قوانین فروشگاه

وبسایت ایران پژوهان و زیر مجموعه آن تحت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید .

با فعالیت و خرید از ایران پژوهان موارد زیر را پذیرفته اید . در صورتی که این موارد را نمیپذیرید لطفا از این سایت خرید نکنید .

  1. هر فایل را پس از خرید صرفا برای کاربردهای شخصی خود مورد استفاده قرار دهید.
  2. از بازنشر فایلها و یا فروش مجدد آنها در اینترنت و شبکه های مجازی جدا خودداری فرمایید.
  3. برای راحتی کاربران هر فایل پس از خرید برای ۴ مرتبه قابل دانلود میباشد . برای دانلود بیشتر باید مجددا خرید صورت گیرد.
  4. از تلاش برای نفوذ در سیستم وب سایت و فروشگاه خودداری نمایید. در غیر این صورت متخلفان طبق قوانین مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.