مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 27707
چاپ

این نوع دسته­ بندی تحقیقات مربوط به افق زمانی مورد نظر تحقیق می­باشد. تحقیقات مقطعی، نوعی بررسی است که در آن داده­های اطلاعاتی یکبار در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع­ آوری می­ شود.

برای مثال، فرض کنید بین مهر تا اسفند سال گذشته برای بررسی یک مسأله پژوهشی داده­های اطلاعاتی از کارکنان بانک جمع­آوری شده است. داده­های مربوط به این مسئله نه از قبل از این تاریخ، جمع­آوری شده و نه بعداً جمع­آوری خواهد شد. هدف بررسی فوق، اطلاعاتی است که فقط زمانی با مسأله پژوهش مرتبط و متناسب خواهد بود که داده­ها، گردآوری و تحلیل شوند. در این حالت، گردآوری اطلاعات در یک مقطع زمانی برای دستیابی به مقصود، کافی خواهد بود.

 

تحقیقات دوره ­ای (طولی یا چندمقطعی) بدین صورت است که محقق در برخی از موارد، افراد یا پدیده­ها را در چندین برهۀ زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش پژوهشی مورد بررسی قرار می­دهد. برای مثال، محقق ممکن است بخواهد رفتار کارکنان را قبل و بعد از تغییر در مدیریت عالی مورد بررسی قرار دهد، طوری که اثرات تغییر روی رفتار را بداند. در اینجا چون داده­های اطلاعاتی در دو برهۀ زمانی مختلف جمع­آوری
می­شوند، بررسی مقطعی نیست، بلکه نوعی بررسی دوره­ای (طولی) است. به عبارت دیگر برای پاسخ به سؤال تحقیق، داده­ها در دو مورد متغیر وابسته باید در دو برهه از زمان جمع­آوری شوند.

بررسی دوره­ای اغلب زمان و تلاش بیشتری نسبت به بررسی­های مقطعی به خود اختصاص می­دهند. در عین حال، تحقیقات دوره­ای خوب طرح­ریزی شده می­تواند به تعیین روابط علّت و معلولی کمک کند. برای مثال، فردی می­تواند حجم فروش یک کالا را قبل و بعد از ارائۀ آگهی و یا تغییر در مدیریت به شرط آنکه سایر تغییرات محیطی روی نتایج تأثیری نداشته باشد به آگهی و تبلیغات نسبت دهد. اگر افزایش در فروش صورت نگیرد، آنگاه یا آگهی و تبلیغات ناکارآمد است یا زمان زیادی لازم است تا اثرات آگهی و تبلیغات خود را نشان دهد.

طرح­های تجربی همواره دوره­ای­اند چون داده­ها هم قبل و هم بعد از یک دستکاری، کنترل می­شوند. بررسی­های میدانی نیز می­توانند دوره­­ای باشند. برای مثال، مقایسه داده­های اطلاعاتی مربوط به واکنش مدیران به کار زنان در طی 10 سال گذشته و زمان حاضر یک پژوهش میدانی دوره­ای است. در عین حال، تحقیقات میدانی به علت تلاش، زمان و هزینه­های مصرفی برای جمع­آوری داده­ها در طی چندین دوره زمانی، مقطعی­اند. البته اگر مدیری بخواهد عوامل خاص را در طی یک دورۀ زمانی (فروش، نسبت بدهی و غیره) بشناسد تا بتواند بهبود را ارزیابی کند یا روابط علّی را کشف کند، بررسی­های دوره­ای ضروری خواهند شد. بررسی­های دوره­ای می­توانند اطلاعات خوبی ارائه دهند، اگر چه هزینۀ زیادی دربردارند.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->