بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی بانکی “

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “جو سازمانی و رضایت شغلی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “نقش تکنولوژی در مدیریت فروش”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “مدیریت مالی و عملکرد مالی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “مدیریت منابع انسانی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی اینترنتی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “ارزش مشتری: Customer Value “

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۸ مربوط به “رفتار سازمانی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۶ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۸

بسته مقالات مدیریت بیمه

بسته مقالات مدیریت بیمه

معرفی محصول: مدیریت بیمه در حال حاضر یکی از ممهمترین حوزه های مطالعاتی در مدیریت خدمات، خدمات مالی و تحقیقات بازاریابی است. این محصول حاوی ۳ مقاله در حوزه های مختلف مدیریت بیمه است.   تعداد مقاله : ۳ عدد سال انتشار مقالات:  2016

بسته مقالات ارزش ویژه برند

بسته مقالات ارزش ویژه برند

این بسته شامل ۵ مقاله در حوزه ارزش ویژه برند ، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است .   Brand Tribalism, Brand Relationships, and Halal Brand Equity: A Study in Muslim Consumers (2015) Measuring Customer Based Brand Equity: Empirical Evidence from the Sportswear Market in China (2009)   An Empirical Study on the effect of Brand Equity of Mobile Phones on Customer Satisfaction (2015) The Impacts of Electronic ...[ادامه مطلب]