معرفی محصول: در منابع مطالعاتی مختلف، موانع و مشکلات زیادی برای کار آفرینی معرفی شده است، اما همه آنها تحت عنوان موانع کارآفرینی نبوده اند، بلکه به عنوان موانع خلاقیت و نوآوری و غیر توسعه داده شده اند.
تعداد صفحات: ۱۶ صفحه
منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.
۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید