معرفی محصول: کارآفرینی سازمانی، فرایندی است که طی آن سازمان فرصت های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش های جدیدی را برای مشتری ایجاد می نماید.
تعداد صفحات: ۱۶ صفحه
منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل دکر شده است.
۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید