ادبیات نظری

ادبیات نظری “ارزش از نگاه مشتری، ارزش خرید لذتجویانه و ارزش خرید فایده گرایانه”

معرفی محصول: شکل گیری تمایلات رفتاری مشتریان از تصور ارزش از نگاه آنان نیز تاثیر می پذیرد.در بازار فوق العاده پویای امروزی، مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش ها را با مناسب ترین قیمت عرضه کند… تعداد صفحات : ۱۹ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “اعتماد در تجارت آنلاین”

معرفی محصول: پوتنام (۱۹۹۵) به عنوان یکی از صاحب نظران و پیشروان در مباحث سرمایه اجتماعی،سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجار ها و شبکه ها تعریف کرده است… تعداد صفحات: ۱۳ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “سرمایه اجتماعی در سازمان”

معرفی محصول: امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری در سازمان ها و جوامع، مطرح شده است با عنوان “سرمایه اجتماعی”. تعداد صفحات: ۱۷ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “بازاریابی شبکه های اجتماعی”

معرفی محصول: رسانه های اجتماعی کاربرد تکنولوژی های متحرک وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوسویه است… تعداد صفحات: ۱۷ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “هوش فرهنگی در سازمان”

معرفی محصول: برخی محققان بر این باورند که دهن و مغز انسان بر بسیاری از رفتار های وی دخالت دارد و میزان هوش در این خصوص نقشی اساسی برعهده دارد… تعداد صفحات: ۱۵ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

ادبیات نظری “روانشناسی مثبت گرا و رفتار سازمانی مثبت”

معرفی محصول : افزایش سرعت تغییرات و رقابت، جنبش های کارگری نهضت مدیریت کیفیت فراگیر و افزایش انتظارات مشتریان و تنوع نیاز های آنها، بحران های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مشکلات اخلاقی، جهانی شدن، کمبود منابع، افزایش جابه جای شغلی و … باعث شده اند که مدیریت و رهبری در هزاره سوم متفاوت از دوره های قبل باشد… تعداد صفحات: ۱۰ صفحه منبع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل ذکر شده است

ادبیات نظری “مشتری محوری”

معرفی محصول: مشتری مداری عبارت است از جمع آوری، تسهیم و استفاده از اطلاعات درباره مشتریان در سطح سازمان و اقدامات هماهنگ بر مبنای این اطلاعات… تعداد صفحات: ۷ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل آورده شده اند.

ادبیات نظری “رضایت مشتریان”

معرفی محصول: رضایت مشتری یکی از مسایل حیاتی برای سازمان های امروزی است به طوری که شکست یا موفقیت یک سازمان بر اساس رضایت مشتریان درباره محصولات یا خدمات تعیین می گردد… تعداد صفحات: ۱۹ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل آورده شده اند.

ادبیات نظری “توانمندسازی روانشناختی کارکنان”

معرفی محصول: توانمندسازي اثرات مثبتي بر نگرش و رفتار كارکنان به همراه دارد. افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس، کاهش ابهامات شغلی و مواردی از این قبیل، برخی از تغییرات نگرشی کارکنان است… تعداد صفحات: ۶ صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل آورده شده اند.

ادبیات نظری “تصویر برند”

معرفی محصول: اولین بار گاردنر و لیوی مفهوم تصویر برند را در مقاله خود مطرح کردند.آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن  تا کنون، مفهوم تصویر برند در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد صفحات: ۵صفحه منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در انتهای فایل آورده شده اند.