مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 37334
چاپ
 • ابطه رشد جمعیت شهری با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، اشتغال، تولید ناخالص، سرمایه گذاری و ….)
 • ارائه مدلی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها (مطالعه موردی استان …)
 • تعیین درجه توسعه یافتگی استان ….
 • تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق شهری
 • اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
 • تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها
 • شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه پایدار در ایران
 • تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی در شهر … با استفاده از ماتریس سوات
 • برنامه ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه پایدار شهری در ….
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در … با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره
 • شناسایی راه کارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم در …
 • اکوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار شهر …
 • بررسي تاثير توريسم مذهبی – فرهنگي بر توسعه پايدار شهري …
 • برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اقتصادی مطالعه موردی شهر …
 • برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اجتماعی مطالعه موردی شهر …
 • برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه فرهنگی مطالعه موردی شهر …
 • بررسی نقش برنامه ریزی شهری در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی شهرها مطالعه موردی …پ
 • پیش بینی قیمت مسکن در شهرستان X
 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری
 • طراحی مدل سنجش سرمایه اجتماعی در شهر …

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->