مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 14446
چاپ

   تئوری سازی در مقابل تئوری پردازی

   بخش قابل توجهی از محققان در زمینه های خاصی از مدیریت تلاشهای خود را با تمرکز در ساختن مدل های ریاضی در بالای هرم تئوری شروع کرده اند و همینجا مانده اند، زیرا مدل های بهینه ی آنها برای مرتب سازی ناهنجاری های تجربی طراحی نشده است که ما در بالا در مورد ان بحث کردیم. این کار تمایل رياضي دانان به بهبود و ابداع روشهایی است که متغییرهای بیشتری را در مدل های خود داشته باشد و یا کشف چگونگی استخراج نتایج در حالی که ساخت "واقعگرایانه"به مفروضات ساده تر، از قبل توسط دانشمندان انجام شده بود.

 

زیرا این بهبودها تمایل دارند که از طریق مفهومی به جای جعل تجربی نتایج را بدست آورند، که ما در اینجا به آن تئوری پردازی نسبت به ساختن تئوری می گوییم. در باطن تلاش این مقاله برای پی ریزی شالوده ای تشریحی و محکم برای ساختمان تئوری است، ما احساس می کنیم اختصاص واژه های مختلفی برای فرآيند الگوسازان ناب، داراي اهميت است.تئوری پردازی سازمانی اساساً متفاوت از فرایند تئوری سازی که اینجا شرح داده شده می باشد، که در آن جستجو برای ناهنجاری های تجربی نقش ذاتی دارد.

   ایجاد اعتبار و قابلیت اطمینان تئوری

   نگرانی های اولیه براي هر مصرف کننده ی تئوری مدیریت درک کاربرد آن است و اینکه آن کجا صدق نمی کند.

ین(1984) در مورد این نگرانی ها با تعریف 2 اعتبار برای تئوری(اعتبار داخلی و خارجی) به ما کمک میکند تا درک کنیم که در چه زمانی ما می توانیم به تئوری اعتماد کنیم. در این بخش ما بحث خواهیم کردکه این مفهوم چه ارتباطی با مدل ما از تئوری پردازی دارد و اینکه محققان چگونه میتوانند تئوری های خود را با استفاده از این 2 بعد معتبر تر کنند.

اعتبار درونی

   اعتبار درونی یک تئوری شامل موارد زیر می باشد:

  1. 1)نتیجه گیری آن بدون هیچ ابهامی از ساختمان و حیطه آن باشد.
  2. 2)محققان تمام استدلالات قابل قبول جایگزین را که ممکن است با پدیده نتایج مورد انتظار مرتبط باشند رد می کنند.

بهترین روشی که ما برای ایجاد اعتبار داخلی تئوری می شناسیم این است که یک پدیده را از طریق جنبه های رشته های مختلف و بخشهایی از شرکت هایی که ممکن است، بررسی کنیم. زیرا استدلالات قابل قبول جایگزین تقریباً همیشه با بررسی کارکردهای بخش دیگری از یک شرکت و از طریق جنبه ها و ابزارهای دیگر از رشته های دانشگاهی دیده میشود.

وقتي احتمال اين وجود دارد كه یک محقق دیگر بگويد "یک دقیقه صبر کنید، يك توضيح كاملاً متفاوتي براي اين اتفاق وجود دارد" ما نمی توانیم از اعتبار داخلی تئوری اطمینان داشته باشیم. پژوهشگرانی که یک پدیده و خروجی های مورد انتظار را از همه جنبه ها و همه دیدگاه های بالقوه مربوطه را بررسی کرده اند، می توانند علت چیزهایی را که یاد گرفته اند توضیح دهند و یا استدلالات دیگر را رد کنند.

   اعتبار بیرونی

   اعتبار بیرونی تئوری این است که تا چه حد رابطه بین پدیده ها و نتایجی که در یک زمینه خاص مشاهده می شود قابل اعتماد برای کاربرد در زمینه های دیگر است. بسیاری از محققان به این باور رسیده اند که اعتبار بیرونی یک تئوری توسط " تست کردن " آن بر روی مجموعه داده های مختلف ایجاد می شود. اعتبار بیرونی تئوری می تواند به 2 دلیل ایجاد نشود.

اول اینکه محققان نمی توانند یک تئوری را در هر مجموعه داده ها ممکن و قابل تصور تست کنند. دوم اینکه داده ها تنها در مورد گذشته وجود دارند. چطور ما می توانیم مطمئن باشیم که یک مدل در زمان حال یا آینده کاربردی است، تا زمانیکه داده ها بر روی آن تست نشده باشد؟

برای نشان دادن این مشکل ، تجربه کریستنسن بعد از انتشار تئوری نوآوری از هم گسیخته در نظر گرفته شده است. این تئوری هنجاری از طریق تجزیه و تحلیل دقیق تجربی از تاریخچه صنعت دیسک درایو مشتق شده بود . این ادعا در دو شرایط وجود دارد- شرایط تحميلي و در هم گسیخته – که در آن ممکن است مدیران نوآور خودشان را بیابند. بنابراین تعریف یک مکانیسیم علت و معلولی که باعث موفقیت یا شکست افراد و شرکت ها در انواع مختلف از خلاقیت و نوآوری در آن شرایط متفاوت می شود.

اندازه نمونه و اعتبار

روش های اندازه گیری آماری قطعاً نشان می دهد که با حجم نمونه بزرگتر، ما از اعتبار داخلی مدل مطمئن تر می شویم. برخی گمان می کنند که یک تئوری به دست آمده از داده های بزرگ به نمایندگی از کل جمعیت از شرکت ها، دارای اعتبار خارجی بیشتر از یک نظریه حاصل از مطالعات موردی تعداد محدودی از شرایط است که در آن جمعیت را داشته باشد،

اما همیشه اینطور نمی باشد.

هنگامی که واحد تجزیه و تحلیل، یک جمعیت از شرکت ها است، محقق می تواند فقط در مورد کل همان جمعیت از شرکت خاص صحبت کند . برخی از مدیرانی که از آن فرمول تبعیت کردند در وضعیت خود بهترین عملکرد را داشته اند . با این حال گاهی اوقات آن اقدام مطلوب در موقعیت های خاص خروجی ندارد . از این رو پژوهشگرانی که یک تئوری را از مطالعه آماری در مورد یک جمعیت استخراج نموده اند هنوز نیاز دارند که از طریق طبقه بندی بر اساس شرایط برای تئوری خود اعتبار خارجی ایجاد نمایند .

چه انواعی از داده ها می تواند عملکرد اعتبار تئوری را مورد اطمینان قرار دهد؟

علاوه بر اعتبار داخلی و خارجی تئوری ، روش سومی برای اندازه گیری کیفیت اعتبار یک تئوری وجود دارد، که تا چه حد محقق دیگر می تواند همان نتیجه گیری از مشاهدات مشابه بدست آورد . دوگانگی بین ذهنیت و عینیت است که اغلب به عنوان یک نقطه شکافتگی استفاده می شود برای قضاوت در مورد قابلیت اطمینان داده ها و نظریه های مشتق شده از آن با بسیاری از مشاهدات عددی ، داده های عینی و قابل اعتماد از داده های ذهنی . اما جایی که کمی سازی می کنند، داده از "هدف" می آیند؟ به عنوان مثال داده های مورد استفاده در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی از صورت های مالی شرکت می آید . آیا این هدف است ؟ جانسون و کاپلان (1987) نشان دادند کاملا متقاعد کننده است اعدادی که به نمایندگی از در آمد ها ، هزینه ها و سود در صورت های مالی در نتیجه فرایند های برآورد ، مذاکره ، بحث و سیاست هستند ، می تواند بازتاب های بشدت نادرست از هزینه های واقعی و سود تولید باشند.

سالمترین ودقیق ترین ذهنیت برای پژوهشگران این است که تقریبا تمام داده ها چه در فرمی از تجزیه و تحلیل نمونه داده های بزرگ در یک سو ، و یا توصیف مردم نگارانه از رفتار از سوی دیگر ارائه شده است ذهنی هستند. داده های عددی و کلامی به طور یکسان و انتزاعی از یک واقعیت بسیار پیچیده تر ، تلاش محقق به جلو برجسته ترین متغییر و یا الگو هایی برای بررسی کردن است . باتوجه به اینکه ذهنیت از داده ها از رشته مبتنی بر تحقیق قوم نگاری اشکار است ، منابع ذهنیت پشت داده های عددی پنهان است و نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد و باید در میان پژوهشگران کمی كه در مورد بی طرفی ادعایی از داده های خود متعصب نباشد و هیچ حالت تدافعی در میان محققان زمینه ای در مورد ذهنیت وجود نداشته باشد. ما همه در همان قالب ذهنی، موظف به رعایت فروتنی و صداقت با خودمان و همکاران ما در مورد جایی که داده های می آید هستیم ، که از یک شرکت به صورت جداگانه در داخل وجمعی در سراسر چرخه تئوری ساختمان می آید .

بسیار شبیه تئوری ، تنها راهی که ما می توانیم در مورد ارزش داده ها قضاوت کنیم سودمندي آنها در درک ما از جهان، شناسایی دسته ها، انجام پیش بینی ها و سطح ناهنجاری ها هستند .


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->