ادبیات نظری

پیشینه و ادبیات نظری مفهوم” مسئولیت اجتماعی سازمان”

معرفی محصول: شرایط امروزه جهان و فضای کسب و کار (مالی-اقتصادی-بانکی) ایجاب می‌نماید، تا مدیران ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ و تجاری که نقش فعال و موثری در بازار اقتصادی دارند تمام تلاش خود را در جهت ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود فراهم نمایند و نوعی تبادل میان بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند. در واقع امروزه سازمان‌ها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعال ...[ادامه مطلب]

پیشینه و ادبیات نظری مفهوم : اعتماد برند”

معرفی محصول: اعتماد به برند مهمترین ویژگی یک نام تجاری می‌باشد. اعتماد را می‌توان به عنوان باورهای مطمئن یک مصرف کننده تعریف نمود بطوری که بتواند اطمینان یابد محصولات و خدمات تضمین شده‌ای دریافت می‌کند. اعتماد به برند باعث کاهش ریسک ادراک شده توسط مشتری هنگام خرید کالا و هزینه کسب اطلاعات توسط او برای خرید می‌شود و همچنین کیفیت ادراک شده توسط او را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این سه عامل باعث می‌شو ...[ادامه مطلب]

پیشینه تجربی مطالعات خارجی مفهوم” جهتگیری استراتژیک سازمان”

معرفی محصول: جهت گیری استراتژیک به “اصولی راهبردی اطلاق می شود که به طور مستقیم درفعالیت های تولیدی و عملکردی یک کسب و کار،  برای حصول اطمینان ازبقاء و بهبود عملکرد در نظر گرفته می شوند. برخی از محققان مدیریت، واژه جهت گیری  استراتژیک را با واژگان استراتژی رقابتی و استراتژی های تجاری مترادف دانسته اند. در این محصول ۸ تحقیق خارجی برای استفاده در پیشینه تجربی مطالعاتی  پژوهشهایی که در حوزه جهت ...[ادامه مطلب]

ادبیات و پیشینه نظری مفاهیم” استراتژی و تئوری نقاط مرجع استراتژیک”

معرفی محصول: با توجه به تغییرات سریع محیطی و تشدید فضای رقابتی، نیاز به کسب مزیت رقابتی، تجدید منابع ارزشمند سازمان در جهت تداوم حیات سازمان و تاثیر بر این تغییرات امری ضروری است. همچنین این تحولات لزوم بهره گیری از قابلیت های پویا، فرآیندهایی که نقش آنها تغییر منابع اساسی سازمان است، را هر چه بیشتر نمایان می کند. قابلیت های پویا برای سازمان‌ها این امکان را فراهم می آورد تا بر این تغییرات مداوم تا ...[ادامه مطلب]