining Engineering PhD Research at the University of NSW Sydney Australia استاد راهنما:Dr F Rashidi Nejad استاد مشاور:Dr C Daly        مهلت: بدون محدودیت زمانی                                                                               ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه بیوتکنولوژی دانشگاه کوئینزلند استرالیا(Queensland University of Technology)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه بیوتکنولوژی دانشگاه کوئینزلند استرالیا(Queensland University of Technology) موضوع:سلول های بنیادی و غضروف/  مهندسی بافت استخوان Stem Cells and Cartilage/Bone Tissue Engineering استاد راهنما:Dr M Doran مهلت: بدون محدودیت زمانی                                                                                                    بیشتر….

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی معدن دانشگاه نیو ولز جنوبی استرالیا(University of New South Wales

بورس تحصیلی دکتری در حیطه مهندسی معدن دانشگاه نیو ولز جنوبی استرالیا(University of New South Wales) موضوع:استفاده از ذرات برای ایجاد ثبات درحباب های هوایی طی یک برنامه خاص با فن آوری های شناور The use of particles to stabilise air bubbles with a specific application to flotation technology استاد راهنما:Dr S Ata مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                 ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه بیو تکنولوژی دانشگاه تکنولوژی کو ئینزلند استرالیا

بورس تحصیلی دکتری در حیطه بیو تکنولوژی دانشگاه تکنولوژی کو ئینزلند استرالیا (Queensland University of Technology) موضوع:بیوراکتورها روشی برای تکرار رشد و نمو تو رفتگی در دیوار سلول های بنیادی Bioreactors for Stem Cell Niche Recapitulation استاد راهنما:Dr M Doran مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                           بیشتر&# ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه شیمی دانشگاه Monash استرالیا(۲)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه شیمی دانشگاه Monash استرالیا(۲) موضوع: سنتز و غربالگری از گیرنده های کربوهیدرات biomimetic Synthesis and screening of biomimetic carbohydrate receptors استاد راهنما:Dr B Wilkinson مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                     بیشتر……

بورس تحصیلی دکتری در حیطه شیمی دانشگاه Monash استرالیا

بورس تحصیلی دکتری در حیطه شیمی دانشگاه Monash استرالیا موضوع:توسعه سازگار، بیولوژی مواد مبتنی بر کربوهیدرات. Development of adaptable, carbohydrate-based biomaterials. استاد  راهنما:Dr B Wilkinson مهلت: بدون محدودیت زمانی                               ...[ادامه مطلب]

بورس تحصیلی دکتری در حیطه متالوژی دانشگاه Deakin استرالیا

بورس تحصیلی دکتری در حیطه متالوژی دانشگاه Deakin استرالیا موضوع: شبیه سازی مولکولی رابط با عملکردبالا مواد کامپوزیت فیبر کربن Molecular Simulation of Interfaces in High-Performance Carbon-fibre Composite Materials استاد راهنما:Dr T Walsh مهلت:بدون محدودیت زمانی                                                                                                      بیشتر…….

بورس تحصیلی دکتری در حیطه زیست شناسی دانشگاه ایالتی یوتا،ایالات متحده آمریکا(Utah State University, USA)

بورس تحصیلی دکتری در حیطه زیست شناسی دانشگاه ایالتی یوتا،ایالات متحده آمریکا(Utah State University, USA) موضوع:اخذ دکترا در نانوسنسورهای Biomimetic و نانوالکترونیک PhD Position in Biomimetic Nanosensor and Nanoelectronics استاد راهنما:Prof Y Cui مهلت :بدون محدودیت زمانی                                                                                                               بیشتر…..

بورس تحصیلی دکترا داروسازی – نقش پروتئین هومر در درد مزمن(پزشکی و داروسازی)

بورس تحصیلی دکترا در حیطه پزشکی و داروسازی دانشگاه دورهام(Durham) انگلستان موضوع:  نقش پروتئین هومر در درد مزمن The role of Homer proteins in chronic pain استاد راهنما:Dr l Obara  استاد مشاور:Dr P Chazot    مهلت: بدون محدودیت زمانی                                                                                                           بیشتر….

بورس تحصیلی دکترا در حیطه پزشکی و داروسازی دانشگاه دورهام(Durham )انگلستان

بورس تحصیلی دکترا  در حیطه پزشکی و داروسازی دانشگاه دورهام(Durham )انگلستان موضوع: استفاده و قطع داروهای ضد فشار خون در بیماران مبتلا به امید به زندگی محدود The use and discontinuation of antihypertensive medication in patients with limited life expectancy استاد راهنما :    Dr A Todd استاد مشاور:     Dr AK Husband مهلت:     &nbs ...[ادامه مطلب]

اطلاعات در مورد بورس تحصیلی سالانه در کشور ژاپن برای فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

اطلاعات در مورد بورس تحصیلی سالانه در کشور ژاپن برای فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربیت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به تحصیل در ژاپن ،چهار مقطع به ترتیب زیر منظور نموده است.لطفاً توضیحات هر مقطع را به طور کامل و تا پایان صفحه مربوطه مطالعه نمایید. برای اطلاع از مهلت ارائه مدارک، به جدول زمان بندی مندرج د ...[ادامه مطلب]