بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ پشیمانی در خرید”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

۱٫       شناسایی تاثیر پشیمانی از خرید خدمات توسط مشتری بر قصد رفتاری با توجه به نقش شناسایی برند توسط مشتری و رضایت (مقاله ۱ )

۲٫      تاثیر دسترسی به تکنولوژی و  مشکلات استفاده از خدمات آنلاین بر  پتجربه پشیمانی انلاین ( مقاله ۲ )

۳٫     بررسی پیامدهای خود پشیمانی و دیگر پشیمانی در استفاده از خدمات آنلاین ( مقاله ۳ )

۴٫     تاثیر خود پاداش دهی در خرید و زیاده روی در خرید بر پشیمانی در خریدهای آنلاین ( مدل برای خدمات بانکی قابل تعمیم است : مقاله ۴ )

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید