iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

مقالات

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 73768
چاپ

در راستای ایجاد تعامل بین کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز دانشگاهی، تحکیم فرهنگ نظارت و ارزیابی کلان و تأمین نیازهای پژوهشی، این کمیسیون در نظر دارد نسبت به حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله­های دکتری به شرح زیر اقدام نماید:

الف)  شرایط حمایت از پایان ­نامه

۱- موضوع پایان­نامه می­ بایست توسط استاد راهنما و یا دانشجو از بین موضوعات و عناوین پیشنهادی کمیسیون نظارت دبیرخانه به شرح زیر انتخاب شود و دانشجو موظف است قبل از تصویب پروپوزال دانشگاه، کلیات آن را با توجه به شرح خدماتی که کمیسیون نظارت تعیین و اعلام می­نماید به تصویب این کمیسیون رسانده و موافقت لازم را کسب نماید.
۲- در راستای ماموریت کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، چنانچه موضوعات پیشنهادی مدنظر دانشجویان و یا اساتید راهنما است که در عناوین پژوهشی مصوب پیوست منعکس نشده؛ عناوین بصورت کتبی به این کمیسیون ارسال شود. نتیجه پس از بررسی در کمیسیون به نحو مقتضی به مجری اعلام خواهد شد.
۳- چنانچه دانشجویان به صورت مستقل برای حمایت از پایان­نامه اقدام نمایند، روند کار به شرح زیر می­باشد:

۳-۱ مبلغ حمایت از پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد بین ۷ میلیون­ ریال تا ۱۳ میلیون­ ریال و مبلغ حمایت از رساله­های دکتری بین ۳۵ میلیون­ ریال تا ۵۰ میلیون­ ریال متغیر می­باشد. تصمیم­گیری درخصوص رقم حمایتی بسته به موضوع و کیفیت طرحنامه پیشنهادی و نیاز کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع است که پس از عقد قرارداد و برابر شرایط مندرج در آن پرداخت صورت خواهد گرفت.

۳-۲  پایان­نامه­های آماده و تدوین شده مشمول حمایت مالی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع نمی باشند.

۳-۳  پس از تصویب پروپوزال، دانشجو موظف است مطابق شرایط مندرج در قرارداد، گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون نظارت اعلام کند تا بعد از طی فرایند اداری و موافقت ناظر طرح؛ پرداخت­های مرحله­ای انجام شود.

۴-     فرایند تصویب پایان­نامه­هایی که از طرف اساتید راهنما به کمیسیون نظارت اعلام می­شوند به این صورت خواهد بود:

۴-۱ ۲۰ درصد کل مبلغ مصوب پایان­نامه به استاد راهنما تحت عنوان حق مشاوره و نظارت و ۱۰ درصد از کل مبلغ مذکور به دانشگاه به عنوان بالاسری محاسبه و به کل مبلغ مصوب پایان­نامه افزوده خواهد شد.

۴-۲ استاد راهنما لازم است مطابق شرایط مندرج در قرارداد ناظر، طبق شرح خدمات مصوب بر پیشرفت پروژه نظارت و گزارش پیشرفت کار را هرسه ماه یکبار به این کمیسیون اعلام نماید. درضمن پرداخت مرحله­ای منوط به موافقت استاد راهنما، ناظر  و متعاقباً کارفرما  یعنی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع است.

۵-      سایر موارد مرتبط با نحوه اجرای پروژه در قراردادی که بین مجری، ناظر و کارفرما منعقد خواهد شد منعکس است.

ب)مدارکموردنیاز

۱-  ارائه نامه دانشگاه محل تحصیل مبنی بر معرفی دانشجو و اعلام موضوع انتخابی مصوب توسط دانشگاه

۲-    تصویرکارت دانشجویی، صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۳-    سوابق علمی (رزومه)

ج) عناوین پژوهشی

۱-    طراحی مدل­ ارزیابی و نظارت بر سیاست­های کلی نظام

۲-    تدوین شاخص­های ترکیبی نظارت بر اجرای سیاست­های کلی نظام

۳-    ارزیابی میزان تحقق اهداف کلی سیاست­های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری)

۴-    مطالعات تجربی در خصوص مدل­های ارزیابی و نظارت در کشورهای توسعه­یافته و درحال توسعه

۵-    مدیریت نظارت کلان در کشور و الگوسازی آن

۶-    مطلعات تحلیلی و تجربی در خصوص چشم­انداز ایران و سایر کشورهای منطقه

۷-    ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود و آتی کشورهای منطقه از منظر شاخصهای استراتژیک و جایگاه منطقه­ای

۸-    ارزیابی میزان تحقق اهداف چشم انداز رقبای ایران در منطقه آسیای جنوب غربی

۹-    تدوین برنامه راهبردی کمسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۰-طراحی نظام ارزیابی عملکرد سند چشم انداز ایران

۱۱- بررسی موانع اجرا و تحقق اهداف برنامه­های توسعه و سیاست­های کلی نظام

۱۲- شاخص­های ارزیابی برنامه­ پنجم توسعه (چهار موضوع به تفکیک حوزه های فرهنگی، اقتصادی، علمی و فناوری، سیاسی و دفاعی و امنیتی)

۱۳- مطالعه و تحقیق پیرامون الگوی توسعه اقتصادی بلندمدت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام

۱۴- مطالعه و تحقیق پیرامون الگوی توسعه اجتماعی بلندمدت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام

۱۵- مطالعه و تحقیق پیرامون الگوی توسعه سیاسی بلندمدت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام

۱۶- مطالعه و تحقیق پیرامون الگوی توسعه علمی و فناوری بلندمدت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام

۱۷-  نقش دستگاه های نظارتی در تحقق سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱۸- تدوین شاخص سرمایه اجتماعی و سنجش آن طی دوره پنجساله اخیر

۱۹- تدوین شاخص ترکیبی جامعه اخلاقی و سنجش آن طی دوره پنجساله اخیر

۲۰-  اندازه گیری تقویت تعامل سازنده و موثر و افزایش همگرایی اسلامی و منطقه­ای (مبتنی بر بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی)

۲۱- تدوین شاخص ترکیبی امنیت اجتماعی و قضایی و سنجش آن طی دوره پنجساله اخیر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->