مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 53513
چاپ
 • تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x
 • خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx
 •  
 • بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادارx
 •  
 • بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان شركتx
 •  
 • بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهرx
 • بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي (توليدات صادراتي) در منطقه آزاد تجاري x
 • بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر x
 • بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد شركت x
 • بررسي‌ كارآيي‌ داخلي‌ پخش‌ آگهي‌ بازرگاني‌ تلويزيوني‌ در صدا و سيماي‌ ج‌.ا.ا. مركز شهر x
 • ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در شهر x
 • آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالايشگاه x
 •  
 • بررسي‌ پيامدهاي‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ دولتي‌ شهر x
 •  
 • نگرش کارکنان شهرداري شهر x نسبت به سيستم اطلاعاتي مکانيزه
 • مقايسه‌ تاثير انگيزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداري‌ منابع‌ انساني‌ يروي‌ شركت x
 • بررسي‌تاثير فشارهاي‌ شغلي‌ بر رضايت‌ شغلي‌ و عملكرد شغلي‌ در بين‌ مديران‌ شركت x
 • رابطه‌ بين‌ برداشت‌ عدم‌ تساوي‌ در پاداش‌ و رضامندي‌ شغلي‌ در شركت x
 •  
 • بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي شركت x
 • نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ شركت x
 • تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در شركت x
 • بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
 • بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري كاركنان شركت x
 • کاربرد مدل اطلاعاتي مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي x
 • ارزيابي وضعيت تکنولوژي در شرکت x
 • بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع x
 • بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شرکت x
 • بررسي‌ تاثير مديريت‌ ثمربخش‌ بر عملكرد كاركنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر x )
 • مطالعه‌ ويژگيهاي‌ موثر تبليغات‌ تجاري‌ تلويزيون‌ بريادآوري‌
 • ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ موردنياز مديران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر x
 • علل نارسائيهاي مرکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • بررسي‌ رابطه‌ رضايت‌ شغلي‌ و تعهد سازماني‌ : (مطالعه‌ موردي‌ كاركنان‌ شركت x)
 • بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک x شهر x
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر بر رضايت‌ مشتريان‌ شركت x در شهرx
 • بررسي‌ ساختار كانال‌ توزيع‌ محصول x شركت x شهر x
 • ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر بخشي كاركنان در شركت x
 •  
 • سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان x
 • کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x  : شركت x
 • مقايسه مالي (بهاي تمام شده)الگوهاي توليد برنامه در صدا وسيماي شهر x
 • عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار در کارخانجات لوازم خانگي پارس
 • بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني (مطالعه موردي : شركت x)
 • مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي کالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
 • بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان حسابرسي
 • بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي) «مورد : شرکت سرمايه گذاري x »
 • بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان x
 • بررسي ويژگيهاي استراتژيک داخلي صنايع x کشور از ديدگاه مديران اين صنايع
 • بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
 • بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان شركت x
 • بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات محصول x شركت x
 • عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک x به بخش خصوصي(استان x)
 • بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران(بر اساس نظريه ليکرت)و رضايتمندي کارکنان در مجتمع x شهر x
 • کاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سودآوري در شرکت x
 • راهبردهاي کاهش وابستگي تکنولوژي صنعت x و تاثير آن براشتغال زائي منطقه اي : مورد کاوي : محصول x شركت x شهر x
 • ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري بر اساس نظرات کارکنان در اداره x شهر x
 • بررسي علل افت و خيز بهره وري در کارخانجات x
 • بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه،  شركت x
 • بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت x محصول x
 • بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات مناطق آزاد تجاري ايران(منطقة آزاد x)
 • بررسي نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارx طي سالهاي x
 • بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار x بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 • بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركتهاي x پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx طي سالهاي x
 • بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت x شهر x
 • بررسي تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x طي سالهاي x
 • بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم
 • تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک
 • بررسي بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي ميزان مشتري محور بودن عملكرد شركت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر x
 • برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار شهر x طي سال هاي x
 • بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي
 • بررسي فرهنگ سازماني حاكم در شركت توليديx محور سايپا براساس مدل كوئين وگارث
 • بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شركت با هزينه سرمايه آن در ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري رسمي متاهل در شرکت x
 • بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان x
 • بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي x
 • بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي x (با تاکيد بر تحليل بنيادي)
 • ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار x با استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام
 • بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک
 • بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي x در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
 • بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سالx
 • بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال x
 • بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هايx
 • بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر x
 • آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x طي سال هاي x
 • رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي (موردکاوي: شرکت شهر x)
 • مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار x تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت x
 • بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيکودا در شركت x
 • بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسک زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي x

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->